Opiskelu

Me biolääketieteen yksikössä vastaamme terveystieteiden tiedekunnan opiskelijoiden (lääketiede, hammaslääketiede, biolääketiede, farmasia sekä urheilu- ja liikuntalääketiede/terveyden edistäminen) ihmisen anatomian ja fysiologian, solu- ja kudosbiologian, biokemian sekä molekyylibiologian opintotarjonnasta. Meillä on keskeinen rooli biolääketieteen sekä terveyden edistämisen koulutusohjelman terveysliikunnan kandidaatti- ja maisterivaiheen opinnoissa, jotka toteutamme yhteistyössä kampuksen muiden toimijoiden kanssa. Syksyllä 2016 käynnistyi kansainvälinen biolääketieteen maisteriohjelma. Ohjelmaan valitaan 10-12 uutta kansainvälistä opiskelijaa vuosittain. Yksikkömme järjestämille opintojaksoille osallistuukin lukuvuosittain yhteensä noin 800 perusopiskelijaa.

Substanssiopetuksen lisäksi me biolääketieteen yksikössä huolehdimme lääketieteen ja hammaslääketieteen prekliinisen vaiheen sekä biolääketieteen koulutusohjelman ja urheilu- ja liikuntalääketieteen (terveyden edistämisen koulutusohjelma) opinto-ohjelman suunnittelusta, opintojen ohjauksesta ja opettajatuutoroinnista.