Lääketieteen & hammaslääketieteen prekliininen opetus

Me biolääketieteen yksikössä perehdytämme lääketieteen ja hammaslääketieteen kahden ensimmäisen vuoden opiskelijat ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan, kehitysbiologiaan, histologiaan, biokemiaan ja endokrinologiaan sekä solu- ja molekyylibiologiaan. Vuosittainen opetustarjontamme sisältää yhteensä 20 pakollista opintojaksoa.   Substanssiopetuksen lisäksi me biolääketieteen yksikössä huolehdimme lääketieteen ja hammaslääketieteen prekliinisen vaiheen opinto-ohjelman suunnittelusta, opintojen ohjauksesta ja opettajatuutoroinnista.