Väitöstilaisuus

Väitöstilaisuus on tarkoitettu väitöskirjan julkista tarkastamista varten. Tilaisuus tarjoaa myös näkyvän ja juhlallisen tavan tutkimustulosten julkaisemiselle. Väitöstilaisuus järjestetään yleensä reilun kuukauden päähän siitä, kun tiedekunta on myöntänyt väittelyluvan. Näin väitöskirjan painatus ja julkaiseminen sekä väitöstilaisuudesta tiedottaminen ehditään hoitaa ennen väitöstä.  

Väitöstilaisuuden valmistelut

Pukeutuminen

Miehen pukeutuvat joko frakkiin tai tummaan pukuun. Väittelijä päättää pukukoodin ja tiedottaa siitä kustosta ja vastaväittäjää. Naiset pukeutuvat tummaan mekkoon tai jakkupukuun, jossa pitkät hihat.  

Muut käytännöt

Ota selvää onko laitoksellasi tapana viedä vastaväittäjä väitöstä edeltävänä iltana illalliselle. Sovi kustoksesi ja ohjaajiesi kanssa missä ja milloin tapaatte ennen väitöstilaisuuden alkua.

Kahvitus

Väitöstilaisuuden jälkeen on tapana tarjota yleisölle kahvit, jotka tilataan lähimmästä kampusravintolasta. Vaihtoehtoisesti kahvitarjoilun voi korvata esim. juhlamaljalla.

Striimaus

Mikäli väittelijä haluaa striimata tilaisuuden, on hänen 1) hyvissä ajoin ennen väitöstilaisuutta kysyttävä luvat vastaväittäjältä ja kustokselta sekä 2) otettava yhteys IT-palveluihin (video-support(a)uef.fi) ennen salin varaamista ja varmistettava, että salin tekniikka sallii striimauksen ja että striimauksessa käytettäviä portteja on vapaana.

Väitöstilaisuuden kulku

Väitöstilaisuus alkaa varttia yli tasatunnin,  jolloin yleisö on jo saapunut saliin. Väitöstilaisuuteen saapuvat asianomaiset siten, että ensin saliin astuu väittelijä, sitten valvoja ja viimeisenä vastaväittäjä. Yleisö nousee seisomaan, kun asianomaiset saapuvat saliin.

Väitöstilaisuus rakentuu seuraavista osioista:

  • tilaisuuden avaus
  • väittelijän alkajaisesitelmä, lectio praecursoria
  • vastaväittäjän taustaesitys
  • väitöskirjan tarkastus
  • vastaväittäjän loppulausunto
  • väittelijän loppusanat
  • tilaisuuden lopetus

Väitöstilaisuuden avaus

Kun kaikki ovat asettuneet paikoilleen (väittelijä valvojan vasemmalle puolelle), kustos eli tilaisuuden valvoja avaa väitöstilaisuuden lausuen: "Itä-Suomen yliopiston xxx tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan [väittelijän titteli ja nimi] väitöstilaisuuden alkaneeksi." Tämän jälkeen valvoja ja vastaväittäjä istuutuvat.

Väittelijän alkajaisesitelmä, lectio praecursoria

Avauksen jälkeen väittelijä pitää seisten lyhyen alkajaisesitelmän, lektion, jossa hän selvittää tutkimustyönsä taustaa ja yhtymäkohtia tieteellisiin tai käytännön elämän ongelmiin. Alkajaisesitelmä saa kestää enintään 20 minuuttia. Esitys aloitetaan sanoin: "Arvoisa kustos, arvoisa vastaväittäjä, arvoisat kuulijat". Lektio pidetään yleensä samalla kielellä kuin väitös. Lektion jälkeen väittelijä lausuu: "Pyydän Teitä, arvoisa professori/dosentti/tohtori xxxx tiedekunnan määräämänä vastaväittäjänä esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta".

Vastaväittäjän taustaesitys

Vastaväittäjä esittää seisten lyhyesti omalta kannaltaan lyhyen taustaesityksen tarkasteltavana olevasta tutkimustyöstä. Lopuksi hän ilmoittaa ryhtyvänsä työn yksityiskohtaiseen tarkasteluun. Vastaväittäjän esityksen jälkeen vastaväittäjä ja väittelijä istuutuvat. Kun vastaväittäjiä on useampia kuin yksi, heidän tulee sopia keskinäisestä työnjaosta ja ilmoittaa siitä oman taustaesityksensä yhteydessä.

Väitöskirjan tarkastus

Tämän jälkeen vastaväittäjä tekee väitöskirjan tarkastuksen kiinnittäen aluksi huomiota yleisiin kysymyksiin, kuten tutkimusaiheen, tutkimusmenetelmien ja tutkimusaineiston valintaan, ja siirtyy sen jälkeen yksityiskohtaiseen tarkastukseen. Tarkastuksen lopuksi vastaväittäjän tulee esittää yhteenveto, jossa tarkastellaan väitöskirjassa esitettyjen tulosten merkitystä ko. tieteenalalla. Vastaväittäjä saa käyttää tarkastukseensa enintään n. neljä (4) tuntia, jotta mahdollisille ylimääräisille vastaväittäjille jäisi riittävästi aikaa. Jos tarkastus vie runsaasti aikaa, voidaan pitää tauko, jonka valvoja ilmoittaa.

Vastaväittäjän loppulausunto

Päätettyään tarkastuksen vastaväittäjä esittää seisten loppulausunnon, jota väittelijä kuuntelee seisten. Tämän jälkeen vastaväittäjä istuutuu.

Väittelijän loppusanat

Väittelijä kiittää vastaväittäjää ja yleisöön kääntyen esittää kehotuksen: "Tämän jälkeen pyydän niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on kysymistä tai huomauttamista väitöskirjaani vastaan, pyytämään puheenvuoroa arvoisalta kustokselta".

Väitöstilaisuuden lopetus

Kustos päättää seisaalleen nousten väitöstilaisuuden, joka saa kestää enintään kuusi (6) tuntia, lausumalla: "Väitöstilaisuus on päättynyt".

Kustos ja vastaväittäjä pitävät tohtorin hattua kädessään poistuessaan salista käänteisessä järjestyksessä kuin he ovat tulleet sisään: ensin vastaväittäjä, sitten kustos ja väittelijä. Yleisö ei taputa eikä muutenkaan osoita suosiota tilaisuuden aikana. Onnittelut säästetään hetkeen, jolloin väittelijä on salin ulkopuolella ehtinyt kiittää vastaväittäjää ja valvojaa.

Väitöskahvit

Väittelijä kutsuu yleisön kahville.