Laitos

Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos toimii sekä Joensuun että Kuopion kampuksella. Laitoksella on seitsemän tietojenkäsittelytieteen professoria sekä kaksi apulaisprofesoria ja yksi tilastotieteen professori. Laitoksen päätutkimussuunnat ovat tekoäly, datatiede sekä opetus- ja kehitysteknologiat.

Laitoksen johtajana toimii professori Markku Hauta-Kasari ja varajohtajina professori Markku Tukiainen (Joensuu) sekä yliopistonlehtori Erkki Pesonen (Kuopio).

Laitos on mukana luonnontieteiden ja metsätieteiden tohtoriohjelmassa Doctoral Programme on Science, Technology, and Computing (SCITECO).

Opiskelijoiden vuotuinen sisäänotto on 100 opiskelijaa normaalissa opiskelijahaussa sekä lisäksi 30 ulkomaista opiskelijaa laitoksen kansainvälisiin maisteriohjelmiin.

Laitoksen vuotuinen tavoite on 60 maisterin ja 10 tohtorin tutkintoa sekä 80 kansainvälisillä foorumeilla julkaistavaa tieteellistä raporttia.