SmartICT-koulutuksessa syvennät osaamistasi datatieteessä, ohjelmistotekniikassa ja käyttöliittymäsuunnittelussa

 

Digitalisaatio muuttaa kaikkien alojen yritysten ja organisaatioiden toimintaa. Käytännössä muutos näkyy esimerkiksi uudenlaisina datan hyödyntämisen mahdollisuuksina – ja alalla työskentelevän näkökulmasta uudenlaisina osaamistarpeina. SmartICT-koulutuksessa voit täydentää osaamistasi datatieteessä, ohjelmistotekniikassa ja käyttöliittymäsuunnittelussa.

Kenelle

Kurssit sopivat hyvin täydennyskoulutukseksi it-alan yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tai tietojenkäsittelytieteen sivuaineopinnot suorittaneille.

Koulutuksen sisältö

Voit opiskella datatieteen perusopintokokonaisuuden täydennettynä valitsemillasi kursseilla TAI koota omaa osaamistasi parhaiten täydentävän kokonaisuuden SmartICT-kurssivalikoimasta, jossa teemoina ohjelmistotekniikka, tekoäly ja älykäs automaatio sekä käyttöliittymät ja palvelumuotoilu. Opiskelijat voivat osallistua kaikkien korkeakoulujen  Itä-Suomen yliopisto, Karelia AMK ja Savonia AMK tarjoamille kursseille.

Yliopiston tarjoamissa kursseissa pääpaino on datatieteeseen ja tekoälyyn liittyvissä kursseissa. Löydät kurssivalikoiman ja kuvaukset kurssien sisällöistä täältä.

Lisäksi opiskelijat voivat halutessaan täydentää opintojaan muilla yliopiston tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen perusopetuksen kursseilla.

Koulutuksen laajuus

20-60 op

Koulutuksen hinta

Maksuton.

Koulutuksen kesto

2.9.2020 - 31.12.2021

Opetusmuoto

Kontakti- ja verkko-opintoja. Kontaktiopintoihin voi osallistua sekä Joensuussa että Kuopiossa.

Aloituspaikat

20

Haku koulutukseen

Jatkuva haku ajalla15.6. - 14.8.2020 Opintopolussa. Jatkuvassa haussa aloituspaikkoja täytetään sitä mukaa kuin hakemuksia käsitellään, kun hakija täyttää valintaperusteet. Hakemuksia käsitellään siinä järjestyksessä kuin hakijat ovat niitä lähettäneet Opintopolkujärjestelmään. Haku päättyy, kun hakukohteen aloituspaikat (20) ovat täynnä.

Valinnat

Valinnan tulos ilmoitetaan hakijalle heti, kun hänen hakemuksensa on käsitelty ja viimeistään 18.8.2020. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 25.8.2020.

Hae koulutukseen Opintopolussa >>

Koulutus on osa Savonian, Karelian ja UEF:n yhteistä SmartICT-kokonaisuutta.