Tutkinnon hakeminen

Hakeaksesi tutkintoa sinulla täytyy olla voimassa oleva opinto-oikeus ja sinun tulee olla läsnäoleva kyseisellä lukukaudella (näet statuksesi Oodista)! Huomioi tutkinnon haussa tutkinnon prosessointiaika sekä lomakaudet. Tutkinto voidaan rekisteröidä suoritetuksi kyseiselle lukukaudelle edellyttäen, että opintosuoritukset on rekisteröity ja tutkintohakemus on jätetty lukukauden loppuun mennessä.

Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot ml. kypsyysnäytteen ja tutkielman, voit hakea tutkintoa. Löydät ohjeet alla olevien linkkien takaa.

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto LuK

Filosofian maisterin tutkinto FM