Maksullinen palvelutoiminta

Yksikön maksullinen tutkimustoiminta palvelee kampusalueen toimijoita ja alueen yritysmaailmaa sekä muita yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Yksikön palvelututkimukseen kuuluvat immunohistokemiaan ja solukuvantamiseen sekä kromatiinitutkimukseen liittyvät tutkimuspalvelut sekä yksittäisten tutkimusryhmien tuottamat palvelut.