Eläinekologian tutkimusryhmä

Eläinekologian tutkimusryhmä toimii Itä-Suomen yliopiston Biologian laitoksella Joensuussa. Tutkimusryhmässä sanat "eläin" ja "ekologia" tulkitaan huomattavan laajasti: Kun tutkitaan, kuinka eläinlajit selviävät elinympäristöissään ja sopeutuvat niissä tapahtuviin muutoksiin, joutuu samalla perehtymään myös muihin elollisiin olentoihin kuten kasveihin, ja myös elottomiin ympäristötekijöihin.

Ryhmän pääasialliset tutkimusalueet voidaan jakaa neljään osa-alueeseen:

  • Trooppisten metsien ja niiden eliöyhteisöjen ennallistaminen 
  • Monitasoisten ravintoverkkojen evoluutiohistoria
  • Ilmastonmuutos ja perhosten fenologia 
  • Uhanalaisten eliölajien elinympäristöt muuttuvassa maisemassa