Eija Kärnä


Toimin erityispedagogiikan professorina Itä-Suomen yliopiston Filosofisessa tiedekunnassa, kasvatustieteiden ja psykologian osastossa. Olen taustakoulutukseltani sekä luokan- (1987, Oulun yliopisto) että erityisopettaja (1980, Joensuun yliopisto). Vuonna 1993 väittelin Yhdysvalloissa Syracusen ylisopistossa pääaineena erityispedagogiikka. Työurani aikana olen osallistunut useisiin kansainvälisiin koulutuksen kehittämis- ja tutkimushankkeisiin sekä tehnyt monitieteistä tutkimusta eri tieteenalojen tutkijoiden kanssa (esim. kielitiede, hoitotiede, tietojenkäsittelytiede, psykologia). Tutkimustoiminnassa olen paneutunut erityisesti seuraaviin teemoihin: osa-aikainen erityisopetus, vaikeasti vammaisten ja autististen henkilöiden koulutus ja kommunikointi sekä teknologia erityistä tukea tarvitseville ryhmille.

Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Erityispedagogiikka
PL 111 (Metla, huone 1106B)
80101 Joensuu
Puh. 050 566 2404

eija.karna [at] uef.fi