Tietojenkäsittelytieteen laitoksen dosentit

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE / COMPUTER SCIENCE

Bednarik, Roman, FT Tietojenkäsittelytiede, interaktiiviset teknologiat
Ben-Ari, Mordechai, PhD Didaktinen tietojenkäsittelytiede (Computer Science Education)
Camarda Charles, PhD Advanced Educational Technologies
Fredriksson Kimmo, FT Algoritminen tiedonhaku
Grönfors, Tapio, FT Tietojenkäsittelytiede, erit. sovellettu tekoäly
Joy, Mike, PhD Opetusteknologia, Educational Technology
Juhola, Martti, FT Tietojenkäsittelytiede
Järvi, Timo, FT Tietojenkäsittelyoppi
Kakkonen Tuomo, FT Opetus- ja kehitysteknologiat
Kinshuk, PhD Tietojenkäsittelytiede, erit. opetusteknologia
Kommers, Petrus, PhD Tietojenkäsittelytiede, erit. opetusteknologia
Korpela, Mikko, FT Tietojenkäsittelytiede, terveydenhuollon tietojärjestelmät, erit. kehitysmaissa
Kuittinen, Marja, FT Tietojenkäsittelytiede, kognitiiviset menetelmät tietojenkäsittelyn opettamisessa
Linna, Matti, FT Tietojenkäsittelyoppi
Linnainmaa, Seppo, FT Tietojenkäsittelyoppi
Mykkänen Juha, FT Tietojenkäsittelytiede, Terveydenhuollon tietojenkäsittely, terveys- ja hyvinvointitietojen hallinta
Nakauchi Shigeki, PhD Color Vision Science and Technology
Oja, Erkki, FT Tietojenkäsittelyoppi
Rahardja Susanto, PhD Multimedia and Audio Processing
Richardson, Ita, PhD Computer Science, especially in Software Engineering
Sakkinen, Markku, FT Tietojenkäsittelytiede, erit. olio-ohjelma
Sere Kaisa, FT Tietojenkäsittelyoppi
Suhonen, Jarkko, FT Tietojenkäsittelytiede, kehitys- ja opetusteknologia
Tarhio, Jorma, FT Tietojenkäsittelytiede
Tedre, Matti, FT Tietojenkäsittelytiede
Trichina, Elena, Dr. Tietojenkäsittelytiede, erityisesti tietoturva

TILASTOTIEDE / STATISTICS

 
Mikkonen Santtu, FT Ilmakehätutkimuksen tilastolliset menetelmät (Statistical Methods in Atmospheric Research)
Niemi, Hannu, FT Tilastotiede