Kuopion LuK-tutkielmat

2009

 • Aarnio Vuokko: Pieni Maailma
 • Alonen Miika: Ohjelmistosuunnittelu mobiililaitteille
 • Avelin Ville: Forth-koodin tulkintaa LabVIEW-ohjelmalla
 • Filipczak Harri: 3D-tulostus
 • Hiltunen Antti: Paikkatietojärjestelmät ja vektorimuotoisen paikkatiedon mallintaminen
 • Honkanen Jesse: Autonomisen robotin kontrolliarkkitehtuurit
 • Johansson Markus: ZigBee-teknologian nykytila ja tulevaisuus
 • Jokinen Ville: Trust Models in P2P Networking
 • Koskela Pasi: IDS- ja IPS-järjestelmät
 • Kröger Jarkko: Kaikkialle ulottuva tietotekniikka
 • Kujala Terhi: Facebook verkko-oppimisen välineenä
 • Lemmettylä Teemu: Ohjelmistoagentit roboteissa
 • Mononen Matti: Logiikkaportit - klassisesta laskennasta kvanttiaikaan
 • Mäkinen Maarit: IT-palvelunhallinta: tukiprosessien hyödyt
 • Mänttäri Jussi: Ajax - Asynchronous Javascript ja XML
 • Nieminen Vesa: Ontologian määritelmä
 • Puurunen Teemu: Tekijöihinjakoalgoritmit
 • Ruotsalainen Kalle: Ulkoistamisen haasteet ja mahdollisuudet ohjelmistotuotannossa
 • Räsänen Jarno: Tietoturva ja verkkourkinta
 • Siiskonen Petri: VMware ESX Server- ja Virtuozzo-virtualisointitekniikoiden vertailu
 • Suhonen Antti: Itsepalvelumalli IT-asiakastukeen
 • Tilli Anssi: MySQL
 • Toppinen Markku: Sensor Model Language
 • Vidgren Niko: MPEG-1 Audio Layer 3 - Äänisignaalin häviöllinen tiivistys
 • Viitamäki Harri: Ohjelmistotuotantoprosessin kehittäminen: katsaus Capability Maturity Model Integration -malliin PK-kokoluokan ohjelmistoyrityksen näkökulmasta

2008

 • Aholainen Jatta: Java-kielen synty ja kehitys
 • Asikainen Mikko: Sensoriverkot: yleiskatsaus, haasteet ja potentiaali
 • Eskelinen Eero: Scrum-menetelmän käyttöönotto ohjelmistotuotannossa
 • Eskelinen Jari: Autoissa käytettävä älytekniikka
 • Hakkarainen Lasse: Bluetooth-tekniikan tietoturvauhkat ja vastatoimet
 • Huttunen Jari: Kuituoptiset laajaverkot
 • Huuskonen Hanna: Second Life virtuaalimaailma ja sen käyttömahdollisuudet verkko-opetuksessa
 • Ikonen Veli-Pekka: Reverse Engineering UML - UML kaavioiden takaisinmallintaminen ohjelmakoodista käänteisteknikoiden avulla
 • Jokisalo Katja: Dokumentinhallinta
 • Junnula Heli: Tiedon laatu tietovarastoinnissa
 • Juntunen Aki: Salaisten avainten jakaminen
 • Järvinen Julia: Esteettömyyden rooli verkkosovellusten suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Jääskeläinen Juha: SEAM-sovelluskehys: yleiskatsaus
 • Kainulainen Merja: Sulautettujen järjestelmien tietoturva
 • Karhunen Jorma: Evästeiden ja selaimen aktiivisten komponenttien tietoturva
 • Keinonen Tomi: Oliopohjaisen tiedon kuvaaminen relaatiotietokantaan
 • Kukkasjärvi Antti: Bluetooth-teknologian nykytila ja tulevaisuus
 • Laatikainen Jarkko: Kyselyjen käsittely ja optimointi hajautetuissa tietokannoissa
 • Laavola Taneli: Älytalojen erilaiset järjestelmäarkkitehtuurit ja ohjelmistot
 • Makkonen Jari: RFID-teknologia
 • Merikoski Helena: Vaatimusten keräämisen menetelmät
 • Mähönen Jukka: Erilaiset roboteissa käytettävät sensorit
 • Nevalainen Jaana: Ohjelmistojen testauksen haasteet
 • Niininen Joanna: Ohjelmoinnin alkuopetuksen menetelmät
 • Nuutinen Heini: Tietojärjestelmien menestykseen vaikuttavat tekijät
 • Ojanen Miika: Älytaulut: teknologiat ja tämän hetken mallit
 • Rissanen Heikki: Robottiauton bluetooth-ohjaus
 • Roponen Jouni: Katsaus langattomiin sensoriverkkoihin
 • Räsänen Kari: Käytettävyystutkimuksen heuristisia menetelmiä
 • Saarenpää Jukka: Itseorganisoituva kartta tekstinlouhinnassa
 • Sokka Vesa: Robotin kulkureitin suunnittelu
 • Suominen Mikko: Älykkyyden eri muodot robotiikassa
 • Tolvanen Mikko: Sääntökoneet
 • Tossavainen Olli: Palvelujen käytönhallinnan prosessit ja ongelmanhallinnan prosessi
 • Turunen Kaarina: Kotitalouksien automaatiolaitteet ja robotit
 • Urtti Tommi: Kosketuskäyttöliittymät - Microsoft Surface ja Perceptive Pixel Multi-touch Collaboration Wall
 • Vaittinen Aleksi: Videopelien tekninen kehitys
 • Valén Veli-Matti: IT-infrastruktuurin hallinnan tehostaminen Kuopion yliopistossa
 • Vepsäläinen Jemina: Kertakirjautumisjärjestelmien vertailu
 • Väänänen Antti: J2ME Location Api
 • Willman Jani: Ajax

2007

 • Ahvenainen Jari: Bluetooth-teknologian nykytila ja tulevaisuus
 • Donner Ilja: Quality of Service-mekanismit ja ruuhkanhallinta TCP/IP-toteutuksissa
 • Hintikka Mikko: Tietämyksen esittäminen asiantuntijajärjestelmissä
 • Jäntti Elina: Yleiset virheidenhallintamallit
 • Kalliokoski Jaakko: Automaattinen puhujan tunnistus
 • Katajamäki Timo: Julkisen avaimen salausmenetelmät kleptografiahyökkäyksessä
 • Kauhanen Okko: Geneettiset algoritmit
 • Kauppila Timo: Tutkimusprojektin havaintoaineistojen datan hallintaa hahmottavia näkökulmia ja menetelmiä
 • Keinänen Mikko: Rakenteisen tiedon muunnokset XSLT-kielellä
 • Kyyhkynen Tuomas: Ratkaisemattomat koodit
 • Marin Jaakko: BSM-konsepti liiketoiminnan näkökulmasta
 • Nevalainen Olli-Matti: Kryptovirologia ja haittaohjelmat
 • Pöntynen Jussi: Solitaire-salausalgoritmi
 • Ropponen Antti: Federoitu identiteetti Liberty Alliancen Identity Federation Framework 1.2. -kehyksen mukaisesti
 • Savolainen Jari: XPATH 2.0
 • Suhonen Jaana: Verkon suorituskyvyn hallinta
 • Suomalainen Aleksi: Salaisuuden jakaminen
 • Suurnäkki Teemu: Projektinhallintatyökalut
 • Vepsäläinen Kimmo: Kahden eri järjestelmän tietoturva-aukkojen aiheuttamien tietoturvariskien vertailu

2006

 • Huttunen Riikka: Visuaalinen kryptografia
 • Hyvärinen Sanna: Kahden relaatiotietokannan vertailua
 • Niskanen Maarit: Eettisyys ohjelmistotyössä
 • Parviainen Eija: Vammaisten tietotekniikan käyttöön liittyviä apuvälineita
 • Pasanen Sanna: Vikasietoisuus
 • Pirinen Mikko: Kieliopeista
 • Pitkänen Jani: Zigbee- ja UWB-teknologioiden nykytila ja tulevaisuus
 • Riikonen Pasi: Säiliön hallitsemien komponenttien toteutus Enterprise Javabeans 2.0 arkkitehtuurissa
 • Ruotsalainen Niko: Commonsense: Tietämyskannat ja sovellukset
 • Timonen Ville: Geometrisen kompleksisuuden simulointi tietokonegrafiikassa
 • Tyrväinen Mika: Todennäköisyysautomaatit

2005

 • Bloigu Panu: Samanaikaisuuden hallintamenetelmät olio-ohjelmointikielissä
 • Happonen Einari: Metaohjelmointi C++:n kaavaimilla
 • Hyart Marko: Tietokonevirusten luokittelu
 • Jokinen Mikko: Graafisen käyttöliittymän toteutus Linuxissa
 • Kauppinen Antti: Elliptiset käyrät kryptografiassa
 • Komulainen Antti: Verkkopalveluiden toteuttaminen
 • Kuusela Viljo: Olemassa olevan rakennuksen tuotemallintamisen rakennus- ja tietoteknistä problematiikkaa arkkitehti- ja rakennesuunnittelun nä\ kökulmasta
 • Laatikainen Rauli: XUL
 • Loponen Jani: Service Level Agreements
 • Mäyrä Hannu: PHP-sovellusten tietoturva
 • Paukku Janne: Edistyneempiä tietorakenteita
 • Peltonen Janne: Moniperinnän toteutuma
 • Pietarinen Kalle: SOAP (Simple Object Access Protocol)
 • Pietikäinen Ville: Rekursion kiertäminen
 • Pylkkänen Niko: Saatavuudenhallinta palvelutuotannossa
 • Rastas Juha: Kompleksiset verkot
 • Reinikainen Mika: Analysis and Visualization of Complex Processes and Signals
 • Riikonen Ilkka: Virukset 2000-luvun alussa
 • Savolainen Saara: Käsinkirjoitetun tekstin lukeminen tietokoneella
 • Suihkonen Teemu: Samanaikaisuudenhallintamekanismit tietokannanhallintajärjestelmissä
 • Tirkkonen Aki: J2ME lähikommukointi
 • Toivanen Lasse-Pekka: Geneerinen ohjelmointi Javassa
 • Virtanen Nestori: Graafisen käyttöliittymän suunnitteluperiaatteita

2004

 • Antikainen Jukka: Steganografia ja digitaalinen vesileimaus
 • Borro Loris: Alkuluvut ja tekijöihin jako
 • Harjunen Vesa: Paikalliset hakumenetelmät
 • Huttunen Henna: Tietokonevirheiden syitä ja seurauksia
 • Hyvönen Minna: Aivokäyttöliittymä
 • Ilmola Markus: Reaaliaikainen 3D-grafiikka
 • Kinnunen Johanna: Hahmontunnistus
 • Kokko Tarja: Ohjelmistojen uudistaminen ja uudistamismallit
 • Kokkonen Pertti: Vigeneren salausmenetelmän murtaminen
 • Korhonen Niko: Audiosignaalin kompressio
 • Lahtela Antti: Asianosaisten merkitys vaatimusprosessissa
 • Mykkänen Susanna: Visuaalinen käyttöliittymien suunnittelu - pieninäyttöiset lai\ tteet ja web-sovellukset
 • Pasanen Mikko: Avoin lähdekoodi sulautetuissa järjestelmissä
 • Pasanen Sari: SW-CMM ja prosessikohtaiset kysymykset
 • Pyykkö Antti: Java-kielen tietoturva
 • Timonen Jani: Älykorttisovellukset
 • Väisänen Juha: UWB ja ZIGBEE -Bluetooth-teknologiaa täydentävät vai sen kanssa kilpailevat teknologiat

2003

 • Heikkinen Jani: Tiedostojärjestelmät
 • Hinkkanen Antti: Käänteistekniikan hyödyntämnen pitkin ohjelmiston elinkaarta 
 • Karvonen Jukka: Bluetooth-teknologian nykytila ja tulevaisuus
 • Kossarev Roman: Äänen koodaus automaattisessa puheentunnistuksessa
 • Kurkinen Jenny: Tietotekniikkaoikeus ja IT-sopimukset
 • Kärenlampi Mikko: Rijndael-salausalgoritmi
 • Kääriäinen Markku: Javadoc-apuohjelma ja Java-kood\ in generointi
 • Launonen Eeva-Liisa: Päätöspuut ja neuroverkot diagnostiikassa
 • Lepisto Harri: Windows NT:n tietoturva
 • Leskinen Janne: Riskienhallinta ohjelmistoprojektissa
 • Liimatainen Juha-Pekka: Epävarman/epätarkan tiedon esittäminen tietokannassa
 • Rossi Janne:  XML-dokumenttien tiivistys
 • Rouhiainen Salli: Ohjelmistojen uudistamisen eri näkökulmat
 • Tchoudov Timofei: Sumea tiedonhaku
 • Väänänen Antti: Bluetooth nyt ja tulevaisuudessa

2002

 • Ahopelto Juho: Slotted Aloha-protokolla optisessa tietokoneverkossa
 • Ahtonen Niina: Komponenttipohjainen sovelluskehitys Microsoft.net teknologialla
 • Ekonsalo Mika: Henkilön sähköinen tunnistaminen
 • Happonen Jari: Julkisen avaimen salausmenetelmät
 • Heikkilä Sari: Sumea logiikka asiantuntijajärjeste\ lmissä
 • Heikkinen Liisa: Aspektisuuntautunut ohjelmointi
 • Huuskonen Jarno: Unix-palvelimen tietoturva
 • Hänninen Sanna: Ohjelmien käytön opetus
 • Iivanainen Marita: Metatieto dokumenteissa
 • Kepanen Tuomas: Yleisen sähköverkon käyttö tiedonsiirrossa
 • Kilpivaara Tanja: Piirrosten rakenteinen esittäminen<\ /li>
 • Kinnunen Mirva: Taulukoiden esitysmuodot ja käsittely dokumenteissa
 • Koponen Timo: DOM- ja SAX-rajapinnat XML-dokumentin käsittelyssä Java-kielellä
 • Kuitunen Jari:  SSL 3.0
 • Kuldvere Jaakko: Tietojärjestelmän dokumentointi
 • Nieminen Janne: Topic Maps
 • Rönkkö Tero: Paikkatietojärjestelmät
 • Saviranta Tommi: Yhteisen muistin toteuttaminen hajautetun muistin koneessa
 • Schafroth Mika: Java Agents
 • Tiirikainen Pasi: 64-bittinen prosessoriarkkitehtuuri
 • Tikkanen Markku: Beowulf-rinnakkaistietokoneet
 • Viinikainen Heli: Langattomissa laitteissa esitettävien dokumenttien merkkauskielet

2001

 • Heimonen Jani: ASP ja tietokannat Internetissä
 • Hyttinen Taina: Miten oliokeskeisiä menetelmiä tulisi opettaa?
 • Karhunen, Miia-Maarit: Ohjelmistojen tarkastus
 • Lintula Heli: Tasapainoiset puut
 • Lyytinen Hannu: Mosix
 • Markkanen, Mikko: PHP-kieli
 • Meriläinen Heikki: Rakenteisten dokumenttien muotoilustandardit
 • Miettinen Jami: Internet-palveluntarjonta
 • Miettinen Maire:  Sumea säätö
 • Myöhänen Hannu: Elektroninen kaupankäynti (Electronic Commerce) tietoverkoissa
 • Partanen Anu: Quilt: XML-dokumenttien kyselykieli
 • Räihä Janne: Hyvän projektipäällik&o\ uml;n ominaisuudet
 • Räsänen Jonna: Sumea säätö
 • Räsänen Piia: Rekursion opettaminen
 • Tasanto Teemu: Servlet-ohjelmointi
 • Wolczkiewicz Anna: Käyttöliittymien suunnittelu

2000

 • Andersin Jari: Tuotteenhallinta
 • Hakkarainen Heli: Sumea päätöksenteko
 • Halonen Saara-Maria: Rakenteisten dokumenttien koostamisjärjestelmä
 • Happonen Petra: Molekyylimallinnus
 • Hartikainen Riitta: Ohjelmointikielten jäsentämi\ nen
 • Jylkkä Tuomo: Optinen tiedontallennus
 • Karhemaa Urpo: Servlet
 • Kiljunen Mika: SQL:1999
 • Korhonen Juha: Kolmiulotteinen mallinnus ja VRML
 • Korkalainen Markus: Lukkiuman hallinta
 • Kuja-Aro Kirsti: Elektroninen kaupankäynti tietoverkoissa
 • Meklin Jari: IPSECURITY (IPSec) ja IP-verkkojen tietoturva
 • Mussalo Petteri: Sanomanvälitys keinona potilastietojen siirrossa
 • Nenonen Sanna: Tietotekniikan käyttö opetuksessa peruskoulun ylemmillä luokilla
 • Pasanen Jani: Java-kielen tulevaisuuden näkymiä\
 • Pehkonen Petri: Mittarit oliosuuntautuneessa ohjelmistosuunnittelussa - lähitarkastelussa Lack of Cohesion In Methods
 • Pitkänen Pekka: Tietojärjestelmän vaatimusmäärittely
 • Rannanheimo Juha: Ohjelmiston käytettävyyden parantaminen
 • Räisänen Petteri: Olio-ohjelmointikieli Blue
 • Saarelainen Kyösti: Oliokeskeisen tietomallin määrittely
 • Sormunen Jaana: Tapauskohtainen päättely
 • Suovirta Minna: Ohjelmiston käytettävyyden parantaminen
 • Tikkanen Tomi: Internetin agentit
 • Toivanen Anne: Hajautetut tietokannat
 • Tuhkanen Rauno: AMAYA-rakenteinen HTML-editori/selain
 • Ylänen Antero: Kannettavien mobiililaitteiden ohjelmistokehitys
 • Vihervuori Panu: WAP ja WML
 • Vuori Sami: WebDAV (Web-based Distributed Authoring and  Versioning)

1999

 • Filipczak Petri: Puhe käyttöliittymän osana
 • Hallikainen Jouni: Tietokoneiden merkistöt
 • Halonen Marjo: Probabilistic Neural Network
 • Halonen Sari: Tietokonetuettu ryhmätyö ja sen verkkosovellukset
 • Heikkinen Asta: Älykortti ja sen käyttö potilastietojen tallennuksessa
 • Hietikko Esa: Hajautettu tietojenkäsittely corba
 • Ikäheimonen Merja: Virtuaaliset yksityiset lähiverkot (VPN)
 • Jääskeläinen Kirsi: Ihmisen ja koneen vuorovaikutus
 • Kokkonen Sami: XML extensible Markup Language
 • Kontio Mikko: Agenttiohjelmointi ja Jinni
 • Leivo Jorma: Liiketoimintaprosessien uudistaminen ja tietojärjestelmähankkeet toteutuksesta ja vaihtoehdoista
 • Marjamäki Liisa: Toimintaverkkolaskennan hyödyntäminen projektin hallinnassa
 • Marttila Maija: Sumea päättely
 • Mononen Ari: Sumean säädön perusteet
 • Määttä Marko: Nachos-käyttöjärjes\ telmä
 • Niiranen Ari: Virtuaalitodellisuus ja sen hyväksik&au\ ml;yttö potilaan hoidossa
 • Oikari Pekka: Totta ja tarua vuoden 2000 ongelmasta
 • Penttinen Tommi: C++ ja Java-ohjelmointikielten erot ohjelmoinnissa
 • Penttinen Raimo: Langattomat lähiverkot
 • Pulliainen Tuomas: Digitaalinen vesileima
 • Surakka Esa: Liiketoimintaprosessien mallintaminen ARIS-ohjelmiston ja UML:n avulla
 • Toivanen Marika: Tietojenkäsittelyn etiikka
 • Tyrväinen Kari: Johdatus päätöspuihin
 • Varis Anja: Tiedonhakuagentit internetissä
 • Virkanen Hannu: Totta ja tarua vuoden 2000 ongelmista

1998

 • Eskelinen Tanja: Lapset ja ohjelmointi
 • Harju Tarmo: Komponenttien ohjelmointi Borland Delphi - sovelluskehittimellä
 • Hassinen Marko: Asiakas/palvelin -arkkitehtuurit
 • Huotari Jussi: A/d -muunnin ja PC:n sarjaportti
 • Issakainen Harri: C++ ja periytyminen
 • Kamppuri Minna: Kielen analyysin kaksitasomalli
 • Kolehmainen Juha: JavaBeans - komponenttien ohjelmointi Borland JBuilder - sovelluskehittimellä
 • Korhonen Ari: Upotettu SQL
 • Kääriäinen Jukka: Visual Basic -ohjelmointityökaluna
 • Lohioja Tarja: Aivojen sairauksien mallintaminen
 • Miettinen Aki: Ihmisen ongelmanratkaisu ja shakkiohjelmat\
 • Miettinen Ari: Elektroniset potilaskertomus järjestelmät
 • Pitkänen Jukka: Internet - standardit
 • Porrasmaa Jari: Oliotietokantojen mallinnus ja stardardisointi
 • Pääkkönen Pekka: Ohjelmistomittarit
 • Rautiainen Kari: Graafisen käyttöliittymän käytettävyys
 • Räsänen Mika: WWW:n käyttö sairaaloiden informaatiojärjestelmissä
 • Saikkonen Harri: Ohjelmistoergonomia
 • Simonen Tomi: STEP - ja SGML -standardien yhdistämine\ n teknisessä dokumentaatiossa
 • Sottinen Mika: Tiedonlouhinta
 • Tervo Petri: Vuosi 2000 -ongelma -tiedostamisesta ongelman ratkaisuun
 • Voutilainen Markku: Tiedon salaus sähköisessä viestinnässä
 • Väänänen Jarmo: Kyselyohjelma relaatiotietokannoille

1997

 • Anttonen Tanja: World Wide Webin hakukoneet
 • Autio Jukka: Ohjelmien oikeellisuuden suunnittelu- ja varmistamismenetelmiä
 • Ek Merja: NP - täydelliset ongelmat -hamiltoninpolku ja kauppamatkustaja ongelma
 • Haapio Topi: Liiketoiminnan uudelleensuunnittelun systemointimenetelmät
 • Hämynen Jari: Käyttöliittymien kehitysnäkymiä
 • Kaarakainen Esa: Kyselyjen optimointi relaatiotietokannoiss\ a
 • Komulainen Sami: Javan käyttö Internet - sovelluksiin
 • Korhonen Sanna: Videokuvan ja äänen välitys tietoverkossa
 • Lötjönen Marko: SGML - dokumenttien informaation hausta rakenteisia filttereitä käyttäen Syndoc - järjestelmässä
 • Mykkänen Juha: SGML tekstin rakenteen määrittelyssä
 • Niskanen Pekka: CGI - rajapinta ja internet
 • Patrikainen Jukka: Plug - in -ohjelmistojen käyttö ja niiden rajapinnat
 • Pietiäinen Katja: Luonnolinen kieli ja tietojärjestelmän mallintaminen
 • Puhakka Jari: Mikroverkot
 • Ronkainen Päivi: Mittarit oliokeskeisen sovelluksen laadun ilmaisijoina
 • Rönkkö Toni: Selaaja- ja jäsentäjäge\ neraattorit - Lex ja Yacc
 • Sormunen Marko: Koodi - ja välikoodigeneraatorit ja koodin optimointi
 • Tamminen Kimmo: Satunnaistetut algoritmit
 • Turunen Marko: SGML - dokumenttien rakennemäärittel\ yn automaatinen generointi
 • Väänänen Olli-Pekka: Rakenteisten dokumenttien tulostus muotoiluohjelmalla - nroff, troff ja LATEX

1996

 • Itkonen Matti: Geneettiset algoritmit
 • Kaasinen Juha: Tietotekniikan hyödyntäminen sairaalaympäristössä
 • Kaatrasalo Mauri: Geneettiset algoritmit
 • Koikkalainen Sari: Asiantuntija- ja älykkäät järjestelmät liiketaloudessa
 • Kokkonen Jari: Sulautetun reaaliaikaisen oliokeskeisen järjestelmän kehittäminen
 • Koppinen Anne: Tietokoneviruksista
 • Korjamo Kirsi: Tietokannat
 • Kähkönen Heikki: HyTime
 • Mykkänen Jouni: Rakenteisen tekstin hakumenetelm&aum\ l;t
 • Niemilä Vesa: Ohjelmointitaidon olemus ja kehittäminen
 • Ollikka Jukka: Java-ohjelmointikieli
 • Pöyhönen Petteri: Neuroverkot sovelluskäyt&\ ouml;ssä
 • Syrjänen Samuli: Käyttäytymispohjaiset arkkitehtuurin käyttö paikallisnavigoinniss\ a
 • Tuomivaara Mika: Relaatioalgebran toteuttamismahdollisuudet BTRIEVE -tiedonhallintaohjelmalla
 • Tynninen Juha: Sovelluskehitys multimedia toolbook - tekijäohjelmistolla
 • Valta Jukka: Syntaksin ohjaama kääntäminen dokumenttimuunnoksissa