OHJEET RUUMIINLUOVUTUKSESTA OPETUSTARKOITUKSEEN

Lääketieteen opetukseen kuuluu ihmisen rakenteiden opiskelu vainajaa tutkimalla. Osa yliopistojen anatomian opetuksesta toteutetaan balsamoiduilla vainajilla, ja tavoitteena on tällöin normaalirakenteiden oppiminen. Patologian laitoksilla suoritetaan lääketieteellisiä ruumiinavauksia kuolemansyyn toteamiseksi sekä hoitotoimenpiteiden vaikutuksen, taudinkulun ym. kuolintavan selvittämiseksi. Oikeuslääketieteellisiä avauksia tehdään kuolemansyyn ollessa epäselvä tai poliisin pyynnöstä esim. rikosta epäiltäessä. Myös lääketieteellisiä ja oikeuslääketieteellisiä avauksia voidaan käyttää opetustarkoituksiin, ei kuitenkaan anatomian opetukseen.

Anatomian opetusta varten otetaan vastaan sellaisten henkilöiden ruumiita, jotka ovat elinaikanaan tehneet ruumiinluovutustestamentin ja tällä tavoin ilmaisseet vielä kuolemansa jälkeen haluavansa auttaa lääketieteen opetusta ja tutkimusta. Lahjoituskirja tehdään asuinpaikkaa lähinnä olevaan yliopistoon. KYS:n ERVA – alueeseen kuuluvat Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Itä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri. Ruumiin lahjoituskirjoja vastaanottavat yliopistojen anatomian yksiköt Helsingissä, Kuopiossa, Tampereella ja Turussa. Ruumiin lahjoituksesta ei suoriteta rahallista korvausta.

Sairaaloissa kuolleille saatetaan tehdä edellä mainittu lääketieteellinen ruumiinavaus taudinkulun ja kuolemansyyn varmistamiseksi. Tällainen avaus vastaa toivomustanne ruumiin käyttämisestä opetus- ja tutkimustarkoituksiin. Tällä tavoin tutkittua vainajaa emme kuitenkaan voi enää käyttää anatomian opetukseen, koska anatomian opetusavauksen vaatima balsamointi ei onnistu suoritetun ruumiinavauksen jälkeen. Sama koskee oikeuslääketieteellisessä avauksessa ollutta vainajaa.

Ohjeet ruumiinluovutuksesta opetustarkoitukseen

Lahjoituskirja