Yksikkö

Biolääketieteen yksikkö on osa lääketieteen laitosta. Olemme laaja-alainen opetus- ja tutkimusyksikkö. Toimintaamme luotsaa 7 aktiivista eri oppialan professoria. Yhteensä meitä on 80 asiantuntijaa, jotka toimimme opetus- ja tutkimuspainotteisissa tehtävissä.

Yksikössä me vastaamme lääketieteen ja hammaslääketieteen prekliinisen vaiheen peruskoulutuksesta, biolääketieteen koulutusohjelmasta sekä terveyden edistämisen koulutusohjelman terveysliikunnan koulutuksesta. Lisäksi yksikössämme käynnistyy syksyllä 2016 biolääketieteen kansainvälinen maisteriohjelma. Opintojaksoillemme osallistuu noin 800 opiskelijaa lukuvuosittain. Tavoitteenamme on kouluttaa ammattitaitoisia asiantuntijoita tulevaisuuden kansainvälisille työmarkkinoille.

Panostamme perusopetustehtävän lisäksi tieteelliseen jatkokoulutukseen ja biolääketieteelliseen perustutkimukseen. Tutkimusryhmämme tarjoavat loistavan mahdollisuuden tohtorikoulutukseen. Tutkimustyössä paneudumme merkittävien kansansairauksien molekyylitason mekanismeihin; selvitämme niiden merkitystä sairauksien synnyssä, diagnostiikassa ja hoidossa. Lisäksi tutkimuskohteenamme on liikunnan, ravitsemuksen ja perintötekijöiden merkitys kroonisten sairauksien ehkäisyssä. Tutkimustuloksemme leviävät ympäri maailmaa, kun julkaisemme noin 120 kansainvälistä tieteellistä artikkelia vuosittain ja osallistumme aktiivisesti kansainvälisiin tutkijatapaamisiin.