Väitökset
2013

 • 14.12.2013

Virpi Sidoroff

Weight, Asthma, and Bone Mineral Density - A Prospective Follow-Up Study after Early Childhood Wheezing
(Paino, astma ja luusto, seurantatutkimus varhaisen hengenahdistuksen jälkeen)

Ohjaajat: Matti Korppi, Mari Hyvärinen
 

 • 1.11.2013

Ville Varmavuo
Plerixafor in Autologous Stem Cell Transplantation
(Pleriksafori autologisten kantasolujen siirroissa)

Ohjaajat: Esa Jantunen, Pentti Mäntymaa
 

 • 1.11.2013

Henna Kärkkäinen

The Ambulatory Arterial Stiffness Index and Carotid Stiffness in Pregnancy
(Valtimojäykkyys raskauden aikana )

Ohjaajat: Seppo Heinonen, Tomi Laitinen
 

 • 4.10.2013

Antti Lindgren

Eastern Finnish Saccular Intracranial Aneurysm Disease: Role of Type 2 Diabetes and Hypertension, Temporal Pattern of Incidence
(Itäsuomalainen Sakkulaarinen Aivovaltimoaneurysmatauti: Tyypin 2 diabeteksen ja verenpaineen rooli, Ilmaantuvuuden vaihtelu)

Ohjaajat: Juha E Jääskeläinen, Mikael von und zu Fraunberg
 

 • 27.9.2013

Aija Koivu

Clinical supervision and well-being at work: a four-year follow-up study on female hospital nurses
(Työnohjaus ja työhyvinvointi, sairaalan naishoitajiin kohdistuva neljän vuoden seurantatutkimus)

Ohjaajat: Pirjo Saarinen, Kristiina Hyrkäs
 

 • 20.9.2013

Petri Saari:

Endovascular treatment of thoracic aortic diseases
(Rinta-aortan sairauksien endovaskulaarihoito)

Ohjaaja: Hannu Manninen
 

 • 14.9.2013

Hanna-Riikka Lehto

Gender differences in the occurrence, prognosis and risk factor control of cardiovascular disease
(Sukupuolten väliset erot sydän- ja verisuonisairauksien esiintyvyydessä, ennusteessa ja riskitekijöiden hoidossa)

Ohjaajat: Veikko Salomaa, Seppo Lehto, Aki Havulinna
 

 • 16.8.2013

Leena Jutila

Surgical Treatment of Refractory Temporal Lobe Epilepsy: Predictors of Long-term Outcome
(Ohimolohkoepilepsian kirurginen hoito: Hoitotulosta pitkäaikaisseurannassa ennustavat tekijät)

Ohjaaja: Reetta Kälviäinen
 

 • 15.6.2013

Inari Tamminen

Assessment of Bone Quality in Pediatric and Adult Patients with Osteoporosis
(Luun laatuominaisuudet osteoporoottisilla lapsilla ja aikuisilla)

Ohjaajat: Heikki Kröger, Jukka Jurvelin
 

 • 14.6.2013

Pasi Lampela

Improving pharmacotherapy in older people: a clinical approach
(Lääkehoidon parantaminen iäkkäillä – kliininen lähestymistapa)

Ohjaajat: Risto Huupponen, Sirpa Hartikainen
 

 • 7.6.2013

Riikka Juhakoski
Hip osteoarthritis; risk factors and the effects of exercise therapy
(Lonkkanivelrikon riskitekijät ja terapeuttisen harjoittelun vaikutukset lonkkanivelrikkopotilaan toimintakykyyn)

Ohjaajat: Jari Arokoski, Timo Lakka
 

 • 31.5.2013

Arto Salonen

Intermittent versus Continuous Androgen Deprivation in Patients with Advanced Prostate Cancer, The FinnProstate Study VII
(Jaksoittainen ja jatkuva kastraatiohoito edennyttä eturauhassyöpää sairastavilla miehillä: FinnProstata -tutkimus VII)

Ohjaajat: Teuvo Tammela, Martti Ala-Opas
 

 • 18.5.2013

Johanna Turtiainen:

Surgical wound infections after lower limb vascular surgery
(Leikkaushaavainfektiot alaraajojen valtimoverisuonikirurgisten leikkausten jälkeen)

Ohjaajat: Tapio Hakala, Kimmo Mäkinen
 

 • 26.4.2013

Paula Kuivasaari-Pirinen

The pathway from infertility to parenthood through assisted reproductive technology (ART)
(Matka lapsettomuudesta äitiyteen koeputkihedelmöityshoidon avulla)

Ohjaajat: Seppo Heinonen, Maritta Hippeläinen
 

 • 19.4.2013

Eira Kelo
Catalytic and therapeutic characteristics of human recombinant glycosylasparaginase and bacterial L-asparaginases

(Rekombinantin ihmisperäisen glykosyyliasparaginaasin sekä bakteeriperäisten L-asparaginaasien katalyyttiset ja terapeuttiset ominaisuudet)

Ohjaaja: Ilkka Mononen
 

 • 5.4.2013

Minna Rusanen

Smoking, pulmonary and heart diseases and the risk of cognitive impairment and dementia: an epidemiological approach
(Tupakoinnin ja keuhko- ja sydänsairauksien merkitys lievän muistihäiriön ja dementian kehittymiselle: Epidemiologinen näkökulma)

Ohjaajat: Miia Kivipelto, Hilkka Soininen, Tiia Ngandu
 

 • 28.3.2013

Timo Aalto

Preoperative predictors and postoperative outpatient rehabilitation of lumbar spinal stenosis
(Lannerangan ahtaumataudin leikkaustulosta ennustavat tekijät ja leikkauksen jälkeisen avokuntoutuksen vaikuttavuus)

Ohjaajat: Olavi Airaksinen, Heikki Kröger
 

 • 23.3.2013

Antti Huuskonen

The role of adiposity, growth and inflammation related gene variants in physical performance and body composition
(Lihavuuteen, kasvuun ja tulehdusvasteeseen liittyvien geenivarianttien vaikutus fyysiseen suorituskykyyn ja kehon koostumukseen)

Ohjaajat: Mustafa Atalay, Timo Lakka, Niku Oksala
 

 • 18.1.2013

Tadeusz Musialowicz

EEG-based monitoring during general anaesthesia and sedation: studies on cardiac surgery and status epilepticus patients
(EEG:hen pohjautuva yleisanestesian ja sedaation valvonta sydänleikatuilla ja status epilepticus -potilailla)

Ohjaajat: Ilkka Parviainen, Markku Hynynen