Kauppatieteiden tohtoriohjelma

Kauppatieteiden tohtoriohjelma tuottaa perinteiset kauppatieteelliset oppiainerajat ylittävää ja kansainväliset vaatimukset täyttävää liiketaloudellista tutkimusosaamista. Tohtoriohjelmassa jatko-opiskelijat tekevät kummallakin kampuksella määritellyn tutkimusprofiilin suuntaista tutkimusta tavoitteenaan joko kauppatieteiden lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tai filosofian tohtorin tutkinto.

Tieteellisessä jatkokoulutuksessa koulutetaan asiantuntijoita, jotka tuntevat perusteellisesti oman tieteenalansa ja tutkimusalansa. Tavoitteena on, että jatko-opiskelija oppii ratkaisemaan itsenäisesti tieteellisiä ongelmia ja luomaan uutta, kriittiseen ajatteluun perustuvaa tieteellistä tietoa.

Jatkotutkinnon voi suorittaa kuudella suuntautumisalueella:
Innovation Management (Kuopion kampus),
Palvelujohtaminen (Joensuun kampus),
Laskentatoimi ja rahoitus (Kuopion kampus),
Yritysoikeus ja -talous (Joensuun kampus),
International Business and Sales Management (Kuopion kampus) ja
Tourism Marketing and Management (Joensuun kampus)

Jatko-opintoihin liittyvä tutkimus pyritään kiinnittämään kauppatieteiden laitoksen erikoistumisalueisiin sekä Itä-Suomen yliopiston toimintaympäristön kannalta keskeisiin kysymyksiin.

 

UEF Tohtorinkoulutuspaikat

Haettavana nuoremman tutkijan tehtäviä (tohtorinkoulutuspaikkoja) kauppatieteiden tohtoriohjelmaan keväällä 2021. Kauppatieteiden tohtoriohjelmassa työskentelevän nuoremman tutkijan (tohtorikoulutettavan) pääasiallisena tehtävänä on väitöskirjatutkimuksen tekeminen hyväksytyn tutkimussuunnitelman mukaisesti.