Kärkihanke Itä-Suomen yliopiston syöpäkeskus
– perustutkimuksesta klinikkaan

Itä-Suomen yliopiston syöpäkeskus on usean vahvan  tutkimusryhmän yhteenliittymä. Keskuksen tutkijoiden asiantuntemus on monipuolista – se yltää molekyylitason perustutkimuksesta yliopistosairaalan klinikoihin. Syöpäkeskuksen toiminta pohjaa vahvaan tutkimukselliseen infrastruktuuriin, se on laajalti verkostoitunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja se tekee korkeatasoista tieteellistä tutkimusta.

Syöpäkeskukseen kuuluu viisi työryhmää

  • syövän genetiikka
  • syövän epigenetiikka
  • syöpäkasvaimen ja sitä ympäröivän kudoksen vuorovaikutus
  • kasvaimen etäpesäkkeiden havaitseminen ja uusien kasvaimen leviämiselle ominaisten molekyylien tunnistaminen sekä
  • kliiniset sovellukset ja biopankkitoiminta.