Jatkotutkinnon valmistuminen

Väitöskirja

Kun väitöskirja on jatko-opiskelijan ja ohjaajan mielestä valmis esitarkastukseen, opiskelija tarkastaa opinnäytteen plagiaatintunnistusohjelmalla. Kun väitöskirjan käsikirjoitus on läpäissyt plagiaatintarkastuksen, jatko-opiskelija hakee väittelylupaa. Dekaani määrää ohjaajan esityksen perusteella käsikirjoitukselle esitarkastajat, joiden annettua lausuntonsa, jatko-opiskelijalla on mahdollisuus antaa niihin vastine. Dekaani päättää väitösluvan myöntämisestä sekä määrää vastaväittäjän/vastaväittäjät sekä kustoksen, minkä jälkeen väitöskirja julkaistaan. Väitöstilaisuuden jälkeen vastaväittäjän annettua lausuntonsa ja jatko-opiskelijan annettua mahdollisen vastineensa siihen tiedekunta päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja mahdollisesta arvosanasta. Jatko-opiskelija voi hakea tutkintotodistusta, kun kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja opinnäyte on hyväksytty.

 1. Kun väitöskirjan käsikirjoitus on valmis, jatko-opiskelija tarkistaa opinnäytteen plagiaatintunnistusohjelmalla. Ks. Jatkotutkinnon valmistuminen >> Plagiaatintunnistus.
 2. Jatko-opiskelija hakee väittelylupaa tiedekunnasta (Väittelylupahakemus). Samalla hakemuksella ohjaaja tekee esityksen väitöskirjan esitarkastajista, vastaväittäjästä ja valvojasta tiedekunnalle. Jatko-opiskelijalla on mahdollisuus antaa lausuntonsa esitarkastajista ennen esitarkastajien valintaa. Esitarkastajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä

Väittelylupahakemuksen liitteinä: 

 • Väitöskirjan puhtaaksikirjoitettu käsikirjoitus osajulkaisuineen (1 kpl)
 • Väitöskirjan tiivistelmä (n. 1 sivu) 
 • Vapaamuotoinen selvitys väittelijän osuudesta osajulkaisuissa (pääohjaajan allekirjoituksella hyväksymä) 
 • Osajulkaisun ensimmäisen kirjoittajan, mikäli muu kuin väittelijä, kirjallinen suostumus 
 • Vapaamuotoinen selvitys, jos tämän väitöskirjan osajulkaisua on käytetty toisessa väitöskirjassa tai jos tullaan käyttämään toisessa väitöskirjassa  
 • Esitys esitarkastajista (Väittelylupahakemuksen 2. sivu) 
 • Esitys vastaväittäjäksi ja valvojaksi
 1. Dekaani määrää väitöstyölle kaksi esitarkastajaa.

 2. Väittelijä toimittaa väitöskirjan käsikirjoitukset esitarkastajille.

 3. Väitöskirjan esitarkastus. Tarkastusaika on 2 kk. Esitarkastaja voi olla yhteydessä väittelijään väitöskirjan huomautusten vuoksi ennen lausunnon kirjoittamista. 

 4. Esitarkastajat lähettävät lausuntonsa tiedekunnalle, josta ne toimitetaan tiedoksi väittelijälle.

 5. Väittelijällä on mahdollisuus antaa tarkastajien lausuntoon vapaamuotoinen vastine, joka toimitetaan tiedekuntaan. 

 6. Dekaani päättää väittelyluvan myöntämisestä, nimittää vastaväittäjän ja valvojan pääohjaajan esityksestä (ks. kohta 2).

 7. Väitöskirjan julkaiseminen ja painatus. Ks. tohtoriohjelman sivuilta Jatkotutkinnon valmistuminen >> Julkaisuohjeet

 8. Väitöstilaisuus on tarkoitettu väitöskirjan julkista tarkastamista varten. Ks. tohtoriohjelman sivuilta Jatkotutkinnon valmistuminen >> Väitöstilaisuus.

 9. Vastaväittäjä antaa lausuntonsa tiedekunnalle, josta se toimitetaan tiedoksi väittelijälle.

 10. Väittelijällä on mahdollisuus antaa vastaväittäjän lausuntoon vastine, joka toimitetaan tiedekuntaan.

 11. Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisestä ja mahdollisesta arvioinnista.

 12. Kun kaikki tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset ja opinnäytteet on suoritettu, jatko-opiskelija hakee todistusta suorittamastaan tutkinnosta. Ks. tohtoriohjelman sivuilta Jatkotutkinnon valmistuminen >> Tutkintotodistuksen hakeminen

Lisensiaatintutkimus

Kun lisensiaatintutkimuksen käsikirjoitus on läpäissyt plagiaatintarkastuksen, jatko-opiskelija tekee esityksen lisensiaatintutkimuksen tarkastamisesta. Dekaani määrää ohjaajan esityksen perusteella käsikirjoitukselle tarkastajat, joiden annettua lausuntonsa, jatko-opiskelijalla on mahdollisuus antaa niihin vastine. Dekaani päättää lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä sekä mahdollisesta arvostelusta, minkä jälkeen lisensiaatintutkimus julkaistaan. Jatko-opiskelija voi hakea tutkintotodistusta, kun kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja opinnäyte on hyväksytty