AVOIMET TYÖPAIKAT

Tällä hetkellä meillä ei ole avoimia työpaikkoja tarjolla.

 

HARJOITTELUPAIKAT

 

Jos olet kiinnostunut harjoittelusta apteekissamme, lähetä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus hakupäivään mennessä. Liitä hakemuksiin kopiot työ- ja muista todistuksista, jotka haluat otettavan huomioon. Valitsemme hakemusten perusteella osan hakijoista haastatteluun.

 

Farmasian harjoittelu:

Valitsemme 1-3 farmasian opiskelijaa sekä ensimmäiselle että toiselle opetusapteekkiharjoittelujaksolle.

  • I harjoittelu: Haku 1.5.2020 mennessä. Harjoittelijat päätetään hakuajan umpeuduttua. Harjoittelujakso sijoittuu touko-heinäkuulle 2021.
  • II harjoittelu: Haku 1.5.2020 mennessä. Harjoittelijat päätetään hakuajan umpeuduttua. Harjoittelu sijoittuu helmi-huhtikuulle 2021.

 

Lääketeknikkoharjoittelijat: Valitsemme 1-2 lääketeknikkoharjoittelijaa kutakin harjoittelujaksoa kohden.

  • 20.4.-29.5.2020 ajalle sijoittuva harjoittelu: harjoittelijat on jo valittu ko. ajanjaksolle.
  • 31.8.-11.10.2020 ajalle sijoittuva harjoittelu: haku 31.5.2020 mennessä. Harjoittelupaikat täytetään heti sopivien harjoittelijoiden löydyttyä.
  • 21.9.-22.11.2020 ajalle sijoittuva harjoittelu:  haku 31.8.2020 mennessä. Harjoittelupaikat täytetään heti sopivien harjoittelijoiden löydyttyä.

Jos teet lääketeknikkoharjoittelun eri aikana kuin yllä mainittuina aikoina, voit kysellä  mahdollisuutta harjoitteluun meillä sähköpostilla.

 

Valintakriteerit: Arvostamme kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Valitessamme harjoittelijoita apteekkiimme erityisesti asiakaspalvelukokemus luetaan ansioksi. Lisäksi otamme huomioon työkokemuksen apteekkialalta ja muualta terveydenhuollosta. Hakemuksessa kannattaa mainita aikaisempi työkokemus sekä sellaiset luottamustoimet, jotka voidaan katsoa eduksi. Aikaisemmilla tutkinnoilla on myös merkitystä. Opiskelumenestys kertoo osaltaan kiinnostuksesta alaa kohtaan sekä motivaatiosta kehittyä.  Kaikki harjoitteluun vaadittavat pakolliset kurssit tulee olla tehtynä ennen harjoittelun alkua. Hakemukseen kannattaa liittää myös omia perusteluja siitä, miksi juuri sinut tulisi valita. Asenteesi ja tavoitteesi omalle kehittymiselle on myös hyvä tuoda esille.

Opiskelija, joka on ollut aiemmin harjoittelussa apteekissamme, voi hakea myös toiselle harjoittelujaksolle meille.

 

Lähetä hakemukset osoitteeseen:

Itä-Suomen yliopiston apteekki
Harjoitteluvastuuproviisori
Puijonkatu 23
70100 KUOPIO

tai

Farmaseutin harjoitteluhakemukset sähköpostiin susanna.ketonen (at) uef.fi 

Lääketeknikon harjoitteluhakemukset sähköpostiin johanna.niemela (at) uef.fi

Hakemuksia ei palauteta.