Tutkimus

Kliinisessä tohtoriohjelmassa tutkimusta tehdään pääosin tutkimusryhmissä. Suurin osa Kliinisen tohtoriohjelman tutkimusprojekteista toteutetaan yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Tutkimusryhmien omien sivujen lisäksi tietoa meneillään olevista tutkimushankkeista sekä niiden johtajista löytyy tiedekunnan laitosten ja yksiköiden sivuilta.

Kliinisen lääketieteen yksikkö:

http://www.uef.fi/web/kliinisenlaaketieteenyksikko/tutkimus

Hammaslääketieteen yksikkö

http://www.uef.fi/fi/web/hammas/tutkimus