Flipped Classroomiin ja oppimisympäristöihin liittyvä tutkimus

Ameba-tiimin tämänhetkinen tutkimus liittyy erityisesti Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristöjen toimenpideohjelman Flipped Classroom –opetusmenetelmän eli käänteisopetuksen pilottiin. Tutkimuksen pääkohdejoukkoina ovat yliopistomme opetustaan flippaavat opettajat (flipparit) ja heidän flippaamiensa opintojaksojen opiskelijat.

Flipped Clasroomiin liittyen Ameba-tiimillä on meneillään seitsemän tutkimusta:

  1. Opiskelijoiden sisältötiedollisia ja taidollisia (ns. työelämään liittyvät 2000-luvun taidot) valmiuksia, flippauksen mielekkyyttä ja erilaisten oppijoiden näkökulmia tutkitaan opintojaksojen alussa ja lopussa toteutettavilla kyselyillä. Tutkimusta toteutetaan yhdessä flippariopettajien kanssa.  Tätä massiivista kyselysarjan toteutusta, aineiston keruuta, hallinnointia, säilyttämistä ja analysointia koordinoi tutkijatohtori Erkko Sointu yhdessä projektitutkija Jenni Kankaanpään kanssa.
  2. Flipped Classroom -toimintaan osallistuville opettajille toteutetaan alku- ja loppukyselyt Flippauskoulutuksen aikana. Tätä aineistonkeruuta koordinoi professori Laura Hirsto.
  3. Professori Jyri Mannisen hyvä yliopistollinen oppimisympäristö -tutkimuksella selvitetään flippareiden sekä heidän opiskelijoiden oppimisympäristökäsityksiä ja niiden muutosta flippaustoiminan aikana.
  4. Professori Kati Mäkitalo-Siegl ja Jenni Kankaanpää ovat haastatelleet Flipped Classroom –menetelmällä toteutettuihin opintojaksoihin osallistuneita opiskelijoita liittyen oppimiseen, kokemuksiin ja omaan työskentelyyn opintojakson aikana.
  5. Professori Atjonen tutkii oppimista tukevaa arviointia ja opettajan arviointiosaamisen jäsentymistä kehittävän arvioinnin näkökulmasta yliopiston käänteisen opetuksen opintojaksoilla.
  6. Flipped Classroom -menetelmän vaikutusta perinteiseen opetukseen verrattuna tutkitaan myös kokeellisilla tutkimusasetelmalla, jossa pyritään ottamaan myös opettajavaikutus huomioon. Tätä tutkimusta vetää Erkko Sointu.

  7. Yliopisto-opettajien pedagogista kompetenssia ja muutoksia flippauksen aikana tutkitaan Pekkarisen väitöskirjassa (ohjaajana professori Laura Hirsto), jossa aineistona ovat kyselylomakkeet, oppimispäiväkirjat sekä reflektiiviset tekstit. Tutkimus hyödyntää myös aiemmin kerättyä Digiopetuksen valmiudet (DIVA) -tutkimushankkeen (Teemu Valtonen ym.) opettaja-aineistoa.