Tutkintorakenteiden opintojaksojen vastaavuudet

Vanha rakenne (ennen lv. 2017-2018)

Uusi rakenne (lv. 2017-2018 alkaen)

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen

Johdatus tietojenkäsittelyyn

Perusopintojen harjoitustyö

Ohjelmointi II

Tietojärjestelmän suunnittelu

Ohjelmistotuotanto I

Ohjelmointi II

Ohjelmointi III

Tiedonhallinta

Tiedonhallinta ja SQL