Väitökset
2016

 • 16.12.2016

Maarit Pakarinen

Psychological factors in postoperative recovery from lumbar spinal stenosis surgery
(Psykologiset tekijät lannerankakanavan ahtauman leikkaushoidon jälkeisessä kuntoutumisessa)

Ohjaajat: Heimo Viinamäki, Sanna Sinikallio, Olavi Airaksinen

 

 • 16.12.2016

Minna Helin-Toiviainen

The Predictive Role of Conjunctival Histopathological Changes in Primary Open-Angle Glaucoma and Exfoliation Glaucoma Patients in the Prognosis of Deep Sclerectomy
(Sidekalvon histopatologiset muutokset avokulmaglaukooma- ja eksfoliaatioglaukoomapotilailla ja niiden ennusteellinen merkitys syvä sklerektomia-leikkauksen onnistumiseen)

Ohjaajat: Hannu Uusitalo, Seppo Rönkkö

 

 • 25.11.2016

Jaakko Järvenpää

Patient and operation related factors influencing the outcome of knee arthroplasty
(Polven tekonivelkirurgian tuloksiin vaikuttavat potilas- ja operaatiokohtaiset tekijät)

Ohjaajat: Jukka Kettunen, Heikki Kröger, Hannu Miettinen

 

 • 25.11.2016

Aapo Veijalainen

Clinical correlates of arterial stiffness, tone, and reactivity in children
(Valtimoiden jäykkyyden, supistustilan ja reaktiivisuuden kliiniset yhteydet lapsilla)

Ohjaajat: Timo Lakka, Tomi Laitinen

 

 • 18.11.2016

Tiina Laiterä

Deciphering potential factors affecting β-amyloid pathology in idiopathic normal pressure hydrocephalus
(Tutkimus β-amyloidipatologiaan todennäköisesti vaikuttavista tekijöistä idiopaattisessa normaalipaineisessa hydrokefaluksessa)

Ohjaajat: Ville Leinonen, Mikko Hiltunen, Annakaisa Haapasalo, Anne Remes

 

 • 4.11.2016

Pasi Vottonen

Anti-VEGF treatment of wet age-related macular degeneration: from neurophysiology to cost-effectiveness
(Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoito anti-VEGF injektioilla: neurofysiologiasta kustannusvaikuttavuuteen)

Ohjaajat: Kai Kaarniranta, Ari Pääkkönen, Ina Tarkka

 

 • 29.10.2016

Teppo Heikkilä

On the Path of a Doctor: Motivations and Satisfaction of Medical Doctors in their Career-Related Decisions
(Lääkärin polulla: Lääkäreiden uravalintoihin liittyvät motivaatiotekijät ja tyytyväisyys)

Ohjaajat: Harri Hyppölä, Pekka Mäntyselkä

 

 • 28.10.2016

Raija Silvennoinen

Multiple myeloma treatment in the era of novel agents – special reference to minimal residual disease, stem cell mobilization and drug sensitivity testing
(Multippelin myelooman hoito uusien lääkkeiden aikakaudella)

Ohjaajat: Kari Remes, Veli Kairisto, Esa Jantunen

 

 • 14.10.2016

Tiina Ikävalko

Pediatric Sleep Disordered Breathing – Causes and Consequences
(Lasten unenaikaiset hengityshäiriöt – syyt ja seuraukset)

Ohjaajat: Timo Lakka, Riitta Pahkala, Matti Närhi, Henri Tuomilehto

 

 • 9.9.2016

Samuli Aspinen

Minilaparotomy versus laparoscopic cholecystectomy for elective gallstone disease
(Minilaparotomia vs laparoskooppinen sappirakon poisto komplisoitumattomassa sappikivitaudissa)

Ohjaajat: Matti Eskelinen, Hannu Kokki, Petri Juvonen

 

 • 3.9.2016

Sanna Kouhia

Complication and cost analysis of inguinal hernia surgery
(Nivustyräkirurgian komplikaatiot ja kustannukset)

Ohjaajat: Hannu Paajanen, Tapio Hakala

 

 • 2.9.2016

Ulla Kotiranta

TMD patients in primary care: Subtyping patients based on pain-related disability – a step towards individualized treatment
(Purentaelimistön toimintahäiriökipupotilaat perusterveydenhuollossa – toimintahaittaluokittelulla kohti yksilöllisempää hoitoa)

Ohjaajat: Kirsi Sipilä, Heli Forssell

 

 • 17.6.2016

Antti-Pekka Elomaa

Immunomodulatory changes in depression, adverse childhood experiences and sleep disturbances
(Immuunipuolustusjärjestelmän muutokset masennuksessa, lapsuuden kaltoinkohtelussa ja unihäiriöissä)

Ohjaajat: Soili Lehto, Heimo Viinamäki

 

 • 17.6.2016

Mazen Sudah
Modern Imaging of the Upper Urinary Tract
(Ylävirtsateiden nykyaikainen kuvantaminen)

Ohjaajat: Ritva Vanninen, Sirpa Aaltomaa

 

 • 17.6.2016

Amro Masarwah

Mammographic Breast Density, Tumour Characteristics and the Expression of Hyaluronan as Prognostic Surrogate Markers for Breast Cancer
(Rintojen tiiviys mammografiassa, tuumorin ominaisuudet ja Hyaluronaanin ennusteellinen merkitys invasiivisessa rintasyövässä)

Ohjaajat: Ritva Vanninen, Päivi Auvinen

 

 • 10.6.2016

Virpi Laukkanen

Alterations in the neurotransmitter receptor binding densities in Cloninger type 1 and 2 alcoholics
(Cloningerin tyypin 1 ja 2 alkoholisteilla havaitut muutokset hermovälittäjäainereseptorien tiheyksissä: Post-mortem aivoleikenäytteiden autoradiografiatutkimuksia)

Ohjaajat: Jari Tiihonen, Markus Storvik

 

 • 27.5.2016

Tiina Ilves

Mast Cells in Atopic Dermatitis: The Role of Chymase, Tryptase, Interleukin-6 and OX40/OX40L
(Syöttösolut atooppisessa ekseemassa: kymaasin, tryptaasin, interleukiini‑6:n ja OX40/OX40L reseptori‑ligandiparin rooli)

Ohjaajat: Ilkka Harvima, Jari Saarinen

 

 • 20.5.2016

Virve Kekkonen

Adolescents’ behaviour in health care services utilization and study response
(Nuorten terveyspalveluiden käyttö ja tutkimukseen osallistuminen)

Ohjaajat: Eila Laukkanen, Hannu Valtonen, Jukka Hintikka

 

 • 20.5.2016

Eero Raittio

Use of Oral Health Services and Perceived Oral Health after the Oral Health Care Reform Introduced during 2001–2002. The More Comprehensive Public Coverage of Oral Health Care, the Lower Socioeconomic Inequalities?
(Suun terveydenhuoltopalvelujen käyttö ja koettu suunterveys vuosina 2001–2002 toteutetun hammashoitouudistuksen jälkeen. Kattavampi julkinen tuki suun terveydenhuoltopalveluille, pienemmät sosioekonomiset erot?)

Ohjaajat: Liisa Suominen, Arpo Aromaa

 

 • 13.5.2016

Sami Raatikainen

TWIST and oxidative stress related biomarkers in outcome prediction of prostate cancer patients treated with radical prostatectomy
(TWIST:n ja oksidatiiviseen stressiin liittyvien biomarkkereiden merkitys radikaalileikkauksella hoidettujen eturauhassyöpäpotilaiden ennusteen arvioinnissa)

Ohjaajat: Ylermi Soini, Sirpa Aaltomaa, Vesa Kärjä

 

 • 29.4.2016

Pamela Hiltunen

Out-of-hospital Cardiac Arrest in Finland
(Sairaalan ulkopuoliset sydänpysähdykset Suomessa)

Ohjaajat: Jouni Kurola, Tom Silfvast, Esko Ruokonen, Helena Jäntti

 

 • 16.4.2016

Satu Suuronen

Outcome Analysis for Laparoscopic and Open Cholecystectomy
(Laparoskooppisen ja avoimen sappirakon poiston tulokset)

Ohjaajat: Hannu Paajanen, Pia Nordström

 

 • 2.4.2016

Okko Pyykkö

Idiopathic normal pressure hydrocephalus: a study of epidemiology, genetics, and cerebrospinal fluid
(Idiopaattinen normaalipaineinen hydrokefalus: epidemiologia, genetiikka ja aivo-selkäydinneste)

Ohjaajat: Ville Leinonen, Anne Koivisto, Mikko Hiltunen

 

 • 1.4.2016

Eino Solje

The Spectrum of the Phenotypes in the C9ORF72 expansion carriers ­– Insights at the Interface between Neurology and Psychiatry
(C9ORF72-toistojaksomutaatiota kantavien taudinkirjo – Näkökulmia neurologian ja psykiatrian rajapintaan)

Ohjaajat: Anne Remes, Heli Koivumaa-Honkanen, Päivi Hartikainen

 

 • 4.3.2016

Jussi Kärkkäinen

Role of Computed Tomography and Endovascular Therapy in Acute Mesenteric Ischemia
(Tietokonetomografian ja suonensisäisen hoidon merkitys akuutissa mesenteriaali-iskemiassa)

Ohjaajat: Hannu Manninen, Hannu Paajanen

 

 • 19.2.2016

Maria Tengström

Polymorphisms in the genes related to xenobiotic metabolism, oxidative stress, and DNA repair and their association with the outcome of breast cancer
(Vierasaineiden metaboliaan, oksidatiiviseen stressiin ja DNA:n korjausmekanismeihin liittyvien perinnöllisten polymorfismien vaikutus rintasyövän ennusteeseen)

Ohjaajat: Vesa Kataja, Arto Mannermaa, Veli-Matti Kosma

 

 • 19.2.2016

Anssi Kailaanmäki

Human T-helper cell response to mammalian respiratory allergens
(Ihmisen auttaja-T-soluvaste nisäkkäiden hengitystieallergioita kohtaan)

Ohjaajat: Tuomas Virtanen, Tuure Kinnunen

 

 • 5.2.2016

Teemu Rissanen

Studies on factors related to life satisfaction
(Tutkimuksia elämäntyytyväisyydestä ja siihen liittyvistä tekijöistä)

Ohjaajat: Heli Koivumaa-Honkanen, Heimo Viinamäki

 

 • 22.1.2016

Maijakaisa Harju

Prenatal exposures and childhood asthma
(Raskaudenaikaiset altisteet ja lapsuusajan astma)

Ohjaajat: Leea Keski-Nisula, Seppo Heinonen