Solujen erittämät kalvorakkulat elimistön viestinvälittäjinä

Solunulkoisten vesikkelien löytäminen solujen ja soluväliaineen välisinä viestikapuloina on muuttanut ymmärrystämme ihmisen fysiologiasta. Nämä pienet solukalvosta kuroutuvat rakkulat ovat kuin sormenjälkiä alkuperäisistä soluista. Niiden molekyylikoostumus edustaa alkuperäisiä soluja, ja muutokset elimistön fysiologisissa tai patologisissa tilanteissa heijastuvat niiden lukumäärään ja koostumukseen. Ne erittyvät solujen ulkopuolelle ja kaikkiin kehon nesteisiin, joissa ne toimivat helposti saatavina biomarkkereina sairauksien varhaisen toteamisen ja etenemisen seuraamiseksi. Lisäksi ne ovat lupaavia välineitä lääkeaineiden kuljettamisessa ja kohdentamisessa.

Tutkimusryhmän johtaja

ORCID

Kirsi Rilla, FT, Dosentti, Akatemiatutkija

kirsi.rilla (at) uef.fi