LIIKUNTA- JA URHEILULÄÄKETIETEEN OPPIAINE

Liikunta- ja urheilulääketieteen oppiaineesta valmistuu ammattilaisia, joilla on terveysliikunnan erityisosaaminen. Opiskelija voi suuntautua tutkimus-, opetus- ja asiantuntijatehtäviin tai tähdätä yrittäjyyteen terveys- ja hyvinvointisektorille.

Liikunta- ja urheilulääketieteen oppiaineessa on mahdollista suorittaa terveystieteiden kandidaatin (TtK, 180 opintopistettä) ja maisterin (TtM, 120 opintopistettä) tutkinnot terveyden edistämisen tutkinto-ohjelmassa sekä lääketieteen koulutusohjelman puolella liikuntalääketieteen erikoislääkärikoulutus (5 vuotta lääketieteen lisensiaatin tutkinnon jälkeen). Maisterin tutkinto antaa valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.