Tutkimus

Käynnissä olevassa oppimisympäristöjen kehittämisessä on kyse opetuksen ja oppimisen uusien ratkaisujen implementoinnista sekä konkreettisesta fyysisten opetustilojen uudistamisesta. Ameba-tiimin suunnittelema ja käynnissä oleva tutkimus tuo esille tuloksia, jotka kattavat niin opiskelijoiden kuin opetushenkilökunnankin näkemyksiä oppimisympäristöjen kehittämistyöhön liittyen, ja joita hyödynnetään edelleen oppimisympäristöjen jatkokehittelyssä. Lisäksi tärkeänä osana tutkimusperustaista kehittämistyötä ovat yliopiston infrastruktuurin oppimisympäristöille oleelliset (tuki)toiminnot, kuten tietotekniikka-, toimitila- sekä opinto- ja opetuspalvelut. Tämä muodostaa (kansainvälisestikin) ainutlaatuisen kentän ja mahdollisuuden laajalle tutkimukselle. Ameba-tiimi näkee yliopiston panostuksen tutkimuspohjaiseen kehittämistyöhön koko laajuudessaan erittäin merkittävänä ja arvokkaana, jopa mahdollisesti tulevana benchmarking-kohteena kansainvälisen tutkimuksen kentällä.