SoleCRIS

SoleCRIS-järjestelmään (Current Research Information System) kootaan ajankohtaista tietoa yliopiston asiantuntijoiden julkaisuista, asiantuntijatehtävistä, tutkimus- ja koulutushankkeista sekä kansainvälisistä vierailuista. 

UEFin jatkokoulutettavien tulee aina käyttää affiliaationa UEFia muiden mahdollisten affiliaatioiden lisäksi (koskee mm. työsuhteessa muualla olevia).

Tutkijan tulee ilmoittaa aina julkaisun ilmestyttyä julkaisutiedot palvelulomakkeella. Muut julkaisut, hankkeet, asiantuntijatehtävät ja kansainväliset vierailut tallentaa tutkija itse tai tallentaminen on järjestetty yksikössä erikseen sovitulla tavalla. 

Lisätietoa ja ohjeita löydät Heimosta.