Ilmasto-oikeus ja -oikeudenkäynnit Suomessa -tapahtumasarja

 

Tilaisuutta on mahdollisuus seurata livenä internetin välityksellä 20.11.19 klo 9-12: https://vimeo.com/373872956

Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin tältä sivulta.

 

Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät oikeudelliset kysymykset näyttelevät yhä tärkeämpää roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ilmasto-oikeus on kansainvälisessä keskustelussa vakiintunut omaksi oikeudenalakseen ja ilmastonmuutoksen liittyvät oikeudenkäynnit ovat kasvava trendi maailmalla.  Osa oikeudenkäynneistä keskittyy rajatumpiin kysymyksiin (hiilivoimalat, päästöintensiiviset infrastruktuurihankkeet jne.), toiset pyrkivät pureutumaan ilmastotoimien kunnianhimoon mm. ihmisoikeusnäkökulmaan vedoten.

 

Myös Suomessa ilmastonmuutokseen liittyvät oikeudelliset kysymykset ovat erittäin ajankohtaisia. Rinteen hallituksen asettaman 2035 hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen edellyttää useita lakimuutoksia ja runsaasti uusia politiikkatoimia. Hallitusohjelmaan sisältyy myös tavoite vahvistaa ilmastolain ohjausvaikutusta, päivittää sen 2050 vuoden tavoitetta sekä lisätä välitavoitteet vuosille 2030 ja 2040. Lisäksi ilmastolakiin on tarkoitus ottaa mukaan maankäyttösektori ja hiilinielujen vahvistamista koskeva tavoite. Keskustelussa on lisäksi esiintynyt näkemys, jonka mukaan Suomen lainsäädäntöä tulisi tarkastella kattavamminkin ilmastonmuutoksen näkökulmasta.  

 

Itä-Suomen yliopiston Ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskus CCEEL järjestää yhteistyössä Helsingin yliopiston Erik Castren -instituutin kanssa sarjan keskustelutilaisuuksia liittyen teemaan ilmasto-oikeus ja -oikeudenmukaisuus Suomessa. Sarjan ensimmäinen tilaisuus keskittyy ilmastonmuutokseen liittyviin oikeudenkäynteihin. Seuraava tilaisuus vuoden 2020 alkupuolella keskittyy ilmastolakiin ja Suomen 2035-tavoitteen toteuttamisen edellyttämiin lakimuutoksiin.

 

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen.

 

 

Ilmastonmuutos ja oikeudenkäynnit

Keskiviikko 20.11.2019 klo 9-12
Paikka: Porthania, 6. kerros P674, Yliopistonkatu 3, Helsinki

 

OHJELMA

9:00 Tilaisuuden ja tapahtumasarjan avaus
Kati Kulovesi, kansainvälisen oikeuden professori ja johtaja, Itä-Suomen yliopiston Ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskus CCEEL

9:10-10:40 ILMASTO-OIKEUDENKÄYNNIT  - NOUSEVA TRENDI MAAILMALLA
Puheenjohtaja: Kati Kulovesi

9:010 Katsaus ilmasto-oikeudenkäynteihin maailmalla
Pekka Niemelä, tutkijatohtori, CCEEL, Itä-Suomen yliopisto

9:30 Lessons from the Urgenda case in the Netherlands (in English)
Harro van Asselt, Professor of Climate Law and Policy, CCEEL, University of Eastern Finland

9:50 Ilmasto-oikeudenkäynnit EU-oikeuden näkökulmasta
Päivi Leino-Sandberg, transnationaalisen eurooppaoikeuden professori, Helsingin yliopisto ja varajohtaja, Erik Castrén –instituutti

10:00 Ilmasto-oikeudenkäynnit ilmastopolitiikan keinona
Antto Vihma, Vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti ja ilmastopolitiikan dosentti, Itä-Suomen yliopisto

10:10 Mitä ilmasto-oikeudenkäynneillä tavoitellaan?
Kaisa Kosonen, Ilmastoasiantuntija, Greenpeace

Keskustelua ja pieni tauko

10:40-12         ILMASTO-OIKEUDENKÄYNNIT SUOMESSA

Puheenjohtaja: Antti Belinskij, professori, Itä-Suomen yliopisto ja Suomen ympäristökeskus

10:40 Ilmasto-oikeudenkäynti Suomessa – hallintolainkäyttönäkökulma
Liisa Selvenius-Hurme, hallinto-oikeustuomari, Helsingin hallinto-oikeus

10:55 Ilmastoargumenttien merkitys maankäyttöä koskevissa päätöksissä
Pasi Kallio, Kuntaliitto

11:10 Perustuslain ympäristöperusoikeussäännöksen tulkinta ja merkitys ilmasto-oikeudenkäyntien näkökulmasta
Tuomas Ojanen, valtiosääntöoikeuden professori, Helsingin yliopisto

11.25  Lainsäädäntö- ja tuomiovallan perinteinen roolijako ja merkitys ilmasto-oikeudenkäynneille
Kari Kuusiniemi, OTT, Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti

Keskustelua

 

Tilaisuus järjestetään osittain esteellisessä tilassa. Otathan yhteyttä (anna.vandervelde@helsinki.fi) jos tarvitset erityisjärjestelyjä.

Tilaisuus striimataan suorana lähetyksenä sekä tallennetaan.  Linkki ja lisätiedot löytyvät vähän ennen tilaisuutta osoitteesta: http://www.uef.fi/web/cceel/ilmasto-oikeudenkaynnit