Towards sustainable coexistence of seals and humans

CoExist on kolmivuotinen rajat ylittävä yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on edistää Suomen ja Venäjän järvinorppiin kohdistuvaa tutkimusyhteistyötä sekä tiedon välitystä eri sidosryhmille. Hanke kohdistuu erityisesti sekä saimaan- että laatokannorppien käyttäytymisen tutkimukseen ja sitä kautta ihmisen ja hylkeiden yhteiselon edistämiseen kouluttamisen ja tiedonvaihdon kautta.

Hankkeen päätoteuttaja on Itä-Suomen yliopisto (FIN) ja partnereina Suomen luonnonsuojeluliitto (FIN), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (FIN) sekä  Biologists for Nature Conservation (RUS). Hanke kuuluu Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020-ohjelmaan, jota rahoittavat Euroopan Unioni, Venäjän Federaatio ja Suomen Tasavalta. Hankkeen kustannusarvio on noin 870 000 €, josta CBC-rahoituksen osuus on noin 690 000 €. Hankkeen toteuttamisaika on 1.4.2019 - 31.3.2022.

 

Lisätietoja:

CoExist-hanketiedot

Kaakkois-Suomi - Venäjä CBC 2014-2020-ohjelma

 

Yhteystiedot:

Itä-Suomen yliopisto: Marja Niemi, puh.050-341 3654

marja.niemi(at)uef.fi