Kurssit 2019-2020

Opintojaksojen aikataulut löytyvät WebOodista ja lukarista. Opintojaksoille ja tentteihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

Periodit 1 = 2.9 – 25.10, 2 = 28.10 – 11.12, 3 = 7.1. – 13.3, 4 = 16.3 – 22.5

Jos kurssin nimi on suomeksi, kurssi luennoidaan suomeksi. Jos kurssin nimi englanniksi, kurssi luennoidaan englanniksi.

Opetustapa
pk = opetetaan paikallisesti
vv = videoluennot verkossa
kv = videoidaan Kuopiosta Joensuuhun
jv = videoidaan Joensuusta Kuopioon
ve = verkkokurssi

Tähdellä (*) merkityt toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen ICT-koulutuspolkuun osallistuvien ammattikorkeakoulujen (Karelia, Savonia) kanssa.

 

Tietojenkäsittelytieteen yleisopinnot

op
 
opetus
 
periodi
 
vuosi
 

1131000

Orientaatio yliopisto-opiskeluun (ORI)

1 op

pk

1

(I)

           
3621110 Hops-tietojenkäsittelytiede (LuK) (HOPL) 2 op pk 1-4 (I-III)
  J: Ilkka Jormanainen, Markku Tukiainen, Matti Tedre        
  K: Erkki Pesonen, Paavo Pakoma        
           
3621112 Hops-tietojenkäsittelytiede (FM) (HOPF) 1 op pk 1-4 (MSc)
  J: Pasi Fränti        
  K: Erkki Pesonen, Paavo Pakoma        
           
3621218 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op pk 2-4 (I)
 

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot

op
 
opetus
 
periodi
 
vuosi
 
3621250 Johdatus tietojenkäsittelyyn (JTK) * 5 op pk 1 (I)
  J: Matti Tedre        
  K: Erkki Pesonen        
           
3621251 Ohjelmointi I - Ohjelmoinnin perusteet (OHI) * 5 op pk 1 (I)
  J: Eero Mönkkönen, Joni Ranta Karelia amk, Ilkka Jormanainen        
  K: Sami Lahti Savonia amk, Erkki Pesonen        
           
3621255 Tiedonhallinta ja SQL (THA) * 5 op pk 3 (I)
  J: Mikko Anttonen amk, Matti Nykänen        
  K: Keijo Kuosmanen amk, Matti Nykänen        
           
3621253 Tietokonejärjestelmät (TKJ) * 5 op pk 2 (I)
  J: Katja Pietiäinen, Tapani Toivonen        
  K: Katja Pietiäinen        
           
3621252 Ohjelmointi II - Käyttöliitttymäohjelmointi (OHII) * 5 op pk 2 / 3 (I)
3. periodi J: Eero Mönkkönen, Joni Ranta amk, Ilkka Jormanainen        
2. periodi K: Jukka Kinnunen amk,  Erkki Pesonen        
           

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot

op
opetus
periodi
vuosi
3621414 Tietorakenteet ja algoritmit I (TRAI) * 5 op jv 1 (II)
  J: Simo Juvaste        
  K: Simo Juvaste        
           
3621427 Ohjelmistotuotanto I (OTI) * 5op pk 4 (I)
  J: Eero Mönkkönen, Jari Uimonen amk, Markku Tukiainen        
  K: Keijo Kuosmanen amk,  Virpi Hotti        
           
3621391 Aineopintojen seminaari (AOS) 2 op pk 1-2 (III)
  K: Virpi Hotti        
  J: MArkku Ha        
           
3621410 Diskreetit rakenteet (DSR) * 5 op vv, kv 2 (I)
  J: Erkki Pesonen, Ville Vestman        
  K: Erkki Pesonen        
           
3621415 Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät (HSJ) * 4 op jv 4 (II)
  K: Simo Juvaste        
  J: Simo Juvaste        
           
3621423 Laskennan perusmallit (LAP) * 3 op kv 3 (II)
  K: Matti Nykänen        
  J: Matti Nykänen        
           
3621412 Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi (OHIII) * 5op pk 2/3 (I)
2. periodi J: Eero Mönkkönen amk, Ilkka Jormanainen        
3.periodi K: Jukka Kinnunen amk, Erkki Pesonen        
           
3621413 Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia (IVT) * 5 op ve 4 (I)
  Ilkka Jormanainen        
           
3621416 Ohjelmistotuotanto II (OTII) * 10 op pk 3-4 (II)
  K: Keijo Kuosmanen amk, Virpi Hotti        
  J: Jari Uimonen amk, Markku Tukiainen        
           
3621424 Tietorakenteet ja algoritmit II (TRAII) * 4 op jv 2 (II)
  J: Simo Juvaste        
  K: Simo Juvaste        
           
3621417 Web-ohjelmointi (WOH) * 5 op ve(J), pk(K) 1 (II)
  J: Mikko Anttonen amk, Simo Juvaste        
  K: Jussi Koistinen amk, Erkki Pesonen        
           
3621418 Johdatus tietoturvaan (JTI) * 5 op ve 3 (II)
  Jari Uimonen amk, Pekka Toivanen        
           
           

Valinnaiset aineopinnot

op

opetus

periodi

vuosi

3621428 ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys (ILY) 5 op pk 3 (II-III)
  J: Teppo Tarnanen amk, Markku Tukiainen        
  K: Laila Uronen amk, Virpi Hotti        
           
3621432 Web-ohjelmoinnin jatkokurssi (WOK) 5 op ve(J), pk(K) 2 (II-III)
  J: Mikko Anttonen amk, Simo Juvaste        
  K: Jussi Koistinen amk, Simo Juvaste        
           
3621419 Web- ja mobiilikäyttöliittymät (WMK) 5 op ve 3 (II-III)
  Sanna Kukkasniemi amk, Ilkka Jormanainen        
           
3621325 Android-ohjelmoinnin perusteet 4 op ve 2-3 (II-III)
  Erkki Pesonen        
           
3621430 Tietojärjestelmän suunnittelu (TJS) 4 op pk 4 (II-III)
  J: Virpi Hotti      
  K: Virpi Hotti        
           
3621431 Johdatus algoritmiseen data-analyysiin (JAD) 4 op kv 3 (III)
  Pauli Miettinen        
           
3621420 Datasta näkemyksiä (DNK) 4+1 op 2xpk 1 (II-III)
  Virpi Hotti        
           
3621332 Johdatus testaukseen (JTE) 4 op kv 1 (II-III)
  Katja Pietiäinen        
           
3621419 Robotiikka (ROB) 4 op jv 3 (II-III)
  Tapani Toivanen        
           
3621342 Aineopintojen harjoitustyö 2-5 op   1-4 (II-III)
  (Project in BSc Studies in Computer Science)        
           
3621333 Aineopintojen harjoittelu 5-8 op   1-4 (II-III)
  (Practical Trqaining in BSc)        
           
3621435 Datan käsittelyprosessit (DOP) 4 op 2xpk 3 (II-III)
  Virpi Hotti        
           
3621344 Johdatus sulautettuihin järjestelmiin (JSU) 4 op kv 4 (III)
  Pekka Toivanen        

Tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot

op
 
opetus
 
periodi
 
vuosi
 
3621511 Design and Analysis of Algorithms (ASA) 6 op kv 1 (MSc)
  (Algoritmien suunnittelu ja analysointi)        
  J: Matti Nykänen        
  K: Matti Nykänen        
           
3621512 Software Engineering (OHT)   6 op jv 3 (MSc)
  (Ohjelmistotuotanto)        
  J: Markku Tukiainen        
  K: Markku Tukiainen        
           
3621513 Research Methods in Computer Science (TUM)    6 op ve 3 (MSc)
  (Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät)        
  Matti Tedre        
           
3621517 Pattern Recognition (HAT) 6 op kv 4 (MSc)
  (Hahmontunnistus)        
  Xiaozhi Gao        
           
3621688 Artificial Intelligence (AI) 6 op kv 1 (MSc)
  (Tekoäly)        
  Pekka Toivanen        
           
3621591 FM-seminaari 2 op kv 1-4 (MSc)
  Pauli Miettinen        
           
           

Valinnaiset syventävät opintojaksot

op opetus periodi vuosi
3621691 Learning Analytics (LEA)  5 op jv 1 (MSc)
  (Oppimisanalytiikka)        
  Mohamed Saqr        
           
3621655 Industrial Project (IDP) 5 op   1-2 (MSc)
   (ICT-teollisuusprojekti)        
  Markku Hauta-Kasari        
           
3621675 Deep Learning (DEL) 5 op kv 2 (MSc)
  (Syväoppiminen)        
  Xiaozhi Gao        
           
3621528 Parallel Computing (RIN) 5 op jv 3 (MSc)
  (Rinnakkaislaskenta)        
  Simo Juvaste        
           
3621547 Location-aware mobile applications development (LAMAD) 5 op jv 2 (MSc)
  (Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys)        
  Radu Mariescu-Istodor        
           
3621680 Algorithmic Data Analysis (ADA) 5 op kv 2 (MSc)
  (Algoritminen data-analyysi)        
  Esther Galbrun        
           
3621689 Graph Mining (GRM) 5 op kv 3 (MSc)
  (Verkkojen louhinta)        
  Pauli Miettinen        
           
3621533 User Centered Desing (KAS) 5 op jv 4 (MSc)
  (Käyttäjäkeskeinen suunnittelu)        
  Roman Bednarik        
           
3621690 Visual Web Development (VWD) 5 op jv 1 (MSc)
  (Visuaalinen Web-sovelluskehitys)        
  Radu Mariescu-Istodor        
           
3621687 Local Patterns in Data (LPD) 5 op kv 4 (MSc)
  (Paikalliset hahmot datassa)        
  Esther Galbrun        
           
3621518 Machine Vision (KON) 5 op kv 4 (MSc)
  (Konenäkö)        
  Pekka Toivanen        
           
3621692 Designing Smart Learning Environments (SLE) 5 op ve 3 (MSc)
  (Älykkäiden oppimisympäristöjen suunnittelu)        
  Solomon Oyelere        

Tilastotieteen opetus 2019-2020

       
Alla on tilastotieteen oppiaineessa tarjottava opetus lukuvuonna 20189-2020. Videoitavat kurssit voi suorittaa molemmilla kampuksilla, mutta opettaja on fyysisesti läsnä merkityssä opetuspaikassa. Tarkemmat kurssikuvaukset, ilmoittautuminen ja opetuksen ajankohdat ja löytyvät WebOodista.
 
    op opetus periodi vuosi
3622351 Statistical Data Analysis (TDA) 5 op jv 1 (II-III)
  (Tilastollinen data-analyysi)        
  Lauri Mehtätalo        
           
3622230  Tilastotieteen johdantokurssi (TJK) 5op vv+pk 1 (I)
  Mika Hujo        
           
3622350 Analysis of Grouped Data (RAA) 5 op ve 4 (II-III)
  (Ryhmittyneiden aineistojen analyysi)        
  Lauri Mehtätalo        
           
3622352 Probabilistic inference for data Science 1 (DTN1) 2-4 op vv, kv 2 (II-III)
  (Data-analyysin todennäköisyyspäättely 1)        
  Mika Hujo        
           
3622111 Basic statistics in English 5 op ve 2 (I)
  (Tilastotieteen perusteet englanniksi)        
           
           
3622217 Perusopintojen harjoitustyö (tilastotiede) 1-2 op pk 1-4 (I-III)
   Mika Hujo        
           
3622224 SPSS-verkkokurssi 1 op ve 1-4 (I-III)
  (SPSS Online Course)        
  Mika Hujo        
           
3622223 R-kieli 2 op ve 1-4 (I-III)
  (Basic Course in R)        
  Mika Hujo        
           
3622231 Tilastotieteen peruskurssi (TPK) 3-5 op vv, pk 3 (I-II)
           
           
           
3622212 Probabilistic inference for data science 2 (DTN2) 2-5 op jv 3 (II-III)
  (Data-analyysin todennäköisyyspäättely 2)        
  Ville Hautamäki        
           
3622233 Statistical Experimental Design (TKS) 5 op jv 4 (II-III)
  (Tilastollinen koesuunnittelu)        
  Mika Hujo        
           

Kieli- ja viestintä-opinnot tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille

Kieli- ja viestintäopinnot

op

toteutus

periodi

vuosi

8013451

English Academic Reading and Study Skills (EARS)

2 op

pk

4

(I)

8012451

Ruotsia tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (RUO)

3 op

pk

3-4

(II)

8026020

Tietojenkäsittelytieteen tiedonhaku

1 op

ve

1-4

(II-III)

8011451

Kirjoitusviestintää tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (KIVI)

2 op

pk

K: 1-2

 

(III)

8011475

Puheviestintää tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (PUVI) (Kuopio)

2 op

pk

K:1-2

(III)

8011449

Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden opiskelijoille (PUVI) (Joensuu)

2 op

pk

J:1-2

(III)

8013300

Advanced Course in English Academic and Professional Communication (EAPC) (Kuopio)

2 op

pk

K: 3-4

(IV)

8013328

Advanced Course in English Academic and Professional Communication for Students of Natural Science and Forestry  (EAPC) (Joensuu)

2 op

pk

J: 3-4

(IV)