Kurssit 2020-2021

Opintojaksojen aikataulut löytyvät WebOodista ja lukarista. Opintojaksoille ja tentteihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

Periodit 1 = 1.9 – 23.10, 2 = 26.10 – 15.12, 3 = 7.1. – 05.3, 4 = 08.3 – 21.5

Jos kurssin nimi on suomeksi, kurssi luennoidaan suomeksi. Jos kurssin nimi englanniksi, kurssi luennoidaan englanniksi.

Opetustapa
pk = opetetaan paikallisesti
vv = videoluennot verkossa
kv = videoidaan Kuopiosta Joensuuhun
jv = videoidaan Joensuusta Kuopioon
ve = verkkokurssi

Tähdellä (*) merkityt toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen ICT-koulutuspolkuun osallistuvien ammattikorkeakoulujen (Karelia, Savonia) kanssa.

 

Tietojenkäsittelytieteen yleisopinnot

op
 
opetus
 
periodi
 
vuosi
 

1131000

Orientaatio yliopisto-opiskeluun (ORI)

1 op

pk

1

(I)

           
3621110 Hops-tietojenkäsittelytiede (LuK) (HOPL) 2 op pk 1-4 (I-III)
  J: Tapani Toivonen        
  K: Erkki Pesonen, Paavo Pakoma        
           
3621112 Hops-tietojenkäsittelytiede (FM) (HOPF) 1 op pk 1-4 (MSc)
  J: Oili Kohonen        
  K: Erkki Pesonen, Paavo Pakoma        
           
3621218 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op pk 2-4 (I)
 

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot

op
 
opetus
 
periodi
 
vuosi
 
3621250 Johdatus tietojenkäsittelyyn (JTK) * 5 op pk 1 (I)
  J: Matti Tedre        
  K: Erkki Pesonen, Maija Marttila-Kontio        
           
3621251 Ohjelmointi I - Ohjelmoinnin perusteet (OHI) 5 op pk 1 (I)
  J: Erkki Pesonen, Tapani Tovonen        
  K: Erkki Pesonen        
           
3621215 Tietojärjestelmän suunnittelu (TJS) 5 op pk 3 (I)
  J: Virpi Hotti        
  K: Virpi Hotti        
           
3621253 Tietokonejärjestelmät (TKJ) * 5 op pk 2 (I)
  J: Jarkko Suhonen        
  K: Jarkko Suhonen        
           
3621257 Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia (IVT) 5 op pk 4 (I)
  J: Tapani Toivonen        
  K: Tapani Toivonen        
           

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot

op
opetus
periodi
vuosi
3621414 Tietorakenteet ja algoritmit I (TRAI) * 5 op jv 1 (II)
  J: Simo Juvaste        
  K: Simo Juvaste        
           
3621427 Ohjelmistotuotanto I (OTI) * 5op pk 4 (I)
  J: Eero Mönkkönen, Jari Uimonen amk, Markku Tukiainen        
  K: Keijo Kuosmanen amk,  Virpi Hotti        
           
3621391 Aineopintojen seminaari (AOS) 2 op pk 1-2 (III)
  K: Maija Marttila-Kontio        
  J: Markku Hauta-Kasari        
           
3621410 Diskreetit rakenteet (DSR) * 5 op vv, kv 3 (I)
  J: Maija Marttila-Kontio, Mika Flinkman        
  K: Maija Marttila-Kontio        
           
3621415 Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät (HSJ) * 4 op jv 4 (II)
  K: Simo Juvaste        
  J: Simo Juvaste        
           
3621423 Laskennan perusmallit (LAP) * 3 op kv 3 (II)
  K: Matti Nykänen        
  J: Matti Nykänen        
           
3621311 Ohjelmointi II (OHII) 5op pk 2 (I)
  J: Erkki Pesonen        
  K: Erkki Pesonen        
           
3621411 Tiedonhallinta ja SQL (THA) * 5 op pk 3 (I)
  K: Keijo Kuosmanen, Matti Nykänen        
  J: Mikko Anttonen, Matti Nykänen        
           
3621416 Ohjelmistotuotanto II (OTII) * 10 op pk 3-4 (II)
  K: Keijo Kuosmanen amk, Virpi Hotti        
  J: Jari Uimonen amk, Markku Tukiainen        
           
3621424 Tietorakenteet ja algoritmit II (TRAII) * 4 op jv 2 (II)
  J: Simo Juvaste        
  K: Simo Juvaste        
           
3621417 Web-ohjelmointi (WOH) * 5 op ve(J), pk(K) 1 (II)
  J: Mikko Anttonen amk, Simo Juvaste        
  K: Jussi Koistinen amk, Erkki Pesonen        
           
3621418 Johdatus tietoturvaan (JTI) * 5 op ve 3 (II)
  Jari Uimonen amk, Pekka Toivanen        
           
           

Valinnaiset aineopinnot

op

opetus

periodi

vuosi

3621428 ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys (ILY) 5 op pk 2/3 (II-III)
3. periodi J: Teppo Tarnanen amk, Markku Tukiainen        
2. periodi K: Laila Uronen amk, Virpi Hotti        
           
3621432 Web-ohjelmoinnin jatkokurssi (WOK) 5 op ve(J), pk(K) 2 (II-III)
  J: Mikko Anttonen amk, Simo Juvaste        
  K: Jussi Koistinen amk, Simo Juvaste        
           
3621419 Web- ja mobiilikäyttöliittymät (WMK) 5 op ve 3 (II-III)
  Sanna Kukkasniemi amk, Ilkka Jormanainen        
           
3621325 Android-ohjelmoinnin perusteet (AOP) 4 op ve 3-4 (II-III)
  Erkki Pesonen        
           
3621440 Data- ja ohjelmistotekniikka (DAO) 4-5 op ve 1 (II-III)
  J: Virpi Hotti      
  K: Virpi Hotti        
           
3621431 Johdatus algoritmiseen data-analyysiin (JAD) 4 op kv 4 (III)
  Pauli Miettinen        
           
3621420 Datasta näkemyksiä (DNK) 4+1 op ve 2 (II-III)
  Virpi Hotti        
           
3621437 Johdatus tekoälyyn (JOT) 4 op ve 4 (II-III)
  Maija Marttila-Kontio        
           
3621429
Digitaalisten oppimisympäristöjen toteutusteknologiat (DOT)
4 op jv 3 (II-III)
  Ilkka Joemanainen        
           
3621342 Aineopintojen harjoitustyö 2-5 op   1-4 (II-III)
  (Project in BSc Studies in Computer Science)        
           
3621333 Aineopintojen harjoittelu 5-8 op   1-4 (II-III)
  (Practical Trqaining in BSc)        
           
3621436 Python-kieli 2 op ve 1-4 (II-III)
  Erkki Pesonen        
           

Tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot

op
 
opetus
 
periodi
 
vuosi
 
3621511 Design and Analysis of Algorithms (ASA) 6 op pk 1 (MSc)
  (Algoritmien suunnittelu ja analysointi)        
  J: Pasi  Fränti        
  K: Matti Nykänen        
           
3621512 Software Engineering (OHT)   6 op jv 2 (MSc)
  (Ohjelmistotuotanto)        
  J: Markku Tukiainen        
  K: Markku Tukiainen        
           
3621513 Research Methods in Computer Science (TUM)    6 op jv 3 (MSc)
  (Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät)        
  Markku Tukiainen        
           
3621517 Pattern Recognition (HAT) 6 op kv 4 (MSc)
  (Hahmontunnistus)        
  Xiaozhi Gao        
           
3621688 Artificial Intelligence (AI) 6 op kv 1 (MSc)
  (Tekoäly)        
  Pekka Toivanen        
           
3621591 FM-seminaari 2 op kv 1-4 (MSc)
  Pauli Miettinen        
           
           

Valinnaiset syventävät opintojaksot

op opetus periodi vuosi
3621691 Learning Analytics (LEA)  5 op jv 1 (MSc)
  (Oppimisanalytiikka)        
  Mohamed Saqr        
           
3621655 Industrial Project (IDP) 5 op   3-4 (MSc)
   (ICT-teollisuusprojekti)        
  Markku Hauta-Kasari        
           
3621675 Deep Learning (DEL) 5 op kv 2 (MSc)
  (Syväoppiminen)        
  Xiaozhi Gao        
           
3621647 Advanced Topics in Algorithms (ATA) 5 op jv 3 (MSc)
  (Algoritmien erikoiskurssi)        
  Pasi Fränti        
           
3621587 Eye tracking (EYE) 5 op jv 2 (MSc)
  (Katseenseuranta)        
  Roman Bednarik        
           
3621680 Algorithmic Data Analysis (ADA) 5 op kv 2 (MSc)
  (Algoritminen data-analyysi)        
  Esther Galbrun        
           
3621681

Matrix Decompositions in Data Analysis (MDA)

5 op kv 3 (MSc)
  (Matriisihajotelmat data-analyysissä)        
  Pauli Miettinen        
           
3621533

State-of-Art Technologies in Education (MOP)

5 op jv 4 (MSc)
  (Modernin opetusteknologian perusteet)        
  Jarkko Suhonen        
           
3621690 Visual Web Development (VWD) 5 op jv 3 (MSc)
  (Visuaalinen Web-sovelluskehitys)        
  Radu Mariescu-Istodor        
           
3621693

Robotics and XR (RXR)

5 op jv 1-2 (MSc)
  (Robotiikka ja XR)        
  Ilkka Jormanainen        
           
3621518 Machine Vision (KON) 5 op kv 4 (MSc)
  (Konenäkö)        
  Pekka Toivanen        
           
3621696 Social Network Analysis (SNA) 5 op ve 4 (MSc)
  (Sosiaalinen verkostoanalyysi)        
 
Mohammed Saqr
       
           
3621521

Technologies for Education and Development (KOT)

       
  (Kehitys- ja opetusteknologia) 5 op ve 4 (MSc)
  Matti Tedre        
           
3621698 Advanced Spectral Imaging short course (ASIS) 1.5 op ve 3 (MSc)
  (Syventävän spektrikuvantamisen lyhytkurssi)        

Tilastotieteen opetus 2020-2021

       
Alla on tilastotieteen oppiaineessa tarjottava opetus lukuvuonna 20189-2020. Videoitavat kurssit voi suorittaa molemmilla kampuksilla, mutta opettaja on fyysisesti läsnä merkityssä opetuspaikassa. Tarkemmat kurssikuvaukset, ilmoittautuminen ja opetuksen ajankohdat ja löytyvät WebOodista.
 
    op opetus periodi vuosi
3622351 Statistical Data Analysis (TDA) 5 op jv 1-2 (II-III)
  (Tilastollinen data-analyysi)        
  Markku Kuismin        
           
3622230  Tilastotieteen johdantokurssi (TJK) 5op vv+pk 1 (I)
  K: Mika Hujo        
  J: Lauri Mehtätalo        
           
3622347 Bayesian Inference 1 (BAY1) 5 op ve 2 (II-III)
  (Bayes-päättely 1)        
  Ville Hautamäki        
           
3622352 Probabilistic inference for data Science 1 (DTN1) 2-4 op vv, kv 2 (II-III)
  (Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1)        
  Mika Hujo        
           
3622111 Basic statistics in English (BCS) 5 op ve 1 (I)
  (Tilastotieteen perusteet englanniksi)        
  Markku Kuismin        
           
3622217 Perusopintojen harjoitustyö (tilastotiede) 1-2 op pk 1-4 (I-III)
   Mika Hujo        
           
3622224 SPSS-verkkokurssi 1 op ve 1-4 (I-III)
  (SPSS Online Course)        
  Lauri Mehtätalo        
           
3622223 R-kieli 2 op ve 1-4 (I-III)
  (Basic Course in R)        
  Mika Hujo        
           
3622231 Tilastotieteen peruskurssi (TPK) 3-5 op vv, pk 3 (I-II)
  K: Mika Hujo        
  J: Lauri Mehtätalo        
           
3622212 Probabilistic inference for data science 2 (DTN2) 2-5 op kv 4 (II-III)
  (Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2)        
  Mika Hujo        
           
3622348 Bayesian Inference 2 (BAY2) 5 op jv 3 (II-III)
  (Bayes-päättely 2)        
  Ville Hautamäki        
           
3622349 Spatial statistics (STP) 5 op jv 4 (II-III)
  (Spatiaalinen tilastotiede)        
  Adil Yazigi        

Kieli- ja viestintä-opinnot tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille

Kieli- ja viestintäopinnot

op

toteutus

periodi

vuosi

8013451

English Academic Reading and Study Skills (EARS)

2 op

pk

4

(I)

8012451

Ruotsia tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (RUO)

3 op

pk

3-4

(II)

8026020

Tietojenkäsittelytieteen tiedonhaku

1 op

ve

1-4

(II-III)

8011451

Kirjoitusviestintää tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (KIVI)

2 op

pk

K: 1-2

 

(III)

8011475

Puheviestintää tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (PUVI) (Kuopio)

2 op

pk

K:1-2

(III)

8011449

Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden opiskelijoille (PUVI) (Joensuu)

2 op

pk

J:1-2

(III)

8013300

Advanced Course in English Academic and Professional Communication (EAPC) (Kuopio)

2 op

pk

K: 3-4

(IV)

8013328

Advanced Course in English Academic and Professional Communication for Students of Natural Science and Forestry  (EAPC) (Joensuu)

2 op

pk

J: 3-4

(IV)