Oppimisympäristöhautomot

Osana Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiskeskus -hanketta Itä-Suomen yliopisto järjestää kolme oppimisympäristöhautomoa, joissa innovoidaan tulevaisuuden oppimisympäristökokonaisuuksia sekä kartoitetaan yhteistyötä. Yksi hautomoiden konkreettinen tavoite on luoda 11.-12.5.2017 järjestettävään SciFest-tiedetapahtumaan pilottiympäristö, josta on tapahtuman aikana mahdollista kerätä palautetta.

Hautomot auttavat myös löytämään yhteistyökumppaneita sekä tarjoavat mahdollisuuksia kehittää yritysten tuotteita erilaisiin oppimisympäristöihin soveltuviksi.

Sivuvalikon kautta voit tutustua kunkin hautomon ohjelmaan ja materiaaleihin.