Opetus- ja kehitysteknologia

Vastuuhenkilöt

  • Professori Markku Tukiainen, markku.tukiainen (at) uef.fi,
  • Tutkimuspäällikkö Jarkko Suhonen, jarkko.suhonen (at) uef.fi

Kuvaus

Opetus- ja kehitysteknologian opinnot tarjoavat mahdollisuuden erikoistua opetus- tai kehitysteknologian asiantuntijaksi. Opetusteknologian erikoistumiseen tähtäävän opiskelijan suositellaan sisällyttävän LuK-tutkintoon kasvatustieteen opintoja. Kehitysteknologiaan erikoistuvalle suositellaan UniPID-virtuaaliopintoja.

Osaamistavoitteita

Opetus- ja kehitysteknologian maisteriopinnoissa valmistuu asiantuntijoita, jotka analysoivat, toteuttavat ja arvioivat digitaalisen teknologian ratkaisuja erilaisiin oppimisympäristöihin tai kehittyviin konteksteihin. Opintojen aikana opiskelijalle kehittyy käsitys digitalisaation mahdollisuuksista monenlaisissa yhteisöissä sekä sovellusalueilla ja siitä miten digitaalisia ratkaisuja tulisi kehittää vastaamaan käyttäjien tarpeita.

Urakehitys

Opinnoista valmistuu asiantuntijoita henkilöstökoulutukseen, yrityselämän suunnittelu- ja konsultointitehtäviin sekä opetus- ja kehitysteknologian tutkimus- ja kehittämistehtäviin.

Esitietovaatimukset

Erityisiä esitietovaatimuksia ei ole.

Opinnäytteet ja harjoittelu

Opinnäytetöiden aiheet liittyvät kehitys- ja opetusteknologian tutkimusryhmän tutkimusaiheisiin.

Syventävät opinnot 94 op

Pakolliset opinnot (24-34 op)

Syventäviin opintoihin kuuluu kaksi pakollista kurssia, jotka voi valita seuraavista viidestä kurssista

 

Pakolliset valitse kaksi  

3621513

3621511 3621512

3621517

3621688

Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät

Algoritmien suunnittelu ja analysointi

Ohjelmistotuotanto 

Hahmontunnistus

Tekoäly

6 op

6 op

6 op

6 op

6 op

Lisäksi pakollisia    

3621535

 

3621336

3621591

3621594/3

Erikoistyö

tai

Maisteriopintojen harjoittelu

Tietojenkäsittelytieteen FM-seminaari

Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte

10 - 20 op

 

10 - 20 op

2 op

30 op

Suositellut valinnaiset 30 - 40  op  

3621521

3621665

3621523

3621533

3621586

3621587

Kehitys- ja opetusteknologia

Digitalisaation perusteet

Modernin opetusteknologian perusteet

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus

Katseenseuranta

5 op

5 op

5 op

5 op

5 op

5 op

 

Syventäviin opintoihin voi myös tenttiä seuraavat kirjat

 

  • Spector, J.M. Foundations of Educational Technology: Integrative Approaches and Interdisciplinary Perspectives
  • Luckin, R. et al. Handbook of Design in Educational Technology
  • Specor, J.M. et al. Handbook of Research on Educational Communications and Technology
  • Heeks, R. Information and Communication Technology for Development (ICT4D)

Kirjatentin voi korvata esseellä.