Joensuun Pro gradut (1984 - 2009)

2009

 • Arendarenko Ernest: A study of comparing RFID and 2D barcode tag technologies for pervasive mobile applications
 • Gachoka Mercy: Usability in E-voting: What Builds Trust in E-voting Interfaces?
 • Gorelova Alessya: Estimation of Human Fundus Spectral Reflectance from Multichannel Measurements
 • Karulin Yaroslav: The architecture of the mobile client of the distributed Geographic Information System
 • Kholmatov Ibrohim: Design and implementation of mobile OCR and dictionary application
 • Kobrina Yevgeniya: The spatial analysis of optical spectral imaging of the articular cartilage surface
 • Laasonen Timo: Hibernaten suorituskyvyn optimointi
 • Munezero Myriam: Interactive multimedia in museums: A usability study with elderly as users
 • Sakala Lomanzi: Participatory Design in a Cross-Cultural Design Context
 • Shujau Hassan: User Interface (UI) Design Principles for Elderly People
 • Suslov Ilya: Formal dynamic verification of structure specific transition systems by Solving SAT and SAT Modulo Theories

2008

 • Antikainen Miikka: XML-pohjaiset kyselyt
 • Barseghyan Yuri: Adpative window size phase unwrapping from noisy data based on local polynomial approximation with phase tracking
 • Cheptegei Laura: Standards and Contextual Sensitivity in Computer Science/Information Technology Degree Curricula: A Case of Five Sub-Sahara Africa Universities
 • David Helena: A preliminary study of Blended learning solutions for comprehensive school: A case study of the Koli primary school
 • Essiarab Yasser: Color classification using color vision models
 • Giren Raimo: Web-palvelun toteuttaminen .NET-alustalla
 • Hauninen Jesse: Tieto tietojenkäsittelytieteessä (On the Concept of Knowledge in Computer Science)
 • Heikkilä Kasper: Muuttujien roolit ohjelmistoasiantuntijoiden kirjoittamissa Java-ohjelmissa
 • Hirvonen Jukka: Portaalien ja sisällönhallintajärjestelmien integrointi palvelukeskeisen arkkitehtuurin avulla (Integration of portals and content management systems with SOA)
 • Hirvonen Markku: Sovellusten liittäminen BPEL-prosessiin
 • Hussein Abdelrahman: Managing Human Resources in Multi-Project Environment
 • Hyttinen Simo: Projektityön tehostaminen prosessien kehittämisen ja oppimisen avulla
 • Härkönen Harri: Sekvenssihahmojen louhinta XML-dokumenteista
 • Ikonen Timo: Visuaalisen attention analysointi pariohjelmoinnissa ASL 504- ja Tobii 1750 - silmänliikekameroilla nauhoitetun datan avulla
 • Jetsu Ilja: Tangible User Interfaces and Programming
 • Jormanainen Arto: SAP ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua
 • Järvinen Ismo: Yritysportaalit
 • Järvinen Kimmo: Portaalit, portletit ja web-palvelut
 • Kaemba Mitwa: Digital Museum Usability : a Cross Cultural Study with Elderly Users
 • Kammonen Janne: Televerkkojen hallinta verkkotietojärjestelmillä
 • Kannusmäki Osku: Arvioinnin kehittäminen ViSCoS-opinnoissa
 • Kantonen Ilpo: Avoimen teknologian ohjelmat, asiakirjat ja rakenteet
 • Kareinen Marko: Perinnejärjestelmien liittäminen palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin (Integrating Legacy Systems into the Service Oriented Architecture)
 • Kettunen Antti: Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla (Development of mobile applications using open source environments)
 • Khader Eyad: 3D Spectral Imaging
 • Kinnunen Mika: Web-sovelluksen laajentaminen ulkoisilla web-palveluilla
 • Kirjavainen Tomi: Ohjelmistoarkkitehtuurin suunnittelua avustavat tekniikat
 • Kirondomara Zuberi: E-governance in Tanzania: PDA-based Information System for Members of Parliament
 • Kivioja Ari: Palvelukeskeisen arkkitehtuurin toteutus IBM-suurkoneen IMS-järjestelmälle
 • Koffert Riku: Spatiaaliset tietokannat (Spatial databases)
 • Koivisto Erno: ClearCase-konfiguraationahllintaohjelmiston monitorointi
 • Korhonen Pekka: Etätyön käyttö ohjelmistotuotannossa
 • Kortelainen Tuomas: Tietokannan indeksointi: B-puun ja hajautusindeksin tehokkuus (Database indexing: Efficiency of B-tree and hash index)
 • Kuikka Mika: Ohjelmistoprosessi aloittavassa ohjelmistoyrityksessä
 • Kuts Ekaterina: Comprehensive study of an integrated camera as a tool for collaboration in multiplayer mobile serious games
 • Kuvaja Kari: XML-jäsentimien vertailu (Comparison of XML parsers)
 • Kyllönen Tuula: Ohjelmistojen testauksen kehittäminen ja parantaminen
 • Kärnä Jani: Visuaalisen attention tutkiminen pariohjelmoidessa (Studying Visual Attention During Pair-Programming)
 • Laanto Tommi: Kuolemanvaaran estimointi elämän alussa
 • Lalli Lauri: Risks and costs of erasure failures and methods to verify the erasure cost effectively
 • Laurila Krista: Asiantuntijuus ohjelmistoalalla
 • Lindell Matti: Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus
 • Makkonen Jussi: Testauslähtöinen ohjelmistokehitys
 • Malinen Toni: Metsänomistajaa huomioiva tietokoneavusteinen metsänsuunnittelu (Customer-oriented computer aided forest planning)
 • Massinen Anu-Hannele: Ohjelmistotukipalveluiden rooli ohjelmistotuotetta kehitettäessä
 • Monola Risto: Läsnä-älysovellukset ja kontekstitietoisuus jokapaikan tietotekniikassa
 • Morozov Sergei: Spectral Monitoring and Analysis Tool for Laser Welding
 • Ngogo Elikana Obadia: Design of ICT procurement process model for secondary schools in Tanzania
 • Niiranen Simo: Mobiililaitteiden käytettävyys
 • Nikora Elena: Color Inconstancy Methods for Images
 • Nissinen Tuukka: XML:n turvallisuus web-palveluissa
 • Nivala Janne: Ketterä menetelmä pk-yrityksen ohjelmistokehityksessä
 • Nykänen Pekka: Aikasarjojen ryhmittely
 • Oprisan Andrei: Aspect Oriented Implementation of Design Patterns Using Metadata
 • Pakarinen Tommi: Goniospektrometri - Mittalaite spektrin kulmariippuvuuden määrittämiseen
 • Paras Pant: Spectral Imaging in Natural Scene
 • Pennanen Marja: Suurten olioiden tallennus tietokantaan
 • Pietinen Sami: Effort Based Productivity Evaluation of Pair Programming - Two Controlled Case Studies
 • Pälli Tapani: X ikkunointipalvelimen toiminnallisuuden lisääminen (Adding functionality to X Window Server-X extension interface)
 • Rapa Ville: Kerroksittainen ja malli-näkymä-ohjain -ohjelmistoarkkitehtuurityyli
 • Rapo Markus: Kuolevuuslaskelmat Tilastokeskuksen kunnittaisissa väestöennusteissa
 • Regmi Muskan: Spectral Imaging in Cultural Historical Artifacts
 • Reijonen Tapani: Sähköinen asiointi viranomaistoiminnassa ja sitä tukevat järjestelmät HST ja VETUMA
 • Remes Antti: Vaatimukset eurooppalaiselle opiskelutietojärjestelmälle
 • Rinne Tommi: WWW-palvelut tapahtumajärjestäjien työvälineenä Ilosaarirockissa
 • Ryynänen Arto: Semioottinen suunnittelu
 • Salmelainen Reetta-Leena: Koosteet tietovarastojärjestelmissä ja koosteiden toteutus materialisoiduilla näkymillä
 • Shatilova Yevgeniya: Color Image Technique in Fish Research
 • Singoro Walubengo Muliro: User Mediated Dynamic Online Adaptation for Mobile Devices
 • Sorsa Miia: Aspektiympäristöt AspectJ ja Spring AOP
 • Sprinkel Robert: Luottamuksen mittaus ja käyttäjäoikeuksien peruuttaminen julkisten avainten ympäristössä
 • Tarma Essi: Väriharmoniatutkimuksen toteutus näyttölaitteella
 • Tikansalo Taina: Tutkimus noviisien olio-ohjelmien suoritusta koskevista mentaalisista malleista
 • Timonen Samppa: Muuttujien roolit noviisien kirjoittamissa C-kielisissä ohjelmissa
 • Toroskainen Hannu: Rakenteisen tekstin tallennusrakenteet
 • Tuppurainen Arto: Vaatimusmuutosten hallinta ohjelmistoprosesseissa
 • Virtanen Jarkko: Työnkulkumallit ja BPEL-koneiden suorituskyky
 • Väänänen Timo: Olioiden pysyvyyteen ja käyttäytymiseen liittyviä suunnittelumalleja uudelleenkäytettävyyden näkökulmasta
 • Wendelin Hans: Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia peruskoulussa - avain tulevaisuuteen vai umpikuja
 • Wolff Mika: Empiiristen kokeiden protokolladatan käsittelyn menetelmät ja välineet (Methods and tools to analyze prootcal data from empirical experiments)
 • Zitting Maura: Virtuaalisia oppimisympäristöjä koskevat tutkimukset ja niiden vaikuttavuus

2007

 • Akhmetova Alfiya: Gaze as Alternative Input for Digital TV for Seniors : Design and Evaluation
 • Bravo López Sebastián: Spectral Image Analysis and Segmentation Techniques
 • Garrido Morro Cristina: Performance Factors in RAID systems
 • Gowases Tersia: Gaze vs. Mouse: An Evaluation of User Experience and Planning in Problem Solving games
 • Gröhn Anssi: 3D Engine Design and Implementation - to Live and Die for Real-Time
 • Gutnova Alina: Technological Principles ofr Digital Museum
 • Haapalainen Elina: Kokonaishedelmällisyyden sekä hedelmällisyyden keski-iän vaihetlu Suomessa vuosina 1776-2005
 • Hashim Ahmed: Mobile Technology for Learning Java Programming - Design and Implementation of a Programming Tool for VISCOS Mobile
 • Heinonen Mauri: Opetusrobotiikan hyödyntäminen erityisopetuksessa (Utilization of Educational Robotics in Special Needs Education)
 • Hiltunen Minna: Opetusta verkko-oppimisympäristöissä. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä (Teaching in virtual learning environments. Pedagogical user experiences among teachers of North Karelia Polytechnic-A case study of Allu and Moodle)
 • Hyökki Sirpa: Tietokone vammaisten apuvälineenä (Accessibility for Different Handicaps)
 • Jalkanen Niko: SQL-kyselyjen optimoinnista (SQL--Query Optimization)
 • Kemppainen Jyri: Building ICT Facilities for Education in a Developing Country. Analysis of an ICT Project at Tumaini University/Iringa University College 2000-2004
 • Kilpeläinen Matti: Tiedon muunto ja XMI (XMI based transformations)
 • Kinnunen Maria: Debugging strategies of novice and expert programmers using Jeliot 3: a qualitative analysis of verbal and gaze protocol
 • Kupiainen Mikko: Pk-yrityksen toiminnan kehittäminen ITIL-mallin avulla (Developing SME´s Practices Using ITIL)
 • Laine Teemu: Mobile Blogs in Education: Case of VisCos Mobile
 • Lehikoinen Jussi: Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen (Systematic Compsing of Design Patterns)
 • Mustonen Lea: Peruskoulun osa-aikaisten erityisopettajien näkökulmia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön (Special education teacher perspectives on using ICT in Finnish elementary school)
 • Nikitin Fedor: Random Access to Compressed Text
 • Nykänen Pasi: Ketterien ohjelmistoprosessien kehittyminen (Agile Software Processes: Recent Developments)
 • Poghosova Anahit: Modeling of Human Color Vision System (Modeling of Human Color Vision System)
 • Rikala Pauli: SOAP-protokollan hyödyntäminen PHP-ohjelmoinnissa (Using SOAP with PHP)
 • Seppälä Antti: ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit (Service Support Resolution Processes in ITIL)
 • Timofte Radu: Shortterm Time Series in Automatic Speech Processing
 • Tuppurainen Kimmo: Java 3D:n hyödyntäminen elementtimenetelmämallinnuksessa (Using Java 3D in finite element method modeling)
 • Vallin Henna Kristiina: Tavoitekeskeinen ylläpidon mittaaminen asiakastyytväisyyden parantamisessa (Improving Customer Satisfaction during Maintenance using Goal-Based Measurement)
 • Vatanen Antti: Sävytyksen ongelmat ja niiden ratkaisut (Problems and their solutions in color matching)
 • Vienola Tuomas: Ohjelmistoprosessin parantaminen - johtamisen näkökulmia (Software Process Improvement from the Management Viewpoint)
 • Wisniewski Dominik: Spectral Characterization of Paper and Print

2006

 • Bartusek Jan: IMPROVIZER - An Interactive Environment and Pedagogical Framenwork for Teaching and Learning Digital Image Processing
 • Hakulinen Janne: Tietokannan replikointi
 • Hirvikallio Sami: Asiakaspalvelin ja vertaisverkko tiedostonjakojärjestelminä (Clientserver and Peer to Peer as Filesharingsystems)
 • Hyeyeon Park: Topological Data Modelling for Vector Map
 • Hällström Jyrki: VPN-tekniikka palvelinympäristössä (VPN Technology within a Server Environment)
 • Johansson Klaus: Attentatiiviset käyttöliittymät (Attentative User Interfaces)
 • Jormanainen Niina: Käyttötapauspohjainen testaaminen
 • Kalantayevskaya Yevgeniya: Design of an algortihm for industrial process monitoring and optimization
 • Koirala Pesal: 3D Rendering od Spectral Images
 • Komarov Denis: Performance analysis techniques for embedded systems running Linux
 • Kuittinen Juha: Sijaintitiedon käyttö hakukoneissa
 • Laasonen Veli-Pekka: Silmänliikkeiden hyödyntäminen käytettävyyden arvioinnissa (Utilizing eye-movements in usability evaluation)
 • Lehtonen Kuisma: Kerrosarkkitehtuurin suunnittelumallit (Layered Architecture and Design Patterns)
 • Mokhov Ilya: A method for embedded system cache analysis
 • Mustonen Asta: Ikääntymisen aiheuttamat kognitiiviset muutokset ja niiden vaikutus verkkosivustojen suunnitteluun (Cognitive Changes of Ageing and Their Effects on Web Design)
 • Nechaeva Nadezda: Lossless image compression using n-ary context tree
 • Pant Dibakar Raj: Determination of optical characteristics of materrals for computer colorant analysis
 • Pauk Sergey: Use of Long-Term Average Spectrum for Automatic Speaker Recognition
 • Pirinen Minna: Squeak - aloittelijoille suunnattu Smalltalk-pohjainen kehitysympäristö
 • Pyykkönen Sonja: Teknologiakasvatus tiedekeskuksissa ja tiedefestivaaleilla
 • Rabinovich Valentin: A Study of Performance Issues for a Flash Memory Based Storage
 • Riikonen Matti: Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen
 • Semakin Stanislav: Studying and modeling the influence of the remapping technology on hard disk drives
 • Skvortsova Tatyana: Young spruces discrimination as a problem of image segmentation
 • Tahvanainen Hanna: XML ja monikanavajulkaiseminen (XML and multi-channel publishing)
 • Tuononen Marko: Paikallishaku klusterointimenetelmänä
 • Turunen Matti: Ohjelmistotuotelinjat ja sovelluskehykset
 • Valkonen Marja: Liiketointaprosessien mallinnus ja BPEL (Business Process Modeling and BPEL)
 • Yanulevskaya Victoria: Computer Simulation of Demographic Forecast
 • Ylikangas Mika: Enterprise JavaBean -komponettien testaus

2005

 • Ahtiainen Henriikka ja Günther Olli: Ohjelmistoprosessin parantaminen attribuuttifokusoinnin avulla (Software process improving through attribute focusing)
 • Alaharjula Artturi: Tiedonlouhinta vakuutusaineistosta asiakkuudenhallinnassa
 • Cherednichenko Svetlana: Outlier Detection in Clustering
 • Chernenko Evgenia: Augmented Reality Concept in the Design of Innovative Working Environment
 • Doronina Elena: Segmentation Algorithms for Processing Color Images of Arctic Char
 • Eronen Pasi: Conceptual Modeling: A Case Study of a Creativity Facilitating Environment
 • Fyodorova Anna: Multiple Intelligences Theory in Improving the Quality of Virtual Education
 • Glotova Tatiana: New Ways of Working in the Creative Environment of netWork Oasis
 • González Hautamäki Rosa: Fundamental Frequency Estimation and Modeling for Speaker Recognition
 • Grebenskaya Olga: Speaker Clustering in Speech Recognition
 • Gunia Martin: Dynamic indexing using Hierarchy of Clusters, updating multiple objects at once
 • Halonen Tomi: Käytettävyystestauksen raportointi (Common Report Format for Usability Testing)
 • Hautamäki Ville: Efficient Color Quantization by Hierarchical Clustering Algorithms
 • Hietala Janne: Tuotannonohjauksen horisontaali-integraatio ja simulointi
 • Hiltunen Pasi: Ohjelmistojen tietoturvan parantaminen haavoittuvuuksia poistamalla (Software Security Improvement by Removing Vulnerabilities)
 • Holopainen Heikki: Mobiilin MIDP-sovelluksen toteutus ja suorituskyky XML-pohjaisilla yhteyskäytännöillä (Implementation and Performance of a Mobile MIDP Application with XML-based Protocols)
 • Ikonen Kirsi: Opiskelumaiseman monipuolisuus verkko-oppimisympäristössä - tapauksena ViSCoS (Versatility of the Learning Landscape in a Web-based Learning Environment, Case ViSCoS)
 • Juhola Jani: ID3 ja sumea päättely (ID3 and Fuzzy Reasoning)
 • Jussila Anna ja Kauhanen Laura: Yhdeksäsluokkalaisten opiskelu ja motivoituminen Moodle-oppimisympäristössä luonnontieteiden kurssilla (9th Graders Studying and Motivation in Science Course in Moodle Learning Environment)
 • Juvonen Pasi: Merkkauskielten käyttö lähdekoodinäkymien tuottamisessa
 • Kallio Miki: Kuvatietokanta DNA-molekyylissä
 • Kipponen Teemu: Ohjelmiston laadun parantaminen puutemittareiden avulla (Improving Software Quality by Using Defect Metrics)
 • Kulikova Yevgeniya: Roles of Variables in Functional Programming
 • Mastola Tommi: Olio-ohjelmoinnin oppimisen ongelmat ja opetuksen apuvälineet Java-näkökulmasta (Problems of Learning Object-oriented Programming)
 • Mihaila Andrei: Person Identification from Video using Facial and Speaker Features
 • Naumanen Minna: Social Navigation in Computer Supported Collaborative Learning (Sosiaalinen navigointi tietokoneavusteisessa yhteisöllisessä oppimisessa)
 • Oborina Alexandra: OFDM and MIMO Modelling in a System Simulator with Advanced Link to System Interface
 • Päivinen Miika: Tietoliikenteen salaaminen Java-sovelluksen ja tietokannan välillä (Encrypting data communication between Java application and database)
 • Pölönen Pirkko: Ohjelmoinnin verkkokurssin ohjaaminen, Case ViSCoS (Counseling Measures in an Online Programming Course, Case ViSCoS)
 • Sivula Kimmo: A Qualitative Case Study on the Use of Jeliot 3 (Kvalitatiivinen tutkimus Jeliot 3:n käytöstä)
 • Timonen Jari: Validointimenetelmien soveltaminen LSA-dimension etsintään automaattisessa esseiden arvioinnissa (Using Validation Methods in Order to Determine the LSA-dimension in Automatic Essay Grading)
 • Uimonen Heini: Tieto- ja viestintätekniikan osaamiselle asetettujen tavoitteiden tarkentuminen liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelmassa ja opetuksessa (Focusing the ICT Curriculum in Vocational Business Studies)
 • Valonen Mika: Sähköisen kauppapaikan turvallisuus
 • Viinikka Timo: Puheenkoodauksen vaikutus puhujantunnistukseen

2004

 • Aksenov Petr: Genetic Algorithms for Optimising Chess Position Scoring
 • Andriyashin Alexey: Compression of Digital Archive Image
 • Cleju Ioan: Clustering Based on Principal Curve
 • Harjumäki Pauli: Muuttujien roolit ohjelmoinnin alkeiden opetuksessa (Roles of Variables in the Teaching of Introductory Programming)
 • Helesuo Pekka: XP-ohjelmointi vs. RUP-prosessi (Extreme Programming vs. Rational Unified Process)
 • Hronec Michal: Study and Performance Evaluation of Multimedia Broadcast/Multicast Service in GERAN
 • Ignatius Maarit: Yhteisvaikutteinen arvosykli sisältötuotannossa, Virtuaaliammattikorkeakoulun sisältötuotannon malli (The Cooperative Value Cycle in Content Production, The Virtual Polytechnic's Model of Content Production)
 • Jetsu Tuija: Spektrikuvaformaatit
 • Jormanainen Ilkka: A Visual Interface for Concretizing Sorting Algorithms (Visuaalinen käyttöliittymä lajittelualgoritmien konkretisointiin)
 • Kainulainen Vesa: Computer-aided Creative Solving. Experiments with PPA
 • Kavakka Hannu: MDA-malliperustainen arkkitehtuuri
 • Kettunen Eero: Opastusjärjestelmän rakentaminen (Construction of On-line Help Systems)
 • Kähkönen Jussi: CASE-välineet ohjelmistoprosessien parantamisessa
 • Laakso Anssi: Perusteluja henkilökohtaisen ohjelmistotuotantoprosessin (PSP) rakenteelle ja sisällölle
 • Laaksonen Sami: Käytettävyyden testaaminen (Usability Testing)
 • Lehtonen Juha: Värispektrien optimaalinen näytteenotto (Optimal Sampling of Color Spectra)
 • Lindgren Jani: Muokattavien käyttöliittymien toteutus (Implementation of User-Defined User Interfaces)
 • Lubensky Dmitry: Kantele as a Human Computer Interface
 • Mozgovoy Maxim: Concurrent Program Verifier - a Tool for Teaching Concurrent Programming
 • Myller Niko: The Fundamental Design Issues of Jeliot 3
 • Piirainen Petri: Digitaalinen ja reaaliaikainen menetelmä kameran ja näyttölaitteen värikalibrointiin (Digital and Realtime Method for Color Calibration of Display Device and Camera)
 • Podlasov Alexey: Morphological Reconstruction of Semantic Layers in Map Images
 • Rouvinen Jarkko: Java ja olioiden pysyvyys (Object Persistence in Java)
 • Räisänen Elina: Värien nimeäminen ja luokittelu (Color Naming and Classification)
 • Sagizbaeva Odenna: Analysis of spectral images of skin for medical application
 • Savinen Jarno: Roskaposti: Sähköisen viestinnän kasvava uhka (Spam - An Emergent Threat in Electronic Communication)
 • Sdobnikova Ekaterina: Color Accuracy of a Pocket PC
 • Stützle Tuija: Empiirinen koe PlanAnin kuvallisista metaforista (Empirical Experiment on Pictorial Metaphors in the PlanAni System)
 • Surakka Vesa: Informaatiojärjestelmien (informaatiosysteemien) kuvaaminen tietokonejärjestelmien suunnittelussa (Description of Information Systems in Systems Design)
 • Tuominen Riku: Hajautetut järjestelmät ja CORBA-standardi (Distributed Systems and CORBA standard)
 • Turkka Satu: Ohjelmointiparadigman valinta ohjelmointia opetettaessa (Choosing Paradigm in Teaching Programming)
 • Virnes Marjo: Ongelmanratkaisuprosessi ja oppiminen Kids´Club -teknologiakerhossa (Problem Solving Process and Learning in the Kids´ Club Technology Club)
 • Vänskä Ilkka: Paikkatiedon käyttö web-dokumenteissa
 • Willner Tina: Assosiaatiosääntöjen johtaminen epäyhtenäisellä minimituella (Mining Association Rules Using Non-uniform Minimum Support)
 • Ylämö Peter: Tietokantojen integrointimahdollisuuksia (Integration of Databases)
 • Yusha Evgeny: Using Simputer technology for teaching programming in Tanzania

2003

 • Berger Florian: Olio-ohjelmoinnin toteuttaminen Fortran 90 -kielellä (Object-Oriented Programming Using Fortran 90)
 • Bohaty David: Packet-Switched Handover for Real-Time IP Multimedia Services in GERAN Iu Mode
 • Hakolahti Teemu: Mobiilit paikkatietosovellukset (Mobile Location Information Applications)
 • Kakkonen Tuomo: Esseetehtävien tietokoneavusteinen arviointi (Computer Assisted Assesment of Essays)
 • Karinen Pirjo: Värit ja menneisyys, spektrimittaus kulttuurihistoriallisen materiaalin tutkimuksessa (Color and the Past)
 • Karjalainen Marja-Leena: Tietämyksen johtamista tukevat teknologiat (Knowledge Management Technologies)
 • Karpov Evgeny: Real-Time Speaker Identification
 • Keränen Jaana: Käyttäjän kulun ohjaaminen WWW-sivuilla (The Diversion of the User's Course on WWW Pages)
 • Keränen Jyri: Kognitiivinen ikääntyminen ja sen vaikutukset käyttöliittymien suunnitteluun (Cognitive Aging and its Effect on User Interface Design)
 • Koistinen Tero: Kohteenseuranta kuvasarjassa alueenlaaajennustekniikalla (Object Tracking in Image Sequences Using Region Growing)
 • Krasavin Konstantin: Digital Watermarking of Images
 • Kuosmanen Jukka: XML-dokumentit tietokannassa (XML Documents and Databases)
 • Laukkanen Ilkka: Karkeat joukot ja päätöstaulujen redusointi (Rough Sets and Reduction of Decision Tables)
 • Lehtonen Taina: Automaattinen ohjelmakoodin tarkastus. Boss ja CourseMaster -järjestelmien soveltuvuus ohjelmoinnin virtuaaliopintoihin (Automatic Assessment of Programs. Usability of Boss and CourseMaster Systems for Programming Studies)
 • Leinonen Eeva: Tietämyksen johtamista tukevat teknologiat (Knowledge Management Technologies)
 • Leinonen Janne: Viestien priorisointi rinnakkaistietokoneen kommunikaatioverkossa (Priorization of Communication Messages in Parallel Computers)
 • Lukkarinen Jaana: Suomalaisista verkko-oppimisympäristöistä (On Web-Based Learning Environments Made in Finland)
 • Makkonen Lasse: Kuvien laadun analysointi (Analysis of Image Quality)
 • Makkonen Petri: SOAP:XML-perustainen viestinvälitys- ja etäkutsuprotokolla (SOAP:XML-Based Messaging and Remote Procedure Call Protocol)
 • Muikku Toni: Organisaatioiden välisen tiedonsiirron standardointi (B2B Data Interchange Standardization)
 • Mönkkönen Eero: Testaaminen ohjelmoinnin oppimisen ennustajana (Programming Aptitude Testing as a Prediction of Learning to Program)
 • Navratil David: Modeling of WAP Users and Traffic
 • Nevalainen Anu: Kaukaan henkilöstön tietotekniikan osaamiskartoitus (Mapping the ICT Skills of the Staff of Kaukas Factory)
 • Nikula Sami: Hajautetun visualisointijärjestelmän arkkitehtuuri ja toteutus (Architecture and Implementation of a Distributed Visualization System)
 • Ojala Kalle: Enabling MMS in PC Suite (SALAINEN)
 • Parkkonen Maarit: Globaalin ohjelmistokehityksen perusteet tietoliikennetekniikan ohjelmistokehitysprojekteissa (Global Software Development in Tele-Communication Projects)
 • Pesonen Olavi: Testauksen automatisointi ja oliopohjaisten järjestelmien testaaminen (Automated Software Testing of Object-Oriented Systems)
 • Poutiainen Anne: CASE VALTIMO - Oppilaitoksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia (CASE VALTIMO - Information and Communication Technology Strategy in a School Environment)
 • Pulkrabek David: Feature Extraction Methods for Automatic Speech Recognition
 • Ranta Joni: ILESE-CAM -järjestelmä opetusteknologiaa hyödyntävässä erityisopetuksessa (ILESE-CAM System in Technology-Supported Special Education)
 • Skripkin Andrew: Transformation of Color Signal in Human Retina
 • Uher Jaroslav: End-to-End Analysis of the GPRS/EGPRS Service Using a Real-Time Simulation Test Bed
 • Varmanen Liisa: Web-pohjainen tiedonlouhinta (Web-Mining)
 • Väätänen Sanna: Äänen tuottaminen syntetisaattoreissa (Sound Generation in Synthetizer)

2002

 • Bednarik Roman: Evaluation of Educational Environments: The TUP model
 • Byckling Pauli: Ohjelmistoagentit ja agenttisovellukset oppimisen tukena (Software agents and agent-based applications in learning)
 • Gröhn Sami: Rasterikarttojen tiivistäminen (Compresson of Raster Maps)
 • Ivanen Natalia: The Wireless Short-Range Communications:Event of Bluetooth
 • Jylkkä Sami: Rinnakkainen kehittäminen ohjelmistotuotannossa (Concurrent Software Engineering)
 • Kamppuri Minna: Kulttuurin huomioiminen käytettävyyssuunnittelussa (Cultural Context in Usability Engineering)
 • Karttunen Pasi: Värispektrien ryhmittely hahmontunnistuksen menetelmillä (Clustering of Color Spectra with Pattern Recognition Methods)
 • Kilpeläinen Teemu: Automaattisen puhujanvarmennuksen päätöslogiikka (The Decision Logic of Automatic Speaker Verification)
 • Kirmanen Tiina: Ohjelmistoprojektin työmäärän arviointimallit (Software Cost Estimation Models)
 • Krasnikova Ekaterina: A Compiler for the TVT Tool
 • Kähkönen Harri, Piiroinen Kai: Ohjelmoinnin opettaminen Empirica Controlilla (Learning to Program with Empirica Control)
 • Kärnä Esa: Tietokoneen toimintaa simuloivien verkkomateriaalien arviointi (Evaluation of Web-Based Materials Simulating Operations of a Computer)
 • Laisser Ebenezer: The opportunities of information and communication technologies for small and medium size enterprise
 • Loikkanen Tapani: Ohjeet ISO 9001:n mukaisten ohjelmiston kehitysprosessin aikana tuotettavien dokumenttien kirjoittamiseksi (Instructions for Writing Software Documentation according ISO-9001 Software Development Processes)
 • Lupilya Emmanuel: Design of culture-sensitive visualization tools for teaching programming in developing countries
 • Löfman Tomi: Turvalliset testitapausten valintamenetelmät taantumatestauksessa (Safe methods for selecting test cases at the regression testing)
 • Mikhailova Svetlana: Design of Wireless System Simulator Kernel
 • Mikkonen Eija: Ohjelmistoprosessin parantaminen PSP- ja TSP-menetelmien avulla (Software Process Improvement Using PSP- and TSP-Methods)
 • Paulin Jari: Ohjelmistoprojektien riskienarviointi (Software Risk Assesment)
 • Pogossova Ekaterina: Reed - Muller Representations of Symmetric Functions
 • Pölönen Eeva: Käyttöliittymän mallintaminen (Modeling the User Interface)
 • Rautiainen Lasse: Tietokonepelit: Historia ja ohjelmistoprosessit (Computer Games: History and Software process)
 • Saastamoinen Ilmari: Ohjelmistoprosessien arvioiminen ja parantaminen (Software Process Assessment and Improvement)
 • Sarajärvi Raija: Muuttujien esittäminen ohjelmien animoinnissa (Representation of Variables in Program Animation)
 • Savolahti Markku: Ohjelmiston toiminallisen koon laskenta (Measuring the Functional Size of a Software)
 • Sumentola Jani: Hajautettujen järjestelmien toteuttaminen EJB-teknologialla (Development of Distributed Systems by using EJB Technology)
 • Tarkka Matti: Scrum-menetelmän arviointi Software Capability Maturity Model - kehyksen kannalta (An Evaluation of the Scrum Method from the Software Capability Maturity Model Point of View)
 • Tedre Matti: Ethnocomputing - A Multicultural View on Computer Science
 • Trifonov Nikolai: Modelling Internet User Activity
 • Tuomainen Tomi: UML komponenttien mallintamisen tukena (UML-based component modelling)
 • Uschanov Elina: Verkko-opetuksen laadun osatekijät opettajan näkökulmasta (Components of the Quality in Web-based Education from the Teacher's Point of View)
 • Vasiliev Sergey A.: Wireless imaging in mobile applications
 • Veräjäntausta Jukka: Rinnakkaislaskennan simulointi (Simulation of Parallel Computing)

2001

 • Akimov Alexandr: Dictionary-Based Compression of Map Images
 • Del Pozo Nieto Daniel: Human Interaction in 3D Virtual Worlds
 • Gerdt Petri: Tietokoneavusteinen yhteiskirjoittaminen (Computer Supported Collaborative Writing)
 • Haataja Arto: Excel, Jeliot ja BlueJ visualisointivälineinä tietojenkäsittelytieteen opetuksessa (Excel, Jeliot ja BlueJ as visualization tools in Computer Science Education)
 • Järvinen Jonipentti: Oliomittareiden soveltaminen Smalltalk-ohjelmakoodiin (Application of Object Oriented Software Metrics to Smalltalk Programs)
 • Kampman Kimmo: UML ohjelmistoprosessien tukena (UML Support for Software Processes)
 • Karjunen Marko: Käyttäjäprofiilit ja käyttäjänmallinnuksen menetelmät asiantuntijajärjestelmissä (Use-profils and user modeling methods in expert systems)
 • Keto Jukka: EAI-toteutuksista (EAI-solutions)
 • Komulainen Kaisa: Harmaasävykuvien häviötön tiivistäminen (Lossless Compression of Gray-scale Images)
 • Kouropteva Olga: Unsupervised Learning with Locally Linear Embedding Algorithm: an Experimental Study
 • Kröger Esa: Tavoitepohjainen ohjelmistoprosessin kehittäminen (Goal-oriented Improvement of Software Processes)
 • Miraftabi Ramin: Using Social Agents in Algorithm Animations: A Case Study with Seal
 • Nevalainen Seppo: Vektorikarttojen hyödyntäminen paikkatietosovelluksissa (Utilization of Vector Maps in Location-Based Applications)
 • Pietikäinen Jussi: J2EE-ohjelmistoarkkitehtuuri (J2EE-Software Architecture)
 • Redsven Visa: Manuaalien kehittäminen (Improving User Documentation)
 • Saarinen Tapani: Käyttötapaukset oliopohjaista ohjelmistoprosessia ohjaavina tekijöinä (Use cases as a support for object-oriented software processes)
 • Simonen Tiina: Tietokoneavusteisen opetuksen käyttö kansalais- ja työväenopistojen kieltenopetuksessa (Computer-aided language teaching in open colleges)
 • Sironen Jani: Opintosuoritusten visualisointi WWW-ympäristössä (Visualization of study attainments in WWW)
 • Suominen Tarmo: ASP-Sovelluspalvelujen tarjoaminen (ASP-Application Service Providing)
 • Tapola Voitto: Teknologian siirto ohjelmistotuotannossa (Technology Transfer in Software Engineering)
 • Torvinen Sirpa: Ohjelmoinnin perusteiden oppimisen ongelmia virtuaalisessa oppimisympäristössä (Difficulties with learning the basics of programming in a virtual learning environment)
 • Turkia Jari: Heikosti yhteenkytketyt mobiilit tietojärjestelmät (Mobile and Weakly Connected Information Systems)
 • Veis Viktor: Representation of Digital Maps
 • Voutilainen Tomi: Käytettävyys ja saavutettavuus julkisissa verkkopalveluissa (Usability and accessibility of public www services)

2000

 • Halonen Jutta: Tiedon sisältöperustainen indeksointi ja oppimisperustainen haku (Content-based indexing and learning-based retrieval of information)
 • Heikkinen Sami: Henkilöllisyyden varmentaminen tietoverkoissa (Identification and authentication in data communication networks)
 • Hirvonen Päivi: Eettiset ohjeistot tietotekniikka-alalla (Ethical regulations on computer science area)
 • Koistinen Ari: Yrityksen sovellusten integrointi (Enterprise Application Integration)
 • Kulju Timo: Hajautettu tapahtumakäsittely väliohjelmistoratkaisuna (Distributed Transaction Processing through Middleware)
 • Lehto Johannes: An Overview of Jini Technology and Its Affect on Distributed Computing
 • Manninen Pekka: Suodatuksen tehokkuuden arviointi likimääräisessä hahmonetsinnässä (Estimating filtration efficiency in approximate pattern matching)
 • Suhonen Jarkko: Metadata älykkäässä oppimisympäristössä (Metadata in an intelligent learning environment)
 • Taipale Sami: Kognitiiviset dimensiot käytettävyyden arviointimenetelmänä (Cognitive Dimensions as Usability Evaluation Tool)
 • Takala Jari: Oliotietokantasovelluksen olioperustainen kehittäminen (Object-oriented Development of Object-oriented Database Applications)

1999

 • Hyytiäinen Pasi: Olion käyttäytymisen mallintaminen oliokeskeisessä ohjelmistosuunnittelussa
 • Ikonen Kari: Tuotesuunnittelumallit
 • Immonen Jarkko: Dokumenttien konvertointi SGML-muotoon
 • Kinnunen Tomi: Automaattinen puhujan tunnistus
 • Koskela Petteri: Käytettävyystekniikat
 • Kärkkäinen Ismo: Ryhmien lukumäärän selvittäminen ryhmittelyanalyysissä
 • Nevalainen Anssi: Applying wireless and mobile technologies to remote wellness monitoring
 • Piiparinen Juha: Sumeiden laukaisimien hyödyntäminen DX 200:n verkkoelementin liikenteen seurannassa
 • Pääkkönen Tuula: Automation of testing:When and how it can be done in different kinds of applications
 • Pöllänen Minna: Tieteellisen tekstin tuottaminen rakenteisena: ratkaisutapojen analysointia
 • Pöntinen Susanna: Hypermedia tietojenkäsittelytieteen opetuksessa -tietokoneavusteisen opetusohjelman arviointi
 • Ratilainen Jukka: Yksityisyyden suoja tietojärjestelmissä
 • Suihko Ismo: Varmennuksen ja luotettavuuden menetelmiä
 • Vikeväinen Erkki: Oppimisprosessin tietokonepohjainen jatkuva evaluointi

1998

 • Hakulinen Jaakko: Graafisen käyttöliittymän komponenttien nopeus- ja virhealttiuserot
 • Hakulinen Markus: Sovellusten väliset kommunikointitekniikat Windows - järjestelmissä
 • Ikonen Veli-Pekka: Männyn kasvun mallintaminen tietokoneella
 • Kipinoinen Timo: Dynaaminen superskalaarinen suoritus
 • Kukkasniemi Sanna: Tietotekniikan opettajan työ ja koulutus Suomessa
 • Malinen Kari: Tietokone oppimisen tukena
 • Orava Kari: Ohjelmiston luotettavuuden mallintaminen (Software reliability modelling)
 • Parviainen Marja-Liisa: Tietokoneavusteisen opetuksen hyödyntäminen matemaattisissa aineissa yläasteella
 • Pekkarinen Tuomo: Call Center -toiminnot asiakaspalvelussa
 • Peltonen Jarmo: Videoneuvottelujen standardoituminen
 • Pulli Antero: Tietorakenne- ja algoritmikirjaston toteuttaminen eiffel-kielellä
 • Rauhala Antti: Tiedon siirtäminen operatiivisista tietojärjestelmistä tietovarastoon
 • Salonen Jussi: Ohjelman ja sen käyttöliittymän siirrettävyys
 • Savolainen Jari: Komponentteihin perustuva uudelleenkäytettävyys
 • Veli-Matti Kaustio: Ohjelmistomittarit ja uml

1997

 • Arthur Mark C.: Determination of the radii and co-ordinates of centres of trees from aerial photographs of forests
 • Honkanen Risto: Kustannusparametrien liittäminen viestinvälityskirjastoon
 • Härö Matti: Visuaalinen kieli kyselykielenä
 • Ikonen Seppo: Viittausten hallinta ohjelmistojärjestelmien dokumentoinnissa
 • Ikälä Jarmo: Tietokone oppijana ja opettajana
 • Kyyrö Juha: MLP - neuraaliverkkojen opetusmenetelmät
 • Lempiäinen Kari: Sanakirjan tehokas toteutus hajautuksella
 • Niemi Matti: CMM: ohjelmistotuotantoprosessin arvioiminen ja parantaminen
 • Pehkonen Esa: Tietojen päivitystoimenpiteiden hoitaminen käyttöliittymässä
 • Pekkanen Anna-Leena: Liiketoimintaprosessien oliokeskeinen mallintaminen
 • Tanskanen Kari: Multimediatietokannat
 • Toropainen Kirsi: Ohjelmistomittareiden ja -mittauksen validioinnista
 • Turkia Riku: Java-kieli
 • Väkeväinen Kari: Tietotekniikan opetus muutoksessa
 • Ylijoki Ossi: Ohjelmavirheiden paikantaminen

1996

 • Aaltonen Timo: Muunnosten automatisointi ohjelmistotuotannossa metamallintamalla
 • Haven Hannu: Objektinseurannasta kuvasarjassa
 • Jumppanen Anne: Evolutiiviset neuraaliverkot
 • Kautonen Anssi: PRAM:IN simulointi täydellisessä optisessa verkossa.
 • Lehtonen Tiina: Elektroninen lehti
 • Leinonen Paula: Syntaksin ohjaama dokumenttien muuntaminen
 • Niiranen Timo: Ohjelmistojen suunnittelumenetelmien tarkastelua ja vertailua
 • Räisänen Harri: Kommunikaatio hajautetussa ja rinnakkaislaskennassa: ATM -verkon soveltuvuus rinnakkaislaskentaa
 • Tossavainen Ismo: Käytettävyystutkimus suuressa yleisötapahtumassa

1995

 • Arminen Tommi: Mutaatiotestaus
 • Eriksson-Bique Stephen: Numerical Techniques in the Theory of Lists
 • Jokinen Sami: Neuraaliverkkojen käyttö asiantuntijajärjestelmissä
 • Korpela Mika: Osallistuva systeemityö:Käyttäjien osallistuminen tietojärjestelmän suunnitteluun
 • Kurki Matti: CASE-välineiden yhteiskäyttö systeemityössä
 • Latvala Ilpo: The effect of typography on program comprehension
 • Oinonen Juha: On software tools for paragellel programming
 • Pulkkinen Lauri: Tekstin muuttaminen hypertekstiksi
 • Raitakoski Kari: Ohjelmistoprosessien mallintaminen
 • Vartiainen Tero: ATK-alan eettiset ongelmat ammattilaisen näkökulmasta

1994

 • Gustafsson Marcus: JoYCASE-ohjelmiston käyttöliittymän arviointi
 • Hämäläinen Pasi: Rinnakkaislaskennan BSP-malli
 • Härkönen Antti: Systeemityöprosessin laadunmittaaminen
 • Kyngäs Jari Roberd: Neuraaliverkoilla ennustaminen
 • Kärkkäinen Timo: Keskustelun määrittely käyttöliittymien hallintajärjestelmissä
 • Laitinen Petri: Rinnakkainen logiikkaohjelmointi
 • Muukka Vesa: Hypyn ennustaminen liukuhihnatussa prosessorissa
 • Niemeläinen Asko: Objektiläheinen ohjelmointi ja Oberon
 • Pulkkinen Pekka: Prosessorin suorituskyky
 • Pussinen Jarmo: Algoritmikirjasto Oberon-2 ohjelmointikielellä
 • Raatikka Vesa: Toimintayksikön tietojenkäsittelyn kehittäminen
 • Salokoski Heli: Asiakas-palvelin-sovellusten rakentaminen

1993

 • Juvaste Simo: Ohjelmointikielten rinnakkaisuusprimitiivit
 • Kareinen Anja: Muistijärjestelmät
 • Kinnunen Jorma: STRAND rinnakkaisohjelmointi
 • Kutvonen Mikko: Satunnaistetut algoritmit
 • Laamanen Petteri: Rakenteisen määrityksen mittaaminenja tarkistaminen
 • Laine Ari: Projektinhallinnan apuvälineet
 • Matilainen Hanna: Asiantuntijajärjestelmät puunkäsittelyssä
 • Porokka Ari: Oliotietokannat
 • Salonen Juha: Tietorakenteiden käyttömahdollisuus taulukkolaskentajärjestelmissä
 • Tanskanen Kimmo: Viivakoodit ja tiedonkeruu

1992

 • Hatakka Timo: Uudet tekstintiivistysmenetelmät
 • Kajanmaa Jaana: IDEFIX-menetelmän soveltuminen relaatiotietokannan suunnitteluun
 • Pulkkinen Jyri: Rajoitteiden soveltaminen käyttöliittymien hallintajärjestelmissä
 • Salmi Matti: Rinnakkaissimulointi ja sen soveltaminen GSM-matkaviestinverkon simulointiin
 • Selin Jukka: ATK-ammattilaisten koulutus ja sijoittuminen työelämään
 • Siitonen Paula: Systeemityön mallit, menetelmät ja apuvälineet
 • Strömberg Tuula: Graafisen käyttöliittymän rakentaminen X-ikkunointiympäristössä

1991

 • Forsell Martti: Mikroprosessoriarkkitehtuuri
 • Hyttinen Teuvo: Asiantuntijajärjestelmien selitysmekanismit
 • Kinnunen Jukka: Relaatiotietokantakaavion suunnittelu
 • Leppänen Sari: Tietokoneavusteisen systeemityönmenetelmät
 • Piiroinen Jouko: Paikallisverkkojen suorituskykyanalyysi
 • Riikonen Jaana: Katsaus moderniin kryptografiaan
 • Toivonen Antti: Rinnakkaislogiikkaohjelmoinnista
 • Tukiainen Markku: Tavoite-menetelmä -ajattelu ohjelmointitietämyksen tutkimuksessa
 • Vilhunen Olli: ER-malli systeemityössä

1990

 • Eskelinen Juha: Mukautuvat käyttöliittymät
 • Häkkinen Matti: Samanaikaisuuden hallinta tiedonhallintajärjestelmissä
 • Laaksonen Seppo: Toipuminen tiedonhallintajärjestelmissä
 • Parviainen Jouko: Kielikohtaisten piirteiden hyväksikäyttö ohjelmatoimittimissa
 • Savolainen Pekka: Tiedonhallinta ja sovelluskehittimet
 • Sokkanen Seppo: Tietämyksen esittäminen asiantuntijajärjestelmissä
 • Tanskanen Petri: Tiedonhallinta työasemaverkossa
 • Turunen Tuija: Ohjelmointikielten piirteet ohjelmoijan kannalta

1989

 • Ahonen Jarmo: Sääntöpohjaisten tietämysjärjestelmien hallinta-algoritmit
 • Hakkarainen Juha: Neuraaliverkot
 • Huotari Petri: Ohjelmointityyli ja sen arviointi
 • Ikonen Kai: Ihmisen tekemät ohjelmointivirheet
 • Ilkka Raimo: Visuaalinen ohjelmointi
 • Jukka Hannu: Tietokannan turvaaminen
 • Kettunen Anu: Ohjelmointitietämys
 • Solaranta Arto: Uudelleenkäytettävyys
 • Sormunen Jouko: Älykkäät opetusjärjestelmät
 • Tarkiainen Jukka: Tietokoneavusteinen systeemityö
 • Tiilikainen Timo: Prolog asiantuntijajärjestelmien toteutusvälineenä
 • Viinikainen Teijo: Ohjelmien rakenteen ja toiminnan visualisointi
 • Voutilainen Ari: Rakenteinen analyysi asiantuntijajärjestelmien suunnitelu- tekniikkana

1988

 • Jokinen Riitta: Ohjelmistojen tuottavuuden arviointi- ja parannusmenetelmiä
 • Karjalainen Arto: Objektiläheinen ohjelmointi graafisen kuvioiden hallinnassa
 • Kauhanen Vesa: OSI -malli
 • Natunen Kari: Tietokannan hajautuksen suunnittelu
 • Pekkanen Jari: Taulukkolaskentaohjelman toimintojen laajentaminen
 • Salopelto Harri: Prototyyppien tuottaminen
 • Toivola Timo: Tietämyksen hankinnan apuvälineet asiantuntijajärjestelmissä
 • Tuupainen Ari: Käyttöliittymä ja ikkunointi
 • Vitikainen Timo: Semanttiset tietomallit

1987

 • Halonen Ari: Prologin toteus.
 • Heiskanen Reijo: Unix-käyttöjärjestelmätoimintojen tuki suoritinarkkitehtuureissa
 • Iittiläinen Maija: Ohjelmointiympäristöjen käytöstä ja toteutuksesta
 • Kurki Matti: Asiantuntijajärjestelmien selitysmekanismi
 • Pirhonen Jari: Käyttöjärjestelmien koetinkuormastot
 • Väisänen Jarmo: Sovelluskehittimet.

1986

 • Huoman J.: Ohjelmointitaidon mittaaminen
 • Kolari T.: PROLOG tietokannan hallintajärjestelmänä
 • Myllys Ilkka: Tietokonejärjestelmien suorituskyvyn mittaaminen
 • Voutilainen Henrik: Reititys tietokoneliikenneverkoissa

1985

 • Hassinen K.: Tietotekniikan perusopetuksessa käytettävät ohjelmointikielet
 • Hiltunen P.: Ikkunapohjaiset näyttöjärjestelmät

1984

 • Suhonen O.: Kontiolahden kunnan ATK-toimistovaihtoehtojen analyysi