Väitökset
2015

 • 18.12.2015

Ville Männistö

Biomarkers for non-alcoholic steatohepatitis with special emphasis on lipid metabolism
(Alkoholiin liittymättömän rasvamaksataudin merkkiaineet ja maksatautiin liittyvät rasva-aineenvaihdunnan muutokset)

Ohjaajat: Jussi Pihlajamäki, Markku Heikkinen

 

 • 18.12.2015

Tuomas Rauramaa

Hippocampal Lesions in Aged Populations: Neuropathological and Epidemilogical Studies
(Hippokampuksen muutokset ikääntyneessä väestössä – neuropatologisia ja epidemiologisia tutkimuksia)

Ohjaajat: Irina Alafuzoff, Reetta Kälviäinen

 

 • 11.12.2015

Suvi Rautiainen

Preoperative axillary staging in invasive breast cancer
(Rintasyövän leikkausta edeltävä kainalolevinneisyysselvittely)

Ohjaajat: Ritva Vanninen, Anna Sutela, Outi Pelkonen

 

 • 4.12.2015

Henry Blomster

Cardiovascular risk factors in mild obstructive sleep apnea – the outcome of lifestyle intervention with weight reduction
(Sydän ja verisuonisairauksien riskitekijät lievässä obstruktiivisessa uniapneassa – painonpudotukseen tähtäävän elämäntapaohjauksen vaikutukset uniapnean hoidossa)

Ohjaajat: Henri Tuomilehto, Heikki Löppönen, Juha Seppä

 

 • 4.12.2015

Jukka Pulkkinen

Role of statins in acute pancreatitis and symptomatic cholelithiasis
(Statiinien rooli akuutissa pankreatiitissa ja oireisessa sappikivitaudissa)

Ohjaajat: Hannu Paajanen, Matti Eskelinen

 

 • 28.11.2015

Katri Backman

Long-term Outcome of Early Childhood Lower Respiratory Tract Infections: Respiratory Morbidity, Lung Function, and Health-related Quality of Life in the 30-year Follow-up
(Varhaislapsuuden alahengitystietulehdusten pitkäaikaisennuste – hengityselinsairastavuus, keuhkojen toiminta ja elämänlaatu 30 vuoden seurantatutkimuksessa)

Ohjaajat: Matti Korppi, Eija Piippo-Savolainen

 

 • 27.11.2015

Anne Lammi

Gliadin-specific immune responses in the development and prediction of celiac disease in children
(Gliadiinispesifisen immuunivasteen rooli keliakian kehittymisessä ja sen ennustamisessa lapsilla)

Ohjaajat: Jorma Ilonen, Tuure Kinnunen

 

 • 2.10.2015

Tarja Lyytinen

Physical Function and Biomechanics of Gait in Obese Adults after Weight Loss
(Ylipainoisten aikuisten toimintakyky ja kävelyn biomekaniikka painon pudotuksen jälkeen)

Ohjaajat: Jari Arokoski, Tuomas Liikavainio, Pasi Karjalainen

 

 • 25.9.2015

Eeva-Eerika Helminen

Knee osteoarthritis: determinants of pain and function and effects of a group-based cognitive-behavioural intervention
(Polvinivelrikon oireita ennustavat tekijät ja ryhmämuotoisen kognitiivis-behavioraalisen kipuvalmennuksen vaikuttavuus)

Ohjaajat: Jari Arokoski, Sanna Sinikallio

 

 • 18.9.2015

Ritva Eskeli

Eruption pattern and occlusal development of the permanent dentition among different population and ethnic groups 
(Hampaisto- ja purentakehitys eri väestö- ja etnisissä ryhmissä)

Ohjaajat: Maija Laine-Alava, Anne Marie Kuijpers-Jagtman

 

 • 12.9.2015

Pekka Kuittinen

Lumbar spinal stenosis surgical treatment: Correlation of radiological severity to patient's symptoms and outcome
(Lannerangan spinaalistenoosin kirurginen hoito: Radiologisen ahtauman korrelaatio potilaan oireisiin ja leikkaustulokseen)

Ohjaajat: Ville Leinonen, Petri Sipola, Sakari Savolainen, Olavi Airaksinen

 

 • 11.9.2015

Pekka Miettinen

Functional Magnetic Resonance Imaging in Azheimer's Disease
(Funktionaalinen magneettikuvantaminen Alzheimerin taudissa)

Ohjaajat: Hilkka Soininen, Ritva Vanninen, Maija Pihlajamäki

 

 • 28.8.2015

Timo Nykopp

Expression of hyaluronan synthases and hyaluronidases in gynecological malignancies
(Hyaluronaanisyntaasien ja hyaluronidaasien ilmentyminen gynekologisissa kasvaimissa)

Ohjaajat: Maarit Anttila, Reijo Sironen, Raija Tammi, Veli-Matti Kosma

 

 • 22.8.2015

Päivi Rauma

Associations between life satisfaction, depression, antidepressant use, and bone
(Elämäntyytyväisyyden, masennuksen ja masennuslääkkeiden käytön yhteys luustoon)

Ohjaajat: Heli Koivumaa-Honkanen, Risto Honkanen, Riitta Ahonen, Lana Williams

 

 • 14.8.2015

Tuula Heiskanen

Metabolic syndrome among patients with schizophrenia and depression
(Metabolinen oireyhtymä skitsofreniaa ja masennusta sairastavilla)

Ohjaajat: Heimo Viinamäki, Leo Niskanen

 

 • 6.6.2015

Tanja Kuiri-Hänninen

Postnatal Hypothalamic-Pituitary-Gonadal Axis Activation (i.e., Minipuberty) in Full-term and Preterm Infants: Longitudinal Assessment of Hormone Levels and Target Tissue Effects
(Imeväisiän hypotalamus-aivolisäke-sukurauhanen-akselin aktivaatio eli minipuberteetti täysiaikaisina ja keskosina syntyneillä lapsilla: Hormonitasot ja kohdekudosvaikutukset pitkittäisasetelmassa)

Ohjaajat: Leo Dunkel, Ulla Sankilampi

 

 • 6.6.2015

Matti Vänskä

Biomarkers of sepsis in neutropenic hematological patients
(Sepsiksen merkkiaineet neutropeenisilla hematologisilla potilailla)

Ohjaajat: Auni Juutilainen, Irma koivula, Kari Pulkki, Esa jantunen

 

 • 8.5.2015

Marinko Rade

Between neuroradiology and neurophysiology: new insights in neural mechanisms 

Ohjaajat: Olavi Airaksinen, Markku Kankaanpää

 

 • 10.4.2015

Susanna Porela-Tiihonen

Recovery after cataract surgery 
(Kaihileikkauksen jälkeinen toipuminen)

Ohjaajat: Hannu Kokki, Kai Kaarniranta, Merja Kokki

 

 • 28.3.2015

Antti Saari

Modern methods for auxological screening of growth disorders in children
(Lasten kasvun seurannan uudistaminen Suomessa)

Ohjaajat: Leo Dunkel, Ulla Sankilampi

 

 • 20.3.2015

Anna Viitasalo

Clustering of Cardiometabolic Risk Factors, Liver Enzymes and PNPLA3 Polymorphism with Special Reference to Children
(Kardiometabolisten riskitekijöiden kasautuminen, maksaentsyymit ja PNPLA3 polymorfismi lapsilla)

Ohjaajat: Timo Lakka, David Laaksonen, Virpi Lindi

 

 • 20.2.2015

Sanna Suoranta

Skeletal and Neuroradiological Findings Related to Unverricht-Lundborg Disease (EPM1)
(Unverricht-Lundborgin taudin (EPM1) luusto- ja neuroradiologiset löydökset)

Ohjaajat: Ritva Vanninen, Reetta Kälviäinen

 

 • 20.2.2015

Eero Haapala

Physical Activity, Sedentary Behavior, Physical Performance, Adiposity, and Academic Achievement in Primary-School Children

Ohjaajat: Timo Lakka, Anna-Maija Poikkeus, Paavo Leppänen, Virpi Lindi

 

 • 30.1.2015

Aino Rönkä

Human T Cell Responses to Dog Lipocalin Allergens - Prospects for Allergen Immunotherapy
(Ihmisen T-soluvaste koiran lipokaliiniallergeeneja kohtaan, näkökohtia siedätyshoidon kehittämiseksi)

Ohjaajat: Tuure Kinnunen, Tuomas Virtanen