Ohjeita

Neuvonta

Tiedekunnan opinto-opas 2016-2017

Tiedekunnan opiskelun pysyväismääräykset
 

Perustutkinto-opiskelijan yleinen opintoneuvonta (Joensuu ja Kuopio)

Hallintopäällikkö Kaisa Laitinen, kaisa.laitinen(at)uef.fi, p. 050 432 7573, Joensuu Natura 348


Perustutkinto-opiskelijan tutkintotodistukset (Joensuu ja Kuopio)

Osastosihteeri Anita Oinasmaa, anita.oinasmaa(at)uef.fi, p. 050 442 3215, Joensuu Natura 349


Fysiikan ja matematiikan laitos

Opintosihteeri Marita Ratilainen, marita.ratilainen(at)uef.fi, p. 050 433 8260, Joensuu Educa 309


Kemian laitos

Suunnittelija Mari Heiskanen, mari.heiskanen(at)uef.fi, p. 050 442 2380, Joensuu Futura 234B


Metsätieteiden osasto

Suunnittelija Noora Ala-aho, noora.ala-aho(at)uef.fi, p. 050 442 0779, Joensuu Borealis 352

Opintosihteeri Anne Tikkanen, anne.tikkanen(at)uef.fi, p. 050 442 4099, Joensuu Borealis 360


Sovelletun fysiikan laitos

Opintosihteeri Sanna Jylhä, sanna.jylha(at)uef.fi, p. 040 355 2550, Kuopio Melania 112/1


Tietojenkäsittelytieteen laitos

Opintosihteeri Meri Jäppinen, meri.jappinen(at)uef.fi, p. 050 529 9042, Joensuu Tiedepuisto B329

Opintosihteeri Merja Leppänen, merja.leppanen(at)uef.fi, p. 040 355 2262, Kuopio Technopolis F2008


Ympäristö- ja biotieteiden laitos

Opintosihteeri Susanna Kajo, susanna.kajo(at)uef.fi, p. 040 355 3184, Kuopio Snellmania 2133/1

Toimistosihteeri Mervi Kinnunen, mervi.kinnunen(at)uef.fi, p. 050 442 2642, Joensuu Natura 371

Tutkinnon hakeminen

Suoritettuaan tutkintoon vaadittavat opinnot ja opinnäytteet opiskelija tarkistaa, että ne on merkitty opintosuoritusrekisteriin. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) hyväksytetään laitoksella. Tutkintotodistusta haetaan tiedekunnalta todistuksenhakulomakkeella, jonka liitteenä tulee olla hyväksytty HOPS.

Todistuksen toimitusaika on noin kolme viikkoa siitä, kun todistushakemus on saapunut tiedekunnan hallintopalvelukeskukseen tai kun viimeinen opintosuoritus on kirjattu opintorekisteriin. Lukukauden lopussa todistuksen toimitusaika voi hakemusruuhkan vuoksi olla pitempi. Jos opiskelija haluaa varmistaa valmistumisensa lukukauden loppuun mennessä (31.7. ja 31.12.), on noudatettava jättöpäiviä

 • kevätlukukausi: pro gradu 30.4. mennessä, todistushakemus 6.5. mennessä
 • syyslukukausi: pro gradu 31.10. mennessä, todistushakemus 6.12. mennessä

Opinnäytteitä ja todistuksia käsitellään jatkuvasti normaalissa aikataulussa. Määräpäivillä varmistetaan, että opiskelija tarvittaessa saa todistuksensa lukukauden loppuun mennessä.

Tutkintoja voidaan rekisteröidä suoritetuksi kyseiselle lukukaudelle edellyttäen, että

 • kaikki opintosuoritukset, mukaan lukien pääaineen ja sivuaineiden kokonaisuusmerkinnät, on kirjattu suoritetuksi opintorekisteriin lukukauden loppuun mennessä
 • tutkintohakemus on jätetty lukukauden loppuun mennessä

Tutkintotodistushakemus toimitetaan laitoksen tai osaston opintoasioista vastaavalle sihteerille.

Tutkintotodistus toimitetaan opiskelijan valinnan mukaan joko postitse tai opiskelija voi noutaa sen tiedekunnasta.

Oppiaineen vastuuhenkilöt

Oppiaineen vastuuhenkilöt vastaavat oppiaineen opetuksen laadusta ja erityisesti opetuksen koordinoinnista ja kehittämisestä. Oppiaineen vastuuhenkilöiden tehtäviin sisältyvät opintokokonaisuuksien hyväksyminen ja opintosuoritusten hyväksilukeminen tehdään kampuskohtaisesti.

Biologia
Yliopistotutkija Sari Kontunen-Soppela, sari.kontunen.soppela(at)uef.fi, puh. 050 442 2674, Joensuu Natura 360

Fysiikka
Professori Seppo Honkanen, seppo.honkanen(at)uef.fi, puh. 050 560 528, Joensuu Metria 313

Kemia
Professori Mika Suvanto, mika.suvanto(at)uef.fi, puh. 050 303 0562, Joensuu Futura 243

Matematiikka
Professori Risto Korhonen, risto.korhonen(at)uef.fi, puh. 050 442 2684, Joensuu Metria 213

Metsätiede
Professori Timo Tokola, timo.tokola(at)uef.fi, puh. 050 401 5835, Joensuu Borealis 363

Sovellettu fysiikka
Tutkimuspäällikkö Tero Karjalainen, tero.karjalainen(at)uef.fi, puh. 040 355 2121, Kuopio Melania 234

Tietojenkäsittelytiede
Professori Markku Hauta-Kasari, markku.hauta-kasari(at)uef.fi, puh. 050 405 6231, Joensuu Tiedepuisto
Yliopistonlehtori Erkki Pesonen, erkki.pesonen(at)uef.fi, puh. 040 355 2562, Kuopio Technopolis G2006
   - opetusmenetelmien kehittämisen koordinointi

Tutkimuspäällikkö Jarkko Suhonen, jarkko.suhonen(at)uef.fi, puh. 050 435 8927, Joensuu Tiedepuisto TB340
   - opetusmenetelmien kehittäminen
   - ICT-koulutuspolkusuunnittelutyöryhmä (pj.)

Professori Markku Tukiainen, markku.tukiainen(at)uef.fi, puh. 050 441 1508, Joensuu Tiedepuisto B333
   - opetussuunnitelmatyön koordinointi

Ympäristötiede
Yliopistonlehtori Jonne Naarala, jonne.naarala(at)uef.fi, puh. 040 355 3581, Kuopio Snellmania 4311

Harjoittelu

Yliopiston tukeman harjoittelun keskeinen tavoite on koulutuksen ja työelämän lähentäminen ja opiskelijoiden työllistymisen edistäminen.

Opiskelija voi saada harjoittelutukea vain kerran opintojen aikana. Harjoittelun tulee sisältyä tutkintoon: opintoihin sisällytettävä harjoittelu on opintosuoritus, josta on saatava opintopisteitä harjoittelun laajuuden ja sisällön mukaan. Suoritusta varten opiskelija tekee harjoittelun opetussuunnitelman mukaan ja suoritusmerkintään kuuluu esim. harjoitteluraportin tms. laatiminen.

•    Yliopiston harjoitteluohjeistus ja –sopimukset

Tiedekuntatasolla harjoitteluasioita koordinoi hallintopäällikkö Kaisa Laitinen, kaisa.laitinen(at)uef.fi, p. 050 432 7573, Joensuu Natura 348. Laitos- ja osastotasolla harjoittelua koordinoivat harjoitteluvastaavat. Harjoitteluvastaavat hyväksyvät harjoittelupaikat ja tarkistavat, että harjoittelun sisältö vastaa tutkintoon kuuluvalle harjoittelulle asetettuja kriteereitä. Harjoitteluvastaavat toimivat myös yhteyshenkilönä työpaikoille ja auttavat opiskelijaa harjoittelusopimuksen tekemisessä.

Laitosten ja osaston harjoitteluvastaavat yksiköittäin ja oppiaineittain

Fysiikan ja matematiikan laitos
Koordinaattori Noora Heikkilä (fysiikka), noora.heikkila(at)uef.fi, p. 050 567 1944, Joensuu Educa 309a ja yliopistonlehtori Antti Viholainen (matematiikka), antti.viholainen(at)uef.fi, p. 050 442 4459, Joensuu
Educa 129

Kemian laitos
Yliopistonlehtori Sirpa Jääskeläinen, sirpa.jaaskelainen(at)uef.fi, p. 050 568 9428, Joensuu Futura 368a

Metsätieteiden osasto
Amanuenssi Markku Ropo, markku.ropo(at)uef.fi, p. 050 442 3432, Joensuu Borealis 366

Sovelletun fysiikan laitos
Hallintoamanuenssi Tero Karjalainen, tero.karjalainen(at)uef.fi, p. 040 355 2121, Kuopio Melania 234

Tietojenkäsittelytieteen laitos
Yliopistotutkija Jarkko Suhonen (Joensuun kampus), jarkko.suhonen(at)uef.fi.fi, p. 050 435 8927, Joensuu Tiedepuisto TB340 ja projektipäällikkö Marko Jäntti (Kuopion kampus), marko.jantti(at)uef.fi, p. 040 355 2375, Kuopio Technopolis G2017

Ympäristö- ja biotieteiden laitos
Yliopistotutkija Vesa Paajanen (biologia), vesa.paajanen(at)uef.fi, p. 050 442 3227, p. Joensuu Natura 381 ja yliopisto-opettaja Anna-Maria Veijalainen (ympäristötiede), anna-maria.veijalainen(at)uef.fi, p. 040 355 2478, Kuopio Snellmania 4138.1

Kaikissa harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä opiskelija voi kääntyä Ura- ja rekrytointipalvelujen puoleen, jossa harjoittelua koordinoi uraohjaaja Janne Saarela, janne.saarela(at)uef.fi, p. 044 500 5678. Ulkomailla suoritettavaa harjoittelua koskevissa kysymyksissä opiskelija voi kääntyä kansainvälisten opiskelijapalveluiden puoleen.

Opinnäytetyöt

Kandidaatin tutkielma

Pro gradu –tutkielma

Pro gradu -tutkielman valmistuttua

 1. Opiskelija palauttaa opinnäytetyön ohjaajalle plagiaatintunnistukseen Moodlessa. Yliopistossa valmistuville alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille tehdään pakollinen alkuperäisyyden tarkastus. Lisää tietoa sähköisestä plagiaatintunnistusjärjestelmästä on Kamussa.
 1. Ohjaaja tarkastaa plagiaatintunnistusraportin ja lähettää tarkastuksesta sähköpostiviestin opiskelijalle.
 1. Opiskelija tekee opinnäytetyöstä PDF/A-tiedoston, mihin ohjeet täällä.
 1. Työ palautetaan sähköisen asioinnin kautta tarkastukseen jättölomakkeella. Se löytyy TeamPlacesta (vaatii kirjautumisen).
 1. Opiskelija merkitsee lomakkeeseen pääohjaajan ja palauttaa opinnäytetyön tarkastukseen.
 1. Ohjaaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen, että työ on jätetty tarkastusprosessiin. Sähköpostissa on linkki lomakkeeseen.
 1. Ohjaaja lisää lomakkeeseen toisen tarkastajan ja lähettää lomakkeen eteenpäin. Laitoksella tai osastossa valmistellaan tarkastajista päätös, jonka allekirjoittaa laitoksen tai osaston johtaja. Tarkastusprosessi käynnistyy tästä.

Pro gradu –tutkielman tarkastaminen ja arvosteleminen

Arvosanaesityksen antamisessa tarkastajia ohjeistetaan tiedekunnan sisäisellä ohjeella. Tarkastajilla on neljä viikkoa aikaa laatia lausuntonsa.

Pro gradu –tutkielman hyväksyminen ja julkaiseminen

Kun tarkastajat ovat antaneet lausuntonsa ja arvosanaesityksensä ja toimittaneet ne laitokselle tai osastolle, kuullaan opiskelijaa tarkastajalausunnosta. Laitoksen tai osaston virkailija lähettää opiskelijalle arvostelulausunnon ja vastinelomakkeen, jonka opiskelija palauttaa virkailijalle täytettynä.

Pro gradu -tutkielma hyväksytään ja arvostellaan laitoksen tai osaston johtajan päätöksellä. Arvosana kirjataan opintosuoritusrekisteriin laitoksella tai osastolla sen jälkeen, kun myös kypsyysnäyte on hyväksytty.

Mikäli tutkielma jätetään tarkastettavaksi sähköisen järjestelmän kautta, siirtyy se automaattisesti yliopiston kirjastoon.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinnäytteet ovat luettavissa yliopiston kirjaston UEF Electronic Publications –palvelusta. Mikäli opinnäytteellä ei ole e-julkaisulupaa, se on luettavissa kampuskirjastojen e-Gradu -päätteiltä sähköisessä muodossa (ei lainattavissa). Näiltä päätteiltä on mahdollista ottaa tuloste opinnäytteestä, tulostamisesta peritään hinnaston mukainen maksu. Kaikenlainen digitaalinen kopiointi (mm. muistitikulle) tai tiedoston edelleen lähettäminen on kiellettyä.

Lisätietoja antavat yksikön pro gradu -tutkielmien ja syventävien opintojen opinnäytetöiden käsittelijät.

Tutkintoon liittyvät kypsyysnäytteet

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaneuvosto on vahvistanut ohjeen tutkielmien yhteydessä suoritettavien kypsyysnäytteiden toteuttamiseen.

Kandidaatintutkielma

Alempaa korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on laadittava pääaineensa aineopintoihin kuuluva
kandidaatintutkielma. Opiskelija tekee tutkielman itsenäisesti.

Kandidaatintutkielman kieli on suomi. Kuitenkin, opiskelija voi erityisestä syystä kirjoittaa kandidaatintutkielman englanniksi kyseisen oppiaineen vastuuhenkilön kirjallisella luvalla.

Kandidaatin tutkinnon kypsyysnäyte

19.8.2004 annettu valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista määrää, että opiskelijan on kirjoitettava alempaan korkeakoulututkintoon kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Kun opiskelijan koulusivistyskieli on suomi, kypsyysnäyte kirjoitetaan suomeksi.

Tällöin kandidaatintutkielman tiivistelmä hyväksytään kypsyysnäytteenä:

1.    Opinnäytetyön ohjaaja hyväksyy kandidaatintutkielman suomenkielisen tiivistelmän suomenkielisenä kypsyysnäytteenä silloin, kun opiskelija, jonka koulusivistyskieli on suomi, kirjoittaa kandidaatintutkielmansa suomeksi, ruotsiksi tai vieraalla kielellä.

2.    Opinnäytetyön ohjaaja tarkastaa sekä tiivistelmän kieliasun että asiasisällön. Opiskelijalla on mahdollisuus korjata tiivistelmää palautteen mukaan ennen kuin hän jättää kandidaatintutkielman plagiaatintunnistustarkastukseen ja ohjaajalle lopulliseen arviointiin.

Jos koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, tutustu tiedekunnan kypsyysnäyteohjeeseen.

Mikäli opiskelija suorittaa erillisen kypsyysnäytteen kandidaatin tutkintoa varten (ks. ohje), opinnäytetyö on jätettävä arvioitavaksi hyvissä ajoin ennen kypsyysnäytteeseen osallistumista.

Pro gradu –tutkielma

Ylempää korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on laadittava pääaineensa syventäviin opintoihin kuuluva pro gradu -tutkielma. Opiskelija tekee tutkielman itsenäisesti. Pro gradu -tutkielma kirjoitetaan opetussuunnitelman mukaisella kielellä. Kuitenkin, suomenkieliseen koulutukseen osallistunut voi erityisestä syystä kirjoittaa pro gradu -tutkielman englanniksi kyseisen oppiaineen vastuuhenkilön kirjallisella luvalla.

Maisterin tutkinnon kypsyysnäyte

Jos opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen aiempaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa
varten, maisterin tutkinnon kypsyysnäytteeksi hyväksytään pro gradu -tutkielman yksisivuinen tiivistelmä. Suomenkieliseen pro gradu -tutkielmaan liitetään tiivistelmä suomeksi ja englanniksi.

Englanninkielisissä maisteriohjelmissa kypsyysnäyte toteutetaan opetussuunnitelmassa vahvistetulla tavalla.

Mikäli opiskelija suorittaa erillisen kypsyysnäytteen maisterin tutkintoa varten (ks. ohje), opinnäytetyö on jätettävä arvioitavaksi hyvissä ajoin ennen kypsyysnäytteeseen osallistumista.