Seriinihydrolaasit elimistön bioaktiivisten lipidien elinkaaren säätelijöinä

Bioaktiiviset lipidit (kuten eikosanoidit, endokannabinoidit ja lysofosfolipidit) ovat elimistön signalointimolekyylejä, joilla on kirjava rooli solujen (pato)fysiologisen aktiivisuuden säätelyssä. Nämä rasvaliukoiset lähettimolekyylit tuotetaan tyypillisesti tarpeen mukaan solukalvon lipidien esiasteista ja vapautetaan esim. solunulkoisen stimulaation ja eräiden entsyymien vaikutuksesta. Elimistön bioaktiivisten lipidien, kuten endokannabinoidien, määrä ja toiminta on tarkkaan säädeltyä, mutta monet lipidien elinkaaren säätelyyn liittyvät entsyymit tunnetaan huonosti. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että pienetkin poikkeamat lipidien tuotannossa ja hajotuksessa voivat horjuttaa kudosten fysiologista tasapainoa kohti patofysiologista tilaa ja edesauttaa mm. syövän kehittymistä. Eräs seriinihydrolaasiperheen entsyymien alaryhmä on osallisena elimistön endokannabinoidien elinkaaren säätelyssä. Tutkimusryhmämme keskittyy erityisesti näiden lipaasi-entsyymien toiminnan tutkimiseen ja estämiseen. Viimeaikaiset tutkimuksemme keskittyvät endokannabinoiden rooliin migreenin syntymekanismeissa.  

Tutkimusryhmän johtaja

Juha Savinainen, FT, Dos, yliopistotutkija