Väitökset 2017

 • 15.12.2017

Anu Vierola

Prevalence and determinants of pain and temporomandibular disorders in 6-8 year-old children
(Kipujen ja purentaelimistön toimintahäiriöiden esiintyvyys sekä niiden taustalla esiintyvät riskitekijät 6-8 vuotiailla lapsilla)

Ohjaajat: Matti Närhi, Liisa Suominen, Timo Lakka, Jari Kellokoski

 

 • 8.12.2017

Pia Elfving

Incidence, mortality and disease burden in systemic lupus erythematosus
(Systeemisen lupus erythematosuksen ilmaantuvuus, kuolleisuus ja sairaustaakka)

Ohjaajat: Oili Kaipiainen-Seppänen, Kari Puolakka

 

 • 5.12.2017

Hanna-Mari Jauhonen

Effects of Cis-urocanic Acid on the Ocular Surface: Cell Culture, Experimental Animal and Clinical Studies
(Cis-Urokaanihapon vaikutukset silmän pintaosassa, Soluviljelmä, koe-eläin ja kliininen tutkimus)

Ohjaajat: Kai Kaarniranta, Lasse Leino

 

 • 1.12.2017

Siiri Murtolahti

Age-related changes in upper airway function
(Ikään liittyvät muutokset ylähengitysteiden toiminnassa)

Ohjaajat: Maija Laine-Alava, Riitta Pahkala

 

 • 27.10.2017

Miika Korhonen

Left Atrial Appendage: CT-based Classification in Stroke Patients and Healthy Controls
(Sydämen vasen eteiskorvake: CT-kuvantamisperusteinen luokittelu aivoverenkiertohäiriöpotilailla ja terveillä)

Ohjaajat: Ritva Vanninen, Pirjo Mustonen, Mikko Taina

 

 • 13.10.2017

Fouad Younis Hussien Al-Sudani

Employment status and its contribution in oral health-related behaviors and oral health
(Työllisyyden ja työttömyyden yhteys terveyskäyttäytymiseen ja suunterveyteen)

Ohjaajat: Liisa Suominen, Miira Vehkalahti

 

 • 15.9.2017

Martin Purdy

Rectus sheath block after midline laparotomy
(Keskilinjasta tehdyn vatsaleikkauksen jälkeinen vatsanojentajalihasalueen puudutus)

Ohjaajat: Matti Eskelinen, Hannu Kokki

 

 • 9.6.2017

Jukka Huttunen

Epilepsy and depression and their risk factors after aneurysmal subarachnoid hemorrhage in Eastern Finnish population

Ohjaajat: Arto Immonen, Reetta Kälviäinen, Juha E Jääskeläinen

 

 • 20.5.2017

Anne-Mari Kantanen

Intensive Care Treated Refractory Status Epilepticus – Incidence and Outcome in Finland 2010–2012
(Tehohoitoa vaativa pitkittynyt epileptinen kohtaus – ilmaantuvuus ja kuolleisuus 2010–2012)

Ohjaajat: Reetta Kälviäinen, Matti Reinikainen, Ilkka Parviainen, Esko Ruokonen

 

 • 13.5.2017

Emmi Bruun

Antiepileptic drug treatment in the elderly: choice of initial treatment, potential interactions and seizure outcome
(Epilepsian lääkehoidon erityispiirteet ikääntyneillä: ensimmäisen lääkehoidon valinta, potentiaaliset interaktiot ja kohtauksettomuuden saavuttaminen)

Ohjaajat: Tapani Keränen, Reetta Kälviäinen

 

 • 12.5.2017

Tong Xiaoyu

Cortical Bone Histomorphometry – Microarchitectural Heterogeneity across Anatomical Sites in Healthy Males
(Kortikaalisen luun histomorfometria - Mikroarkkitehtuuriset eroavaisuudet miesten luustossa)

Ohjaajat: Heikki Kröger, Jukka Jurvelin, Hanna Isaksson

 

 • 7.4.2017

Tiina Lehtimäki

Computed Tomography of Acute Abdominal Pain – Diagnostic and Economic Aspects
(Akuutin vatsakivun tietokonetomografia – diagnostisia ja taloudellisia näkökulmia)

Ohjaajat: Ritva Vanninen, Pekka Miettinen, Hannu Paajanen

 

 • 10.3.2017

Marja Kuronen

Neuropsychiatric symptoms, psychotropic drug use and physical restraints in older persons. Cross-sectional study in home care and residential care
(Iäkkäiden neuropsykiatriset oireet,psyykenlääkkeiden käyttö ja fyysiset rajoitteet. Poikkileikkaustutkimus koti- ja laitoshoidossa)

Ohjaajat: Sirpa Hartikainen, Hannu Koponen

 

 • 17.2.2017

Pirkko-Liisa Tarvonen

Children’s Oral Health Promotion Programme in Democratic People’s Republic of Korea
(Lasten suunterveyden edistämisohjelma Korean Demokraattisessa Kansantasavallassa)

Ohjaajat: Liisa Suominen, Kirsi Sipilä

 

 • 17.2.2017

Anu Ehrlich

Laparoscopic Colorectal Surgery and Fast-Track Care
(Laparoskooppinen kolorektaalikirurgia ja nopeutettu hoitomalli)

Ohjaajat: Ilmo Kellokumpu, Jukka-Pekka Mecklin, Matti Kairaluoma

 

 • 10.2.2017

Niko Kivinen

The Role of Autophagy in Age-related Macular Degeneration: Studies into the pathogenesis of AMD
(Autofagian rooli silmänpohjan ikärappeumassa, tutkimuksia AMD:n patogeneesistä)

Ohjaajat: Kai Kaarniranta, Reijo Sironen

 

 • 3.2.2017

Kristiina Hongisto

Quality of life and neuropsychiatric symptoms in patients with Alzheimer’s disease – the ALSOVA follow-up study
(Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden elämänlaatu ja käytösoireet – ALSOVA-seurantatutkimus)

Ohjaajat: Anne Koivisto, Sirpa Hartikainen, Jaana Suhonen

 

 • 27.1.2017

Imre Ilves

Epidemiological and clinical studies of acute appendicitis

Ohjaajat: Hannu Paajanen, Pekka Miettinen, Karl-Heinz Herzig

 

 • 26.1.2017

Vesa Lehtola

Movement control impairment in recurrent subacute low back pain. A randomized controlled trial between specific movement control exercises and general exercises

Ohjaajat: Ville Leinonen, Olavi Airaksinen

 

 • 20.1.2017

Niina Lintu

Cardiorespiratory fitness, its determinants and cardiorespiratory responses in maximal exercise test among children
(Lasten kestävyyskunto, kestävyyskuntoa selittävät tekijät sekä verenkierto- ja hengityselimistön vasteet maksimaalisessa kuormituskokeessa)

Ohjaajat: Timo Lakka, Kai Savonen