Liikuntalääketieteen pro gradu -tutkielmat

I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010 I 2009 I 2008 I 2007 I 2006 I 2005 I 2004 I 2003 I 2002 I 2001 I 2000 I 1999 I 1998 I 1997 I 1996 I 1995 I 1993 I

Vuosi 2016

Välimaa, Janne: Lonkan loitonnusvoiman ja jalan ojennusvoiman yhteys polven dynaamiseen valgukseen

Asikainen, Jere: Liikuntamotivaatioon ja – harrastukseen vaikuttavat tekijät 40–65 –vuotiailla miehillä

Holopainen, Hanna: Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten integroiminen seuratoimintaan

Vuorijärvi, Juha: Lihaskunto- ja tasapainoharjoittelun vaikutukset iäkkäiden henkilöiden fyysiseen toimintakykyyn

Rapo, Hilla: HIIT:n vaikutukset kestävyyskuntoon ja kehon koostumukseen terveydenhoitajaopiskelijanaisilla

Vuosi 2015

 

Miia Länsitie: Subjektiivisesti ja objektiivisesti mitatun fyysisen aktiivisuuden yhteys sokeriaineenvaihduntaan Oulu kohortti -45 aineistossa

Pirjo Pakonen: Psyykkinen valmennus juniorihiihdon valmennusmenetelmänä

Leena Korhonen: Robottiavusteisen kävelyharjoittelun vaikutukset aivohalvauspotilaiden psyykkiseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn – systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Heikki Riikonen: Liikunnan harrastamisen yhteys koettuun työkykyyn ja sairauspoissaoloihin

Jorma Niemi: LIIKUNTA POLIISIN TYÖKUNNON YLLÄPIDON VÄLINEENÄ − työpaikkaliikunnan toteutuminen, edistävät tekijät, esteet, asenteet ja odotukset

Marika Orava: Jalkapallovalmentaja lasten ja nuorten terveysliikunnan edistäjänä

Aija Teronen: Nuorten ja nuorten aikuisten alaraaja-amputoitujen kuntoutus ja liikunta-aktiivisuus

Jaana Rantanen: Sepelvaltimotaudin liikunnallisen kuntoutuksen vaikutus ravitsemukseen

Eveliina Rajala: Endocannabinoids and exercise

Jaana Peltola: 8- ja 10-vuotiaiden tyttöjen ja poikien fyysinen suorituskyky ja fyysinen aktiivisuus

Tuula Martiskainen: Yli 75- vuotiaiden kotihoitoa saavien fyysinen toimintakyky, fyysinen aktiivisuus ja itse arvioitu terveys

Juha Kokkonen: Matala kestävyyskunto on yhteydessä korkeaan kemeriinipitoisuuteen miehillä, joilla on suuri diabetesriski

 

Vuosi 2014

Andersén Tiina: Ansiotyössä käynnin vaikutus kauniaislaisten 1–2-vuotiaiden lasten äitien liikuntaan ja painonhallintaan

Pirhonen Sanna: Jalkapallovalmentajien tiedot lajianalyysistä, fysiologiasta ja fyysisestä harjoittelusta

Revonsuo Satu: Yhdeksänvuotiaiden lasten liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät.

Surakka Airi: A new device for assessment of temporospatial parameters of footprints during unconstrained walking.

Söderholm Hille: Terveyskunnon yhteydet fysiologiseen palautumiseen hoitotyöntekijöillä vuorotyössä


Vuosi 2013

Keränen Katja: Joogan asanaharjoitusten välittömät vaikutukset autonomisen hermoston toimintaan ja psyykkisiin tekijöihin. (UEF Electronic Publications)

Kettunen Timo: Verenpaine- ja/tai kolesterolilääkkeiden vaikutus fyysiseen suorituskykyyn ja biomarkkereihin sauvakävely- ja kuntosaliharjoittelua tehneillä miehillä kontrolliryhmään verrattuna. (UEF Electronic Publications)

Listola Joni: Jääkiekkovammat. Prospektiivinen tutkimus A- ja B-nuorten urheiluvammoista.

Hanna Pohjola: Apofysiitti ja 3-D liikeanalyysi. Tapaustutkimus balettitanssijan kroonisesta istuinkyhmyn apofyysivammasta.

Ronkainen Tuukka: Vuorotyötä tekevän hoitotyöntekijän elintapojen vaikutus työstä palautumiseen.

Salokangas Veera: Liikunta-aktiivisuuden vaikutus fyysisen kunnon eri osa-alueisiin 6-8 -vuotiailla lapsilla.


Vuosi 2012

Himanen Antti: Sleep duration, sleep problems and related health behaviours in 6 - 8-year-old children

Ingman-Hartikainen Sirpa: Valmistuvien lähihoitajaopiskelijoiden käsityksiä terveysliikunnasta ja sen opetuksesta. (UEF Electronic Publications)

Jalkanen Marjaana: Keskivartalon syvien lihasten ja sovelletun harjoittelun vaikutus krooniseen alaselkäkipuun, toimintakykyyn ja elämänlaatuun.

Kirjavainen Jussi: Ikääntyvien palomiesten kuormittuminen savusukellusradan aikana sekä kuormituksesta palautuminen.

Kojo Mikael: 11 - 18 -vuotiaiden jääkiekkoilijoiden selkäkivut ja voimaharjoittelu.

Kuoppa Anna-Sofia: ADAPTING SPORT FOR DEVELOPMENT -  A case study of the adapted physical activity in special schools in Mtwara region, Tanzania.

Lieke Anna: Liikunta työuupuneiden akateemisten pätkätyöläisten palautumisessa.

Puustinen Tero: Lihasvoimaharjoittelun vaikutus terveyteen liittyvään elämänlaatuun 57-78 -vuotiailla miehillä ja naisilla.


Vuosi 2011

Jäppilä Eija: Tasapainon hallintaa kuvaavan testisarjan erottelevuus 25 - 74 -vuotiailla.

Nevalainen Henri: Kuopion kaupungin tilakeskuksen siivoojien ja kiinteistöhuoltajien terveyskunto ja sen muutokset vuoden liikuntaohjelman jälkeen -kuntopalveluhanke.

Pentikäinen Heikki: Kestävyyskunnon ja lihasvoiman yhteys kognitioon 60 - 75 -vuotiailla kuopiolaisilla.

Räisänen Anu: Lattiamateriaalin vaikutus naissalibandypelaajien nilkka- ja jalkaterävammoihin.


Vuosi 2010

Anttila Pekka ja Porma Sanna: www.liikkujaksi.fi -Internet-pohjainen terveysliikuntasivusto. Raportti sivuston toteuttamisesta. (UEF Electronic Publications)

Engberg Elina: Life Change Events and Physical Activity: A Systematic Review.

Haapala Eero: Onko näkövammaisuus terveysriski? Näkövammaisten elintavat ja terveys.

Heiskanen Marjo-Riitta: Terveysliikunta ja sen asema Suomen Voimisteluliiton jäsenseuroissa toimikaudella 2008–2009. (UEF Electronic Publications)

Kuosmanen Reetta: Yläselkäkivun voimakkuuden vaikutus lihasvasteisiin nuorilla naispuolisilla viulunsoittajilla.

Tuominen Pipsa: Työergonomian ohjauksen vaikutuksia vanhainkodin hoitohenkilökunnan työtapoihin ja koettuun kuormitukseen. (UEF Electronic Publications)


Vuosi 2009

Heino Tarja: Raskausajan liikunta, energiatasapaino ja koetut tuntemukset.

Väänänen Pirkko: Karkaako kunto käsistä vartijalta? Kuntotestauksen pilottitutkimus Pyhäselän vankilan vartijoilla.


Vuosi 2008

Heikkinen Tiina: Ikääntyvien itäsuomalaisten liikuntakäyttäytyminen - liikunnan syyt, esteet ja motivaatiotekijät.

Hyvärinen Kari: Aikuisväestön fyysinen aktiivisuus Pitkärannan piirissä Venäjällä vuosina 1992–2007.

Juhola Tiina: Vaikeasti ylipainoisten lasten kuntotestaus.

Juntunen Riikka: Säännöllisen kestävyysliikunnan vaikutus sydämen lämpöshokkiproteiineihin ja antioksidanttientsyymeihin rotilla.

Kaksonen Anu: Niskan provokaatiotestien luotettavuus (Selvitys 14 niskan kliinisessä tutkimuksessa käytettävän testin kyvystä tuoda esiin eli provosoida niskaoireita työikäisellä väestöllä).

Karppinen Tuula: Kiteen kaupungin ja Keski-Karjalan terveyskeskuskuntayhtymän työntekijöiden liikuntatottumukset ja työkyky. Auttaako liikunta ikääntyviä työntekijöitä säilyttämään työkykynsä?

Koho Erkki: Viiden minuutin kävelytesti ja 20 metrin nopeuskävelytesti kroonisten kipupotilaiden toimintakyvyn kuvaajana.

Kokko Päivi: Päiväkuntoutuksen ja laitoskuntoutuksen vertailua Toimiva-testien valossa.

Korhonen Liisa: Kuntoremontti terveyskuntotestein arvioituna.

Kärkkäinen Jussi: Fyysisen kunnon ja painoindeksin yhteydet sykevaihteluun terveillä nuorilla miehillä.

Lamminpää Satu: Hieronta ja sykevälivaihtelu.

Matila Eija: Polikliinisen kuntoutusintervention vaikutus keuhkoahtaumatautia sairastavan elämänlaatuun.

Rantinoja Anna: Käynnissä suoritetun puolipidätteen analyysi.

Savolainen Sarianna: Lantiopohjan lihastoiminnan tutkiminen henkilöillä joilla on osittainen selkäydinvaurio: Pinta-EMG-laitteella tehtyjen mittaustulosten yhteys oireisiin.

Savonen Kai: Submaksimaalinen sykevaste rasituskokeessa kuolleisuuden ennustajana keski-ikäisillä miehillä.

Sivonen Mikko: Liikuntalääketieteilijöiden terveyskäsitys.

Taruma Johanna: Liikunta osana henkilöstön työhyvinvointia

Värynen Petri: Parantaako avojaloin liikkumista simuloivan kevytjalkineen käyttö intrinsic-lihasten voimaa ja jalkaterän sekä alaraajan toimintaa suljetussa kineettisessä ketjussa?


Vuosi 2007

Helistén-Mikkola Soile: Internetpohjaisen Health Compass -palvelun vaikutukset fyysiseen aktiivisuuteen,kehon painoon ja aerobiseen kuntoon.

Hyvärinen Marjukka: Exercise could aid in smoking cessation.

Kolari Aku-Matti: Juniorijääkiekkoilijoiden loukkaantumiset, selkäkivut, vireystila ja energiatasapaino peli- jaharjoituskaudella. Internet-pohjainen selvitys.

Lahti Sauli: Maratonkoulu - teoriasta käytäntöön Jyväskylän liikuntapalvelukeskuksen maratonkoulussa 2005–2006.

Malinen Eira: Erityiskoulua käyvien 3., 5., 7. ja 9. luokkalaisten CP-vammaisten lasten ja nuorten terveysliikunta.

Molander-Mäkelä Outi: Aslak-kuntoutuksen vaikuttavuus viiden vuoden seurannassa.

Määttänen Anne: Kehitysvammaisen, vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavan henkilön motoriikka ja aivojen magneettikuvalöydökset.

Räsänen Eeva: Lipidiperoksidaatiovaste fyysiselle kuormittumiselle varusmiesten peruskuntokaudella.

Räsänen Pasi: Liikunta terveyden edistämisessä Kuopiossa.

Vanhanen Maria: Osittainen tetraplegia ja kevennetty kävelyharjoittelu.

Viljaharju Sonja: Elinympäristön vaikutus 11–12-vuotiaiden kansainvälisen koulun tyttöjen fyysiseen aktiivisuuteen ja painoindeksiin Tokiossa ja Dubaissa.

Väisänen-Rouvali Rauni: Aikuisdiabetespotilaiden liikuntaneuvonta erikoissairaanhoidossa Suomessa.


Vuosi 2006

Husa-Russell Johanna: Kinematic characteristics and differences between healthy athletes and patients with patellofemoral pain syndrome.

Kautto Tero: Isometriset voimamittaukset urheilijoilla, terveyskunnon mittauksina ja kliinisinä mittauksina. Katsaus.

Kempas Auli: Liikunta terveysneuvonnassa Itä-Suomessa. Työterveyshoitajien kokemuksia liikuntaneuvonnasta ja koulutustarpeista.

Kilpeläinen Tuomas: Liikunnan ja insuliinin eritystä säätelevien geenien vuorovaikutus tyypin 2 diabeteksen riskin suhteen suomalaisessa diabeteksen ehkäisytutkimuksessa.

Koljonen Kirsi: Yliopisto-opiskelijan fyysinen kunto.

Meinander Ismo: GYM 2005 - Kuntosaliharrastajien ravitsemus, liikunta ja terveyskäyttäytyminen.

Miettinen Ismo: Loukkaantumisen riskitekijät laskuvarjourheilussa.

Nummila Hanna: Epäsäännöllistä radio- ja tv-työtä tekevien liikunnan harrastaminen ja sen yhteydet uneen, stressikokemukseen ja autonomisen hermoston reaktioihin.

Salo Katriina: Liikkumisresepti terveyden edistämisen työkaluna fysioterapeutin työssä.

Tuovinen Päivi: Ikääntyneiden lihasvoimaharjoittelu ja sen vaikutus fyysiseen toimintakykyyn.

Äijö Liisa: Ikääntyneiden kotiharjoittelun vaikutus toiminta- ja liikkumiskykyyn.


Vuosi 2005

Hännikäinen Ari: Säären kroonisen aitiopaineoireyhtymän ja sääriluun rasitusvaurioiden riskitekijät. Katsaus.

Lautamies Riitta: Alaraajojen toimintakykyä kuvaavien mittareiden toistettavuus terveillä ja polven tekonivelleikatuilla 55–75-vuotiailla.

Rasila Leena: NLP ja ikääntyneiden tasapainokoulu.

Ristolainen Leena: Scheuermann-potilaan toimintakyky, koettu terveys ja elämänlaatu - 41 vuoden seurantatutkimus.

Suhonen Irja: Elintaparyhmät Porvoon sosiaali- ja terveystoimessa, pääosassa metabolinen oireyhtymä ja fyysinen aktiivisuus.

Tuominen Jari: Lonkkaniveleen vaikuttavien lihasten aktiivisuus pinta- sekä syvä-EMG:llä arvioituna isometrisessä maksimisuorituksessa.

Väänänen Teemu: Fysikaalinen näkökulma lonkkatekoniveleen. Tietoa liikunta-alalla työskenteleville.


Vuosi 2004

Helminen Mari: Ikääntyneiden fyysinen aktiivisuus ja lihavuus. 12 vuoden seurantatutkimus 70-80-vuotiailla pohjoissavolaisilla naisilla.

Ketola Jerry: Juniorijääkiekkoilijoiden voima- ja nopeusominaisuuksien sekä nopeuskestävyyden muutokset harjoitus- ja pelikauden aikana.

Konttinen Jussi: BREAKING. Lajianalyysi fyysisten perusominaisuuksien ja energiantuottomekanismien osalta.

Kortelainen Riitta: Keski-iässä harrastetun liikunnan yhteys iäkkäänä koettuun terveyteen ja koettuun fyysiseen kuntoon.

Laine Klaus: Liikunta-aktiivisuus ja stressin fysiologiset vasteet nuorilla ja keski-ikäisillä tietotyöläisillä.

Lehtola Vesa: Manipulaation ja akupunktuurin vaikutus rintarangan mekanisen toimintahäiriön aiheuttamaankipuun(subjektiivinen ja paraspinaalilihasten kipukynnys) ja hoitotyytyväisyyteen randomoidussa plasebokontrolloidussa asetelmassa.

Myöhänen Tita: Judovammojen prospektiivinen seurantatutkimus.

Niemelä Kristiina: Ikääntyneiden kotona selviytymisen arviointia TOIMIVA-testin perusteella.

Nygren Mari: Ikääntyneiden fyysinen aktiivisuus ja lihavuus. 12 vuoden seurantatutkimus 70-80-vuotiailla pohjoissavolaisilla naisilla.

Talvitie Sirpa: Lannerangan vieressä olevien lihasten aktivoituminen selkäharjoituksissa.

Tiainen Sanna: HDL-Kolestorolin lähtötason merkitys 12 kuukauden liikuntaintervention jälkeen (randomisoitu, kontrolloitu tutkimus).

Töyrylä Tita: Judovammojen prospektiivinen tutkimus.

Vuollet Keijo: Hävittäjälentäjien työperäiset rasitusvammat tutkimuksissa.


Vuosi 2003

Aranko Olli-Pekka: Olkanivelen lihasten isokineettinen voima ja lihasaktivaatio koukistus-loitonnus-liikkeessä kiertäjäkalvosimen leikkauksen jälkeen.

Aulin Riitta: Kuntosaliharjoittelun motiivit. Tutkimus motivaatioilmastosta ja tavoiteorientaatiosta keski-ikäisten naisten kuntosaliharjoittelussa.

Hannola Veli: Voima ja lihastasapaino sotilaslentäjillä. Kaularangan ja vartalon koukistaja- ja ojentajalihasten isometrinen voima ja lihastasapaino sotilaslentäjillä.

Heikkinen Pirjo ja Partanen Merja: Kotipalvelun hoitajasta personal traineriksi. Tasapainoharjoittelu osana ikääntyneiden hoitotyötä.

Juntunen Pauliina: Uimaopettajien ja uinninvalvojien hengenpelastustestin kuormittavuus sydämelle ja verenkiertoelimistölle.

Keinänen Tiina: Ohjatun sekä omatoimisen uintiharjoittelujakson vaikutukset peruskoulun kuudesluokkalaisten uimataitoon ja uintimotivaatioon Siilinlahden koulussa Siilinjärvellä.

Koivisto Pirjo: Niska-hartiakipupotilaalle suoritetun akupunktuurihoidon vaikutus taajuusvasteanalyysillä (FAM) mitattuna ennen ja jälkeen hoidon.

Kolo Tiina: Ohjatun sekä omatoimisen uintiharjoittelun vaikutukset peruskoulun kuudesluokkalaisten uimataitoon ja uintimotivaatioon Siilinlahden koulussa Siilinjärvellä.

Lappalainen Jani: Säännöllisen liikuntaharjoittelun vaikutus hapetusstressiin tyypin 1 diabeetikoilla.

Lintu Niina: Keuhkojen toimintakokeet avoterveydenhuollon vanhuspotilailla ja kestävyyslajien urheilijoilla sekä hengityslihasten voimaharjoittelun vaikutus kestävyysurheilijoiden keuhkofunktioihin ja aerobiseen suorituskykyyn.

Miettinen Kyösti: Työsuhteessa olevien ja pitkäaikaistyöttömien fyysinen kunto ja liikunta.

Mustaniemi Marjaana: Tutkimus Satakunnan keskussairaalan kuvantamisenyksikössä vuonna 2000 käyneistä liikuntatapaturmapotilaista.

Pikkarainen Liisa: Mielenterveysasiakkaat kuntien erityisliikunnassa.

Pylkkänen Jarno: Aikido ja hokutoryu jujutsu luustoliikuntana.

Rahkola Marja-Liisa ja Ylönen Auli: Luustoa kuormittava liikunta ja sen mittaaminen kiihtyvyysanturilla.

Rikkonen Toni: Nuoruusiän fyysisen aktiivisuuden vaikutukset luustoon vaidevuosi-ikäisillä naisilla.

Salmi Jukka: Body composition assessment with segmental multi-frequency bioimpedance method.

Tawast Tarja: 3-8 –vuotiaiden lasten seisomatasapaino.

Tienari Pauliina: HÄLYTYSILMOITUS! Sammutusmiesten yleiskestävyyden arviointi ja laatu.


Vuosi 2002

Arvonen Anne: Miten verenpaine hallintaan? Tehostetun ravitsemus- ja liikuntaneuvonnan vaikutus kohonneeseen verenpaineeseen.

Heino Asta ja Järveläinen Irene: Vireyttä ja voimaa vuosiksi -projektista SenioriSentteriin: I Senioreiden kohtuukuormitteisen kuntosaliharjoittelun vaikutus fyysiseen toimintakykyyn. II SenioriSentteri elämänlaadun edistäjänä uudessa vanhenemisessa.

Hokkanen Matti: Effects of exercise on bone and muscle mass in growing girls.

Hynynen Irja: Kuopion työterveyshuollon asiakkaiden liikuntaharrastuksen, koetun ja mitatun fyysisen kunnon yhteys.

Kinnunen Päivi: Lyhytkestoisen taukoliikunnan vaikutus näyttöpäätetyöntekijöiden lihasjännitykseen.

Manninen Anssi: Proteiinimetabolia ja proteiinisuplementaatio liikuntaa harrastavilla ihmisillä.

Mönkkönen Ritva: Dialyysipotilaiden liikuntaneuvonta.

Peltonen Salla: Liikunnanvaikutus buberteetti-ikäisten tyttöjen reisiluun kaulan rakenteeseen ja lujuuteen.

Pietarila-Heikkinen Tarja: Diabeteksen ja heikentyneen sokerinsiedon yhteys dynaamiseen ja staattiseentasapainoon ja alaraajojen lihasvoimaan.

Räsänen Timo: Fyysinen aktiivisuus, muisti ja visumotorinen nopeus.

Tompuri Tuomo: Berry-vegetable nectar: anti-infective in young cross country skiers.

Virtapohja Hilkka: Niskalihasten isometristen maksimivoimamittausten toistettavuus kahdella eri dynamometrillä.


Vuosi 2001

Alapappila Annamaria: Polven etuosan pitkäaikaista kiputilaa ja liikuntakyvyn vajavuutta ennustavat tekijät.

Hassinen Maija ja Komulainen Pirjo: Fyysinen toimintakyky, ikääntyminen ja liikunta. Fyysisen toimintakyvyn osatekijöiden muutokset ja kevytkuormitteisen liikunnan vaikutus niihin kuuden vuoden aikana 59 - 69-vuotiailla pohjoissavolaisilla miehillä.

Kaskinen Tarja: Ohjatun kotiharjoittelun vaikutus lonkan totaaliendoproteesipotilaan kävelyyn ja toimintakykyyn.

Koskelo Jukka: Ambulatory, non-invasive blood pressure measurement during +Gz manoeuvring: an in-flight study.

Lindholm Minna: Lasketteluvammat Rukan hiihtokeskuksessa keväällä 1999.

Mattila-Rautiainen Sanna: Ratsastajan selän ja lantion liikkeiden vertailua hevosen vapaan ja kootun käynnin aikana.

Männikkö Niko: Leisure time physical activity and cardiorespiratory fitness associations with characteristics of metabolic syndrome: a population study in men in Eastern Finland.

Parkkunen Heini: Liikkumallako elämä hallintaan? – Vapaa-ajan liikunnan yhteys koherenssin tunteeseen.

Schönberg Jonas: Liikemittarin käyttö ambulatorisen rekisteröinnin tukena.

Tillanen Anu: Sisäliikunnan melukuormitus.


Vuosi 2000

Ailanto Pirjo: Nopeusvoimatyyppinen harjoittelu keski-ikäisillä miehillä: vuoden pituisen lihaskuntoharjoittelun vaikutus vartalo- ja alaraajalihasten voima-nopeusominaisuuksiin.

Borén Maija-Leena: Erityisryhmien liikunta yläasteen liikunnan opetuksessa.

Luostarinen Marko: Kuopion syksyn 1998 karaten peruskurssilaisten fyysisen suorituskyvyn kehittyminen ja Suomen karatemaajoukkueen fyysisen suorituskyvyn mittausmenetelmät.

Orre Pauliina: Askelmittarin, aktiivisuuspäiväkirjan ja sykemittarin yhtäpitävyys fyysisen suorituskyvyn arvioinnissa.

Toivomäki Arja: Pitkäaikaistyöttömien fyysinen suorituskyky, liikunnan harrastaminen, liikuntamotiivit ja itsearvostus – Vuoden seurantatutkimus Turun seudun työttömät ry:n Odysseia-projektissa.

Venojärvi Mika: Välittömän nousujohteisen juoksumattoharjoittelun vaikutus rotan raajalihaksiin heti immobilisaation jälkeen.

Ylimäki Eeva-Leena: Sata vuotta terveysliikuntaa – selvitys Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurata SVoLi ry:n jäsenseurojen terveysliikunnasta.


Vuosi 1999

Bäckmand Heli: Persoonallisuus, minäkuva, mieliala ja liikuntaharrastus – deskriptiivinen tutkimus entisillä huippu-urheiljoilla.

Kettunen Matti: Pintaelektromyografian spektrin muuttujien käyttö selän staattisen kunnon mittauksessa työikäisellä väestöllä.

Myöhänen Elina ja Säätelä Tiina: Lapsuusiän lihavuus ja fyysinen aktiivisuus. Lihavuuden yleisyys ala-asteilla sekä lasten ja vanhempien fyysisen aktiivisuuden ja lihavuuden yhteydet.

Penttilä Kimmo: Liikuntaharrastus, verenkiertoelimistön toimintakyky ja työkyky pienyrityksissä.

Saukkonen-Heino Liisa: "McKenzie-selkätutkimuksen arvioijien välinen yhtäpitävyys videonauhan perusteella tehdyssä mittauksessa.

Sorri Mika: Amerikkalaisen jalkapallon lajianalyysi fyysisten ominaisuuksien osalta.

Ulaska Jaana: Varusmiehen selkäkipu.

Väänänen Janne: Taijin akuutti vaikutus sydämen autonomiseen säätelyyn sykevariaatioanalyysillä.


Vuosi 1998

Haapasalo Helli: Sotiemme veteraanien fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky.

Hakkarainen Pirkko ja Vikström Merja: Terveys ja liikunta. Kyselytutkimus Kajaanin kaupungin keski-ikäisten työntekijöiden liikunnan harrastuneisuudesta ja sen vaikutuksesta terveyteen sairauspoissaolopäivinä mitattuna.

Hakulinen Arja: Liikunta ja kansalaisopisto. Liikunnan merkitys kansalaisopiston liikunnan opiskelijoille terveyden edistämisen näkökulmasta.

Javanainen Ritva: Paljonko MET-arvoina? Fyysisistä aktiivisuutta kuvaavien energiankulutusarvojen arviointi ja kartoitus.

Jäkkö Pilvi: Säännöllisen liikunnan vaikutus IDDM-miesten kardiovaskulaarisiin riskitekijöihin.

Kaikkonen Kaisu: Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus. Tutkimus Oulun Diakonissalaitoksella järjestetystä TYK-valmennuksesta.

Karjalainen Panu: Syketaajuus- ja verenpainereaktiot ammunnassa laukauksen ohjelman eri vaiheissa.

Pohjola Leena: Tasapainoharjoittelun vaikutukset ikääntyneiden tasapainoon ja fyysiseen toimintakykyyn.

Seppälä Kitty: Niskan liikkuvuutta, hartiaseudun arkuutta ja niskan ojennusvoimaa mittaavien testien toistettavuus niskakipupotilailla.

Svennevig Minna: Nopeusvoimapainotteisen harjoittelun vaikutus luistelunopeuden kehittymiseen juniorijääkiekkoilijoilla.

Vaara Mariitta: Fyysistä suoriutumista kuvaavan työtestin käyttökelpoisuus.


Vuosi 1997

Erkkilä Arja: Kuntokurssitoiminnan pitkäaikaisvaikutukset työikäisten aerobiseen kestävyyteen ja lihaskuntoon sekä fyysiseen aktiivisuuteen.

Häkkinen Marja: Biering-SØrensenin selkätestin validiteetin arviointi pinta-EMG:n spektrimuutosten avulla.

Korpelainen Raija: Urheilijoiden toistuvien alaraajan rasitusmurtumien riskitekijät.

Koskelo Reijo: Rasva-aineenvaihdunta eritehoisissa fyysisissä kuormituksissa lievästi ylipainoisilla miehillä.

Laaksonen Jaana: Palomiesten fyysisen toimintakyvyn testaaminen savusukellusradalla ja laboratorio-olosuhteissa.

Maksimainen Jaana: Liikunnan vaikutus iäkkäiden depressioon.

Oinonen Pirjo: Suomi pyöräilee 1993. Pyöräilyn lajianalyysi, pitkäkestoisen lihassuoritukseen liittyvät lihas- ja nivelkivut, nesteiden nauttiminen ja venyttelyt pitkäkestoisen liikuntasuorituksen yhteydessä.

Salo Maija-Liisa: "Terve sielu terveessä ruumiissa" – opiskelijallakin? Terveysalan opiskelijoiden UKK-kävelytestillä arvioidun kestävyyskunnon vertailua koulutusammateittain sekä kestävyyskunnon ja opintomenetyksen suhteesta.


Vuosi 1996

Salmimies Raija: Liikuntaneuvonnan ja kuntotestauksien vaikutus johtajien fyysiseen kuntoon noin vuoden kestävän johtamiskoulutuksen aikana.


Vuosi 1995

Asola-Myllynen Leeni: Kiintonainen-laihdutusohjelman lyhyt- ja pitkäaikaiset vaikutuksen työikäisten naisten kehon painoon, aerobiseen kuntoon ja fyysiseen aktiivisuuteen.

Surakka Jukka: Vartalo- ja alaraajalihasten nopeusvoimaominaisuuksien harjoitusvaikutuksen mittaaminen.


Vuosi 1993

Aarnio Marja: Puristusvoimamittauksen luotettavuus.

Sivun alkuun