Väitökset 2018

 • 30.11.2018

Pirjo Käkelä

Impact of obesity and Roux-en-Y gastric bypass on comorbiditieswith special emphasis on cholecystolithiasis and related lipid metabolism
(Mahalaukun ohitusleikkauksen ja lihavuuden vaikutus liitännäissairauksiin ja näiden yhteys sappikivitautiin ja rasva-aineenvaihduntaan)    

Ohjaajat: Jussi Pihlajamäki, Hannu Paajanen, Matti Pääkkönen

                     

 • 23.11.2018

Ville Vasankari

Sedentary behaviour, physical activity, and risk of coronary artery disease and diabetes mellitus
(Paikallaanolo, fyysinen aktiivisuus sekä riski sairastua sepelvaltimotautiin ja diabetekseen)

Ohjaajat: Juha Hartikainen, Jari Halonen, Harri Sievänen

 

 • 16.11.2018

Jani Liimatta

Premature adrenarche: androgen bioactivity, natural course, and long-term outcome
(Ennenaikainen adrenarke: androgeenibioaktiivisuus, luontainen kehitys ja pitkäaikaisennuste)

Ohjaajat: Jarmo Jääskeläinen, Raimo Voutilainen

 

 • 2.11.2018

Noora Airaksinen

Polkupyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden tapaturmat – vammojen vakavuus ja tapaturmien tilastointi
(Accidents among cyclists, moped drivers and motorcyclists - factors related to injuries and accident statistics)

Ohjaajat: Heikki Kröger, Peter Lüthje

 

 • 12.10.2018

Emmi Reijula

Indicators of therapeutic misconception and willingness to participate in clinical drug trials: A survey among patients with epilepsy and Parkinson’s disease
(Terapeuttisen väärinymmärryksen indikaattorit ja halukkuus osallistua kliinisiin lääketutkimuksiin: Kysely epilepsiaa ja Parkinsonin tautia sairastaville potilaille)

Ohjaajat: Anna-Maija Pietilä, Tapani Keränen, Reetta Kälviäinen, Arja Halkoaho

 

 • 12.10.2018

Leena Jauhiainen

Diet and Periodontal Condition: An Epidemiological Study
(Ruokavalio ja hampaiden kiinnityskudosten kunto – epidemiologinen tutkimus)

Ohjaajat: Pekka Ylöstalo, Liisa Suominen

 

 • 12.10.2018

Konsta Pamilo

Effect of hospital volume and process optimization on outcome after hip and knee arthroplasty

Ohjaajat: Juha Paloneva, Ville Remes

 

 • 14.9.2018

Kaisa Vepsäläinen

FVIII prophylaxis in children with severe haemophilia A - A nationwide survey of outcome and costs in Finland
(Hyytymistekijäkorvaushoito vaikeaa A-hemofiliaa sairastavilla lapsilla. Valtakunnallinen tutkimus hoidon vaikuttavuudesta ja kustannuksista Suomessa)

Ohjaajat: Pekka Riikonen, Riitta Lassila

 

 • 31.8.2018

Sonja Soininen

Serum 25-Hydroxyvitamin D: Determinants and Associations with Plasma Lipids and Bone Mineral Density in Children
(Seerumin D-vitamiinipitoisuus: selittävät tekijät ja yhteydet plasman rasva-arvoihin ja luuntiheyteen lapsilla

Ohjaajat: Virpi Lindi, Timo Lakka, Virpi Sidoroff, Anitta Mahonen

 

 • 10.8.2018

Jaakko Valtola

Graft and Outcome in Autologous Stem Cell Transplantation
(Veren kantasolusiirteen laatu ja ennusteellinen merkitys autologisissa kantasolusiirroissa)

Ohjaajat: Esa Jantunen, Ville Varmavuo

 

 • 15.6.2018

Antti Jaroma

Assessment of bone after total knee arthroplasty
(Luun tutkiminen polven tekonivelleikkauksen jälkeen)

Ohjaajat: Tarja Soininvaara, Heikki Kröger

 

 • 15.6.2018

Kristiina Kivimies

Amphetamine, cannabis and opioid use disorders in forensic patients and in schizophrenia
(Oikeuspsykiatristen ja skitsofreniaa sairastavien potilaiden amfetamiinin, kannabiksen ja opioidien käyttöhäiriö)

Ohjaajat: Jari Tiihonen, Eila Tiihonen

 

 • 9.6.2018

Maria Kojoukhova

Radiological markers in idiopathic normal pressure hydrocephalus: associations with diagnosis, intracranial pressure, brain biopsy findings and mortality
(Radiologiset löydökset idiopaattisen normaalipaineisen hydrokefaluksen diagnostiikassa – yhteydet diagnoosiin, kallonsisäiseen paineeseen, aivobiopsialöydöksiin ja kuolleisuuteen)

Ohjaajat: Ville Leinonen, Anne Koivisto, Anna Sutela

 

 • 8.6.2018

Hanna Nurmi

Rheumatoid Arthritis-associated Interstitial Lung Disease – Assessment of the factors associated with the course of the disease
(Nivelreumaan liittyvän interstitiaalisen keuhkosairauden luokittelu ja taudinkulku)

Ohjaajat: Riitta Kaarteenaho, Minna Purokivi

 

 • 8.6.2018

Tiina Tuononen

Leadership careers of Finnish dentists
(Hammaslääkärien johtamisurat Suomessa)

Ohjaajat: Liisa Suominen, Johanna Lammintakanen

 

 • 4.5.2018

Simo Miettinen

Results and complications of large diameter head cementless metal-on-metal total hip arthroplasty and hip resurfacing arthroplasty
(Sementittömien suurinuppisten lonkan metalli-metalli liukupintaisien varrellisten- ja pinnoitetekonivelleikkausten tulokset ja komplikaatiot)

Ohjaajat: Jukka Kettunen, Tatu Mäkinen, Ville Remes

 

 • 23.2.2018

Anne Mattila

Modern management of gallbladder and common bile duct stones
(Sappikivitaudin ja sappitiehytkivien moderni hoito)

Ohjaajat: Ilmo Kellokumpu, Jukka-Pekka Mecklin

 

 • 9.2.2018

Antti Junkkari

Health-related quality of life in persons with idiopathic normal pressure hydrocephalus
(Terveyteen liittyvä elämänlaatu idiopaattisessa normaalipaineisessa hydrokefaliassa)

Ohjaajat: Ville Leinonen, Anne Koivisto, Risto Roine