Opiskelijana Biolääketieteellä

Koulutusohjelman vahvuuksia opiskelijoiden ja valmistuneiden mielestä ovat selkeät opintokokonaisuudet, opiskelun monipuolisuus, korkeatasoinen opetus, opiskelijaystävällinen ilmapiiri ja lyhyet valmistumisajat. Opinnot on suunniteltu käytännönläheisiksi, jolloin teoriaopintojen vastapainona koulutus sisältää runsaasti käytännön laboratoriotyöskentelyä.

Uuden opiskelijan apuna toimivat ylempien vuosikurssien opiskelijatuutorit sekä jokaiselle henkilökohtaisesti nimetty opettajatuutori. Opiskelijatuutorit on koulutettu uusien opiskelijoiden alkuvaiheen ohjaukseen. Opiskelijatuutoreiden tehtävänä on perehdyttää uudet opiskelijat oppiaineen käytäntöihin, opiskeluympäristöön ja auttaa opintojen suunnittelussa alkuun. Opettajatuutori taas antaa ohjausta opintojen suunnitteluun, valintoihin ja sisältöihin liittyvissä asioissa.

Biolääketieteen ainejärjestönä toimii Kulti ry, joka auttaa opiskelijaelämän sosiaalisen verkostojen muodostamisessa. Ainejärjestön tehtävänä on myös ajaa opiskelijoiden etua, ja toimia vaikutuskanavana koulutusohjelman hallinnon ja opiskelijoiden välillä.

Opiskelijahaastattelut

Mikael
- Täällä muodostuu sellainen tiivis porukka. Meitä ei ole isoa ryhmää, mutta kaikki ovat motivoituneita tähän touhuun. Saamme hyvää opetusta, ja kun toimimme pienissä ryhmissä näissä tiloissa, niin kaikki jaksavat tehdä kunnolla ja saavat hienoja tuloksia.  >>Lue lisää

Eveliina
- Terveyden biotieteiden koulutusohjelma sisältää sopivassa määrin luentoja, labraharjoituksia ja itseopiskelua. On ollut helppoa yhdistää aiemmin opittu tieto uuteen ja saada uusia näkökulmia.  >> Lue lisää

Sami
- Puhtaan lääketieteen tai luonnontieteen opiskelun sijasta halusin opiskella jotain uutta alaa, joka yhdistäisi nämä kaksi perinteikästä tieteen haaraa. Halusin kouluttautua innovoimaan ja luomaan uusia, jopa mullistavia asioita.   >> Lue lisää

Linkkejä

Kulti Ry
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
Opiskelijan Kuopio