Tieteellisen tiedon lähteitä

Laitokseltamme on pääsy IEEE:n ja ACM:n digitaaliseen kirjastoon. Kaikilla laitoksemme opiskelijoilla on oikeus lukea ja käyttää tutkielmien lähdemateriaalina ko. lähteistä löytyviä tieteellisiä artikkeleita. Tieteellisiin artikkeleihin pääsee käsiksi uef-tunnuksilla yliopiston kampuksen koneilta tai etäkäyttäjänä kirjaston sivujen kautta. Osaan artikkeleista ei valitettavasti pääse sittenkään käsiksi (ei kuulu maksettujen palveluiden joukkoon)