Kasvaimen ja sitä ympäröivän kudoksen vuorovaikutus

Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Tutkimuksemme keskittyy kasvaimen mikroympäristöön;  tavoitteenamme on selvittää kuinka strooman fibroblastit ja soluväliaineen hyaluronaani vaikuttavat melanooman etenemiseen. Viime aikana olemme myös kiinnostuneet syövän immunologiasta - kuinka makrofagit ja FoxP3+ regulatoriset T –solut osallistuvat immuunivastetta heikentävän nk. immuunisuppressiivisen mikroympäristön luomiseen melanoomassa. Puolustusjärjestelmän solujen merkitys syövän etenemisessä on laajalti tiedostettu, mutta mekanismit ja tekijät, jotka houkuttelevat makrofageja kasvainalueelle ja muuttavat niiden toiminnan syövän kasvulle edulliseksi ovat toistaiseksi epäselviä. Näiden asioiden selvittäminen onkin yksi keskeisistä tutkimuskohteistamme. Lisäksi pyrimme löytämään uusia ennusteellisia ja diagnostisia biomarkkereita melanoomaan.

Tutkimuksen merkitys

Ymmärtämällä paremmin kasvainsolujen ja ympäröivän strooman solujen vuorovaikutusta sekä mekanismeja, joilla strooman fibroblastit ja makrofagit muokkaavat kasvaimen lähiympäristöä, toivomme löytävämme uusia kohteita melanooman hoitoon.

 

Rahoittajat

Suomen Akatemia, Sigrid Juseliuksen säätiö

Yhteistyötahot

Hanna Siiskonen (KYS, Ihotaudit), Päivi Auvinen, Kristiina Tyynelä-Korhonen (KYS, Syöpätaudit), Reijo Sironen (KYS/UEF, Kliininen patologia), Timo Nykopp (KYS, Kirurgia), Kirsi Ketola, Sami Heikkinen, Kirsi Rilla (Biolääketiede, UEF), Maria Siponen (Hammaslääketiede, UEF), Tuula Salo (Oulun / Helsingin yliopisto), Annele Sainio, Hannu Järveläinen (Turun yliopisto), Carol de la Motte (Cleveland Clinic, Cleveland, USA)

Julkaisut