D-vitamiinitutkimus FIND

Itä-Suomen yliopistossa on meneillään D-vitamiinitutkimus, jossa selvitetään nykyisiä suosituksia huomattavasti suurempien D-vitamiinimäärien vaikutusta terveyteen.

Viimeaikaisten tutkimustulosten perusteella D-vitamiinin puutos saattaa olla suurempi kansanterveysongelma kuin aikaisemmin on ajateltu. FIND -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää D-vitamiinilisän vaikutusta sydän- ja verisuonitautien ja syöpien ilmaantumiseen. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään D-vitamiinilisän vaikutuksia muihin sairauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen, masennukseen tai luuston terveyteen.

Tutkimuksen postitse suoritettavaan osaan on otettu mukaan 60 vuotta täyttäneitä miehiä ja 65 vuotta täyttäneitä naisia kaikkialta Suomesta. Lisäksi 600 miestä ja naista on otettu mukaan alaotokseen ja heille tehdään vuosittain tarkempia tutkimuksia Kuopiossa.

Kaikki osallistujat saavat vuosittain tutkimusvalmisteet ja he täyttävät tutkimuslomakkeet joko internetissä tai paperiversioina. Tutkittavat on arvottu syömään joko 0, 40 tai 80 mikrogrammaa D-vitamiinia sisältävää valmistetta. Tutkimusvalmisteen lisäksi voi päivittäin nauttia nykyisten suositusten mukaisen D-vitamiinilisän, korkeintaan 20 mikrogrammaa päivässä. Tutkimukseen osallistuminen on kaikissa vaiheissa vapaaehtoista, eivätkä tutkijat tai tutkittavat ole itse voineet vaikuttaa siihen mihin ryhmään kukin tutkittava on arvottu.

FIND -tutkimuksen päätuloksia on odotettavissa vuonna 2018. FIND -tutkimuksen pilottina 2011-12 tehdyn VitDmet -tutkimuksen tuloksia ollaan paraikaa anlysoimassa ja julkaisemme niitä ja ryhmän muita D-vitamiinituloksia tiivistetysti myös näillä sivuilla. Nämä löytyvät kohdasta uusia D-vitamiinituloksia Kuopiosta sivun vasemmasta reunasta.

Tallenna