Kohti tulevaisuuden oppimisympäristöjä

Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiskeskus -hanketta ovat toteuttamassa yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto sekä Joensuun kaupunki. Hankkeen tarkoitus on lisätä alueellista tietotaitoa ja mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvulle tuomalla yhteen oppimisympäristöjen kehittämisen eri osa-alueilla toimivat sidosryhmät. Tavoitteena on rakentaa verkostoa ja aktivoida toimijoita yhteistyöhön oppimisympäristöosaamisessa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää Joensuuhun oppimisympäristöjen kehittämiskeskus.

Osana hanketta Savonia AMK:n sisustusarkkitehtuurin opiskelijat ovat suunnitelleet Itä-Suomen yliopistolle Joensuuhun itseopiskelutilan, joka otetaan käyttöön keväällä 2017 Futura-rakennuksen toisen kerroksen aulassa. Avajaisten yhteydessä tilasta kerätään palautetta sitä käyttäviltä opiskelijoilta. Kerättyä palautetta hyödynnetään suunniteltaessa muita käyttäjälähtöisiä tiloja yliopistolla. Itseopiskelutilan muutokset ovat osa yliopiston oppimisympäristöjen kehittämisen toimenpideohjelmaa.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Innovaatioalustat tuotekehityksen tukena

Osana hanketta toteutetaan oppimisympäristöpilotit SciFest-tiedetapahtumassa 11.-12.5.2017 ja 17.-18.5.2018 . SciFest on Joensuun tiedeseura ry:n ja Itä-Suomen yliopiston järjestämä tiede-, ympäristö- ja teknologiafestivaali, jonka kohderyhminä ovat lasten, nuorten ja koululaisten lisäksi opettajat, rehtorit ja kunnallispäättäjät. Vuoden 2016 tapahtumaan osallistui lähes 14 000 kävijää. "Tieteellisestä" nimestään huolimatta SciFest on myös oppimisympäristöjen ideoimisen aatelia kooten yritysten oppimisympäristöosaamista showcaseksi, jolla uudenlaisia oppimisympäristöjä esitellään suoraan oppilaitosten ja kuntien hankinnoista päättäville tahoille.

Oppimisympäristöpilottia SciFest 2017 tapahtumaan suunniteltiin kolmessa työpajahautomossa, joissa kokoontuvat niin yritykset kuin muutkin yhteistyökumppanit. Hautomoissa yhdistyivät yliopiston tieteellinen osaaminen ja ajankohtaisin tutkimustieto, yritysten uniikit tuotteet sekä muiden koulutusorganisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden tietotaito. Samaa mallia on jatkettu lukuisten hankkeen verkostotapaamisten myötä myös loppuvuonna 2017 ja alkuvuodesta 2018. Uudenlainen pilotti on työn alla ja toteutetaan SciFest 2018 tiedefestivaalissa. Yhteistyön tuloksena luodaan ja testataan SciFest osallistujien kanssa innovatiivisia oppimisympäristöratkaisuja.

Joensuun kaupunki avaa koulunsa tutkimuskäyttöön hankkeen aikana ja sen jälkeen. Näin yritysten on mahdollista tuotekehittää ja pilotoida tuotteitaan nopealla aikataululla ja matalalla kynnyksellä autenttisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Samalla saadaan arvokasta ja ajankohtaista tietoa tämänhetkisistä oppimisympäristöistä ja niiden tarpeista.

Oppimisympäristöjen  kehittämiskeskuksen rakentaminen

Parhaillaan on käynnissä hankkeen jatkon suunnittelu. Tavoitteena on päästä testaamaan fyysisen oppimisympäristöjen kehittämiskeskuksen toimintaa, missä nykyiset ja mahdolliset uudet yhteistyökumppanit voisivat pitkäkestoisesti yhteisessä tilassa rakentaa uudenlaisia toimintamalleja oppimisen edistämiseen ja erilaisten oppijoiden tukemiseen. Horisontissa siintää kokonaan uudenlainen oppimisympäristöjen ekosysteemi kooten toimijoita paikallisesti, kansallisesti ja kasainvälisesti. Tämä keskus toimisi saman katon alla tukien myös verkostonsa kautta tapahtuvia aktiviteetteja.