Tutkinnon hakeminen

Filosofian maisterin tutkinto, tietojenkäsittelytiede

1. Täytä alla olevaan taulukkolaskentapohjaan, mitä opintoja tutkintoosi sisältyy ja lähetä se liitetiedostona  kampuksesi tietojenkäsittelytieteen laitokselle.

Filosofian maisteri

Filosofian maisteri, aineenopettaja

 

2. Pyydä tutkintoon tulevien sivuaineiden kokonaisuusmerkinnät ottamalla yhteyttä kyseessä olevan laitoksen opintosihteeriin. Oodiin tehdystä hopsista näet, mitä opintoja tutkintoon on suunniteltu.

 

3. Kun kokonaisuudet ovat rekisterissä, täytä alla oleva Filosofian maisterin tutkinnonhakulomake:

Huom. mikäli haluat jättää tutkinnon ulkopuolelle tutkinnon minimilaajuuden ylittäviä opintoja (esim. jatko-opintoja varten), merkitse ne kohtaan ”Jätän tutkinnon ulkopuolelle seuraavat opinnot”. Hakemukseen laitetaan liitteeksi laitoksella hyväksymä opintojen koonti (tehty kohdassa 1).

 

Palautus laitoksen kansliaan ( s.postin välityksellä voi palauttaa skannatun allekirjoitetun version tutkinnonhaun nopeuttamiseksi, mutta palauta/ lähetä myös originaali hakemus):

  • Joensuu: opintosihteeri Meri Kinnunen, Tiedepuisto, 1. talo, 3. krs, B329 ( meri.kinnunen (at) uef.fi )

Postiosoite

Meri Kinnunen
Itä-Suomen yliopisto
Tietojenkäsittelytieteen laitos
Länsikatu 15
PL 111, 80101 Joensuu

  • Kuopio: opintosihteeri Merja Leppänen, Technopolis, F2008 ( merja.leppanen (at) uef.fi )

Postiosoite

Merja Leppänen
Itä-Suomen yliopisto
Tietojenkäsittelytieteen laitos
PL 1627, 70211 Kuopio

 

 

Tutkinnonhakuasioissa auttaa kampuksen opintosihteeri.

Tiedekunnan infosivusto