Aiheen saaminen

Tutkielman aiheen valinnan yhteydessä ja tutkielman kirjoittamisen alkuvaiheessa kannattaa olla yhteydessä laitoksen graduohjauksen yhteyshenkilöihin, jotka ovat:

Joensuussa: professori Markku Tukiainen ja
Kuopiossa: yliopistonlehtori Virpi Hotti.

Tutkielman aihe voi liittyä laitoksella harjoitettavaan tutkimustoimintaan, mutta se voi olla myös laitoksen  ulkopuolisten tahojen tai opiskelijan itsensä esittämä - kunhan laitokselta vain löytyy tutkielmalle riittävän asiantunteva ohjaaja. Tutkielmalle tarvitaan pääsääntöisesti vain yksi ohjaaja, jonka tulee olla laitoksen henkilökuntaan kuuluva maisterintutkinnon suorittanut henkilö. Poikkeustapauksissa ohjaajia voi olla kaksi, jos tutkielman aihe tai muut painavat syyt näin edellyttävät.Jos tutkielma tehdään laitoksen ulkopuolella, laaditaan työpaikan, opiskelijan ja laitoksen kesken kirjallinen sopimus, joka sisältää tutkielman tavoitekuvauksen ja ohjausjärjestelyt. Opiskelija laatii ohjaajan kanssa aiheesta tutkimussuunnitelman. Lisäksi opiskelija ja ohjaaja(t) täyttävät ohjaajan nimeämislomakkeen.

Tiedekunan ohjeita-osiosta löytyy kandidaatin tai pro gradu -tutkielman ohjaajan tai ohjaajien nimeämislomake.

Aiheeseen perehtyminen

Tässä vaiheessa opiskelija tutustuu tarkemmin aihepiiriin, kerää aiheeseen liittyviä tieteellisiä ja teknisiä lähteitä ja muodostaa tutkielman rakennekuvauksen. Rakennekuvauksessa opiskelija selvittää, miten uusi tieto tuodaan tutkielmassa esille lukijalle jäsennetysti, perustellusti ja johdonmukaisesti. Rakennekuvauksen pohjalta opiskelija tekee jäsennyksen, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti tutkielman sisältö. Jäsennyksen pohjalta opiskelija laatii kirjoittamiselle aikataulun.

List of possible MSc thesis supervisors

Note that this is not a complete list, but includes representatives from different research areas at School of Computing. E.g. A post-doc researchers under these groups/professors may also supervise. Example titles include example titles presented by supervisors or titles of previously supervised theses. Link to theses published at School of Computing

 

Pasi Fränti, Machine learning group

 • Clustering, web mining

Tomi Kinnunen, Computational speech group

 • Speaker recognition, spoof/replay detection, kinship analysis

Ville Hautamäki, Computational speech group

 • Speaker recognition, deep learning, reinforcement learning, sequential modelling
 • Example titles:
  • “Detection of deep fakes”
  • “Cross-modal learning using deep generative model”
  • “Dense vs. sparse reward in reinforcement learning”

Lauri Mehtätalo, Statistics, spatial statistics

 • Note: Topics require knowledge in statistics/data-science
 • Example titles (in Finnish):
  • “Ennakoivan analytiikan algoritmikehitys valitusta aiheesta”
  • “Sote-resurssitehokkuuden analytiikka”
  • “Soiden spektrikuvien analyysi kaasuvaihto-mallissa”

Roman Bednarik, Interactive technologies

 • Human-computer interaction, eye-tracking, intelligent user interfaces
 • Example titles:
  • ”Effects of gaze-transfer on pair programming
  • “Interactive gaze-based control for virtual surgery environment”
  • “Computer game play with eye-tracking and/or brain-computer interaction”

Markku Hauta-Kasari, Computational Spectral Imaging

 • Color research, spectral imaging, analysis of spectral images

Markku Tukiainen, Educational technologies, Interactive technologies

 • Educational technologies, interactive technologies, ICT4D, human-machine interfaces, software engineering
 • Example titles:
  • “Pricing algorithms and computational price theory:  the building blocks of computational finance and IT business applications”
  • “Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen sovelluskehityksen versionvaihdoksessa“

Matti Tedre, Educational technologies

 • ICT4D, Educational technology, computational thinking, computing competencies, ICT for development, computing in society, the digital revolution

Jarkko Suhonen, Educational technologies

 • Educational technology, ICT for development, computer science education
 • Example titles:
  • “ViSCoS-opinnot avoimessa yliopistossa vuonna 2000-2013 suorittaneiden opiskelijoiden yliopisto-opinnot Joensuun / Itä-Suomen yliopistossa”
  • “Computational Thinking  Skills  in Education Curriculum”

Ilkka Jormanainen, Educational technologies

 • Teaching programmatic way of thinking, analysing learning. educational robotics

Simo Juvaste

 • Algorithms, data structures, parallel computing, distributed computing, computing performance

Pekka Toivanen (Kuopio)

 • Computational intelligence group
 • Computational intelligence, bioinspired computing, artificial intelligence methods (e.g. genetic algorithms, neural networks), intelligent sensor networks, machine vision

Pauli Miettinen (Kuopio)

 • Data science group
 • Data mining, data science, matrix decomposition methods