Lääketutkimuksen tohtoriohjelma

Itä-Suomen yliopiston (UEF) tohtorikoulu muodostuu tieteenalakohtaisista, koulutusalakohtaisista tai
monitieteisistä tohtoriohjelmista. Tohtoriohjelmat voivat olla rakenteeltaan yliopiston sisäisiä tai
toimia osana kansallisia tai kansainvälisiä verkosto-ohjelmia. Yliopiston kaikki jatko-opiskelijat
kuuluvat UEF:n tohtorikouluun ja jokaisen tohtorikoulutettavan tulee kuulua myös johonkin yliopiston
tohtoriohjelmaan. UEF:n tohtorikoulu järjestää yleisiä valmiustaito-opintoja ja tohtoriohjelmat
vastaavat tieteen- ja tutkimusalan jatko-opintojen järjestämisestä.

Terveystieteiden tiedekunnassa toimii tiedekuntaneuvoston 27.5.2015 päätöksen mukaisesti neljä (4)
tohtoriohjelmaa:

  • Kliininen tohtoriohjelma ml. hammaslääketiede
  • Lääketutkimuksen tohtoriohjelma 
  • Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma
  • Terveystieteiden tohtoriohjelma 

Lääketutkimuksen tohtoriohjelma on monitieteinen, kaikki lääketutkimuksen ja toksikologian erikoisalat kattava tohtoriohjelma.

Tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisesti päteviä asiantuntijoita kotimaisiin ja kansainvälisiin lääketutkimuksen, -tuotekehityksen ja -valvonnan sekä toksikologian tehtäviin julkiselle sektorille ja yritysmaailmaan. Kokopäiväisesti tutkimusta tekevän, tieteellisesti ja taidollisesti kouluttautuvan tohtoriopiskelijan tavoite on suorittaa tohtorin tutkinto noin neljässä vuodessa.

Lääketutkimuksen tohtoriohjelmassa opiskelee noin 70 jatko-opiskelijaa. Vuosittain uusia opiskelijoita valitaan 10-15 ja väitöskirjoja valmistuu keskimäärin 10 vuodessa.

Lääketutkimuksen tohtoriohjelmassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: farmasian lisensiaatin (FaL) ja farmasian tohtorin (FaT) tutkinto, filosofian lisensiaatin (FL) ja filosofian tohtorin (FT) tutkinto, hammaslääketieteen tohtorin (HLT) tutkinto ja lääketieteen tohtorin (LT) tutkinto.