Opintojen ja tutkimuksen tueksi

  • Tutkimuspalveluyksikkö edistää ja tukee yliopiston ulkopuolisella rahoituksella toteutettavaa tutkimusta ja kehittämistä. Yksikkö antaa yliopiston henkilöstölle ja jatko-opiskelijoille tutkimus- ja kehittämisrahoitukseen sekä sopimustoimintaan liittyviä palveluja mm. tiedotusta, neuvontaa, järjestää koulutustilaisuuksia sekä seminaareja.
  • Opintopalvelut palvelevat kaikkia opiskelijoita opintoihin, niiden suunnitteluun sekä valmistumiseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa.
  • Itä-Suomen yliopiston kirjasto on julkinen tieteellinen kirjasto, jonka yliopiston tieteenaloille painottuvia palveluja, kokoelmia ja tiloja voivat käyttää kaikki tiedontarvitsijat. Tutkimuksen tueksi kirjasto tarjoaa tietoaineistojen lisäksi tukea tiedonhakuun, tutkimusmenetelmiin, julkaisemiseen, tutkimusdatan hallintaan, tutkimuksen arviointiin, tutkijan ja tutkimuksen näkyvyyteen, tutkimusetiikkaan ja avoimeen tieteeseen.
  • Yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut palvelee yliopiston tutkijoita ja opiskelijoita yrittäjyyteen, tutkimustulosten hyödyntämiseen ja keksintötoimintaan liittyen.
  • Tilastoneuvontaa antaa terveystieteiden tiedekunnan tilastoneuvoja Matti Estola (matti.estola@uef.fi; 040 355 2232)