Tenttiohjeet

Tenttiin ilmoittautuminen

Tenttiin ilmoittaudutaan WebOodin kautta sähköisesti viimeistään viikkoa ennen tenttiä. Kurssikuulustelut ja uusintakuulustelut löytyvät WebOodista opintotapahtuman alta. Yleisiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä myös WebOodin kautta, mutta yleiset kuulustelut ovat erillisiä opintotapahtumia ja löytyvät WebOodista joko kurssin koodilla tai nimellä.

Voit tenttiä maksimissaan kaksi tenttiä yhdellä tenttikerralla.

Tenttiin saapuminen ja oheismateriaali

Tenttiin tulevien oletetaan olevan paikalla tasalta (8.00, 12.00, tms.), joten saavu paikalle ajoissa. Tenttiin tulee ottaa mukaan kirjoitusvälineet ja kuvallinen henkilöllisyystodistus (opiskelijakortti tai ajokortti, passi tai henkilöllisyystodistus - ei  laitoksen kulkukortti). Tietojenkäsittelytieteen tenteissä ei yleensä tarvita laskinta - jos tarvitaan, niin siitä ilmoitetaan erikseen. Tenttiin ei saa ottaa mukaan omia papereita yms., ellei tentaattori ole nimenomaan sitä sallinut. Tenttiin voi halutessaan ottaa mukaan pienet eväät, joiden nauttiminen ei häiritse muita tenttijöitä.

Tenttisaliin saapuminen

Tentin valvoja ilmoittaa, koska tenttisaliin saa mennä sisälle (usein tenttipaperit jaetaan etukäteen valmiiksi pöydille).

Saliin saavuttaessa kannattaa katsoa taululta ohjeita istumajärjestyksestä. Jos salissa on vain yksi tentti, niin penkkeihin istutaan joka riville joka toiseen/kolmanteen penkkiin - ja jos paperit on jaettu valmiiksi, niin niiden kohdalle.

Jos salissa on useita tenttejä, kunkin tentin vastaajien paikat on merkitty taululle. Ellei sinun tentistäsi ole mainintaa, kysy paikkaasi tentin valvojalta. Jos tenttipaperit on jaettu valmiiksi, penkeille istutaan niiden kohdalle. Tenttipapereita ei saa kääntää ennenkuin tentin valvoja antaa luvan.

Penkkiin ei saa ottaa mukaan takkia, laukkua, matkapuhelinta tai mitään muuta tavaroita, joita ei ole erikseen ilmoitettu tentissä sallituiksi. Muut tavarat pitää jättää naulakkoon tai tenttisaliin taakse tai käytävälle. Matkapuhelimesta tulee katkaista virta tai asettaa se äänettömäksi.

Tentissä käyttäytyminen

Tenttisalissa ei saa keskustella - erityisesti sen jälkeen, kun tenttipaperit on jaettu. Jos haluaa kysyä jotain valvojalta - esim. tarvitsee lisää vastauspapereita tai kirjoitusvälineitä lainaksi - pitää viitata tai muuten yrittää herättää valvojan huomio. Pakottavassa tarpeessa voi tentistä poistua välillä valvotusti wc:hen, jos tentissä on useita valvojia (pienissä tenteissä tämä onnistuu valvojan vaihtuessa tentin puolivälissä). Jokaiseen vastauspaperiin tulee kirjoittaa oma nimi, opiskelijanumero, koulutusohjelma, vuosikurssi ja opiskelijanumero konseptiarkin yläreunaan. Niiden alapuolelle tulee jättää tilaa korjaajan merkinnöille. Myös sivun reunaan tulee jättää marginaalit (= tilaa) korjaajan merkinnöille. Jos vastauskonsepteja on enemmän kuin yksi, on jokainen konsepti, yllä olevien tietojen lisäksi, numeroitava malliin 1/2, 2/2.

 Tentissä ei saa käyttää vilppiä. Vilpiksi katsotaan mm. luvattoman materiaalin käyttö, vastauksen katsominen toiselta tai muu vastaajien yhteistyö. Jos tenttijän havaitaan syyllistyneen vilppiin kesken tenttitilaisuuden, hänet poistetaan tentistä välittömästi. Suoritus hylätään myös silloin, jos vilppi havaitaan vasta tenttitilaisuuden jälkeen. Vilpistä tehdään ilmoitus tiedekunnan dekaanille, joka päättää jatkotoimenpiteistä.

Tentistä poistuminen

Tentistä saa poistua aikaisintaan puolen tunnin kuluttua tentin alkamisesta (tätä ennen voidaan myöhästyneitä tenttijöitä ottaa sisään saliin). Tentistä poistutaan häiritsemättä muita tenttijöitä. Tenttisalissa ei saa keskustella toisten tenttijöiden kanssa. Pitää myös välttää ruuhkaa (= liian pitkän jonon muodostumista) tenttipapereiden palautukseen. Tenttipapereita palautettaessa tulee näyttää opiskelijakortti (tai henkilöllisyystodistus) ja kirjoittaa nimi osallistumislistaan - samalla merkitään, jättääkö tentissä vastauspaperin vai ei. Vastauspaperit, suttupaperit ja tyhjät konseptit palautetaan valvojalle. Kysymyspaperin saa pitää ellei muuta ole ilmoitettu. Ellei pysty todistamaan tentissä henkilöllisyyttään, niin pitää sopia valvojan kanssa, miten henkilöllisyys todennetaan mahdollisimman pian tentin jälkeen. Tenttipaperia ei tarkastetan ennen henkilöllisyyden todennusta.

Tentin jälkeen

Tentin tulokset ilmoitetaan yleensä kolmen viikon kuluessa tentistä laitoksen ilmoitustaululla. Mahdollisia loma-aikoja ei lueta ko.aikaan, joten joululoma ja pääsiäinen pidentävät korjausaikoja. Tulokset ilmoitetaan viimeistään viikkoa ennen uusintatenttiä. Tenttipapereita on mahdollista katsoa laitoksen kansliassa tai erillisessä palautustilaisuudessa. Omasta tenttipaperista on mahdollisuus saada kopio. Tentin arvostelusta voi kysyä tentaattorilta.