Tutkinnot

  • Luonnontieteiden kandidaatti, 180 opintopistettä (op), tavoiteaika 3 vuotta.
  • Filosofian maisteri, 120 opintopistettä, tavoiteaika 2 vuotta.
  • Filosofian tohtori, tavoiteaika 4 vuotta.

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Yleisopinnot 5 op
Kieli- ja viestintäopinnot 10 op
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot 70 op
Sivuaineopinnot 60 op tai 2 x 25 op
Vapaasti valittavat opinnot 0-20 op
Yhteensä 180 op

Kandidaatin tutkinnon rakenne, aineenopettajakoulutus

Yleisopinnot  5 op
Kieli- ja viestintäopinnot 10 op
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot aineenopettajille, 45 op seuraavasti
  3621410 Diskreetit rakenteet 5 op
  3621412 Ohjelmointi III 5 op
  3621414 Tietorakenteet ja algoritmit I 5 op
  3621413 Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia 5 op
  3621427 Ohjelmistotuotanto I 5 op
  3621391 Aineopintojen seminaari 2 op
  3621392/3 LuK-tutkielma ja kypsyysnäyte 6 op
  Valinnaisia aineopintokursseja vähintään 12 op
Toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot 60 op
Opettajan pedagogisia opintoja 25 op
Vapaasti valittavia opintoja 10 op
Yhteensä 180 op

Maisterin tutkinnon rakenne

3621112 Henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS 1 op

Advanced English Academic and Professional Communication for

  • 8013300 Applied Physics, Computer Science and Environmental Science (Kuopio)
  • 1803328 Chemistry, Computer Science, Mathematics and Physics (Joensuu)
2 op

Tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot, 94 op seuraavasti

  Kaksi seuraavista viidestä pakollisesta kurssista  
  3621511 Algoritmien suunnittelu ja analysointi 6 op
  3621512 Ohjelmistotuotanto 6 op
  3621513 Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät 6 op
  3621517 Hahmontunnistus 6 op
  3621675 Syväoppiminen 6 op
     
  3621535 Erikoistyö tai 3621536 Maisteriopintojen harjoittelu 10-20 op
  Valinnaisia tietojenkäsittelytieteen syventäviä opintoja 30-40 op
  3621591 Tietojenkäsittelytieteen FM-seminaari 2 op
  3621592/3Pro gradu-tutkielma ja kypsyysnäyte 30 op
Vapaasti valittavia tai sivuaineopintoja 0-23
Yhteensä 120 op

Maisterin tutkinto, tietojenkäsittelytieteen aineenopettaja

Henkilökohtainen opintosuunnitelma, HOPS 1 op
Advanced English Academic and Professional Communication 2 op

Tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot aineenopettajille, 60 op seuraavasti

  3621513 Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät 6 op  
  3621511 Algoritmien suunnittelu ja analysointi tai 3621512 Ohjelmistotuotanto tai Hahmontunnistus tai Syväoppiminen 6 op  
  Valinnaisia tietojenkäsittelytieteen syventäviä opintoja 25 op
  3621591 FM-seminaari 2 op
  3621592/3 Pro gradu-tutkielma ja kypsyysnäyte 20 op
Loput opettajan pedagogisista opinnoista, aineopinnot 35 op
Vapaasti valittavia opintoja 23 op
Yhteensä 120 op

 

Tohtorin tutkinnon rakenne

Tieteen ja tutkimusalan opinnot 20-22 op
Yleiset valmiustaito-opinnot sisältäen pakollisena 8-10 op
              1145003 Research Ethics (tai korvaava suoritus) 1 op
Väitöskirja