Teknologiapalvelut

Biokeskus Kuopio on monitieteellinen tutkimus- ja yhteistyöverkosto, joka kuuluu Biokeskus Suomeen yhtenä seitsemästä kansallisesta biokeskuksesta. Biokeskus Kuopio tuottaa teknologiapalveluita kansallisella tasolla seuraavilla alueilla: bioinformatiikka, biologinen kuvantaminen, genominlaajuiset menetelmät, malliorganismit, proteomiikka ja metabolomiikka, kantasolut ja biomateriaalit, rakennebiologia, translationaalinen tutkimus sekä virusperäiset geeninsiirrot. Kaikki Biokeskus Kuopion teknologiapalvelut ovat avoimia koko tiedeyhteisölle.

Lisätietoa Biokeskus Kuopion tuottamista teknologiapalveluista löytyy englanniksi täältä.

Lisätietoa Biokeskus Suomen tuottamista teknologiapalveluista löytyy englanniksi täältä.